Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT  ADALARDUS VAN CORBIE

(St Adalardus van Corvey, St Adalhard, St Adelardus,
St Adelhart, St Edelhard, St Allard, St Adalhardo)
Feestdag : 2 januari

adalardus1aLeven en legende :

Adelhard werd tussen 751 en 753 geboren in het huidige dorpje Huise op zo’n twaalf kilometer van Oudenaarde. Volgens andere bronnen zou hij geboren zijn in het Limburgse Heusden. Vast staat alleszins dat Adelhard veel goederen bezat in het huidige Limburg en dit in en rond Beringen, Widooie, Houthalen, St Truiden.

Hij zou deze goederen omstreeks 825 schenken aan de abdij van Corbie in Frankrijk.
Hij was de zoon van Bernard, één van de zonen van Karel Martel en zijn minnares Ruodhaid. Hij was dus de kleinzoon van Karel Martel en bijgevolg een neef van Karel de Grote. Samen met zijn tien jaar oudere neef Karel de Grote had hij het voorrecht te kunnen studeren zodat hij naast het Latijn ook Duits en Romaans sprak.

Aan de zijde van zijn vader nam hij deel aan de veldtochten tegen de Lombarden. Uiteindelijk kwam het tot een wapenstilstand tussen de koning van de Lombarden en Karel de Grote. De vrede werd bezegeld door een huwelijk van de dochter van de koning van de Lombarden met Karel de Grote.

Tot zijn twintigste leidde Adelhard een lekker adellijk leven. Toen kreeg hij er genoeg van. De oorzaak was dat Karel de Grote al vlug na zijn huwelijk zijn vrouw verstootte en opnieuw huwde met de dertienjarige Hildegard. Adelhart vond dat men aangegane beloften niet zo maar kon verbreken.

Hij verliet het hof en trok zich terug in het klooster van de benedictijnen in Corbie. Hij moest er de moestuinen onderhouden. Zijn familieleden vonden zijn stap en de gevolgen daarvan te drastisch en probeerden hem te overreden om terug aan het hof te keren. Maar Adelhart was dat niet van zin en om van het gezaag van zijn familie af te zijn trok hij zich terug in het hoofdklooster van de benedictijnen in Monte Cassino in Italië.

Na herhaaldelijk verzoek van de ondertussen keizer en machtig geworden Karel de Grote keerde hij na twee jaren terug om abt te worden in Corbie en tevens raadgever van de keizer. Karel de Grote stelde hem aan als eerste minister van zijn zoon Pepijn , koning van Italië. Na de dood van deze Pepijn duidde Karel de Grote hem aan als regent van de nog jonge troonopvolger Bernard een onwettige zoon van Pepijn die zijn vader zou opvolgen en in 813 tot koning van Italië werd gekroond.adalardus2a

Na de dood van Karel de Grote in 814 werden Adelhart en zijn halfbroer Wala het voorwerp en slachtoffer van jaloezie. Zij werden beschuldigd van samenzwering met koning Bernard tegen de nieuwe keizer Lodewijk de Vrome. Adelhart en zijn broer werden verbannen naar het eiland Her het huidige Noirmoutier.

Koning Bernard bleef opstandig tegen de keizer, hij werd gevangen genomen en Lodewijk was van plan hem de doodstraf te geven, maar stelde zich tevreden met hem de ogen uit steken. Het resultaat was hetzelfde, Bernard stierf aan zijn verwondingen. Hierdoor kwam Lodewijk tot bezinning, hij kreeg spijt van zijn hardvochtig optreden en ook Adelhart en Wala werden in ere hersteld.

Adelhart werd weer abt in Corbie. Hij bekommerde zich vooral om de zieken en armen. Met toestemming van Lodewijk stichtte hij samen met zijn broer een nieuw klooster, gebouwd in een bocht van de rivier de Wezer in de huidige Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen men noemde het New Corbie sindsdien bekend als Corvey.

Adelhart besteedde veel aandacht aan de ontwikkeling van beide kloosters, hij stak vooral veel energie in de kloosterscholen en de uitbouw van de kloosterbibliotheken. Hij liet talloze boeken door zijn monniken overschrijven. Ook liet hij ziekenhuizen bouwen. Toen de keldermeester van de abdij van Corbie zijn abt er op wees dat door zijn vrijgevigheid de voedselvoorraad angstwekkend slonk, stonden er plots karren met nieuwe voorraden en giften voor de abdijpoort zodat de voorraden weer aangevuld konden worden.adalardusa

Het bestuur van beide abdijen vergde veel van Adelhart, rond Kerstmis 826 werd hij ernstig ziek kreeg hoge koorts en zou hiervan niet meer genezen en sterven. Dit zou gebeurd zijn op 2 januari in het jaar 827. Hij was vijfenzeventig jaar geworden. Zijn broer Wala volgde hem op als abt. In 1026 werd Adelhart heilig verklaard door paus Johannes XIX.

Patroon van :

tuiniers , hoveniers

Aanroepen tegen :

hoge koorts, infectieziekten, tyfus, melkschurft.

Afbeelding en attributen :
  • In benedictijner pij met schup
  • in zwart habijt met abtstaf, boek, kruisbeeld of kerkmodel
  • met een broodmand waaruit hij voedsel schenkt aan armen en bedelaars
Bronnen :

•   "De heiligen" Stijn Van der Linden , uitg Contact, Antwerpn 1999
•   "365 Heiligendagen" Kees van Kemenade, Paul Sapens, uitg Kempen Pers, Eindhoven 1993
•   "Alle heiligen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg Book & Media Publishing Deurne 2001
•   www.heiligen.net  
•   Wikipedia "Adalardus"

 Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen