Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT HUBERTUS VAN LUIK

(St Hubertus van Maastricht, St Huibrecht,
St Hubert, St Huberto, St Uberto)
Feestdag : 3 november

hubertus1aLeven en legende :

Hubertus werd rond 655 geboren als de oudste zoon van de hertog van Aquitanië.
Op jeugdige leeftijd komt hij aan het hof van Theodorik II van Bourgondië waar hij benoemd wordt tot paltsgraaf. Even later bekleed hij het ambt van opperhofmeester aan het hof van Pepijn van Herstal.

Hij huwt met de mooie Floribana dochter van de graaf van Leuven en krijgt met haar een zoon Floribertus die later, net als zijn vader, bisschop van Luik zal worden.

In zijn jonge jaren leidde Hubertus nogal een losbandig leven en genoot hij ervan om op jacht te gaan. Zelfs op kerkelijke feestdagen trok hij er met pijl en boog op uit.
Zijn leven nam een drastische wending toen hij tegen de kerkelijke wetgeving in 678 op Goede Vrijdag  op jacht trok.

Hij achtervolgde reeds een tijdje een groot hert.  Bij het vallen van de avond draaide het dier zich plots naar hem om en tussen zijn gewei verscheen er een stralend kruis. En een geheimzinnige stem beval hem het jagen te staken en zich in dienst te stellen van bisschop Lambertus van Maastricht. Erg verrast gaf Hubertus hier gevolg aan en besloot zijn leven te beteren.

Onder de leiding van bisschop Lambertus wordt Hubertus een goed christen, hij weigert eretitels en deelt zijn bezittingen uit aan de armen. Na de dood van zijn vrouw trekt hij zich in eenzaamheid terug in de Ardense wouden.

Tijdens een pelgrimstocht naar Rome wordt hij door paus Sergius, tegen zijn zin, gewijd en benoemd tot bisschop van Tongeren en Maastricht als opvolger van de ondertussen vermoorde Lambertus. In 722 verplaatst hij de bisschopszetel en de relieken van Lambertus naar Luik.

Hij zou gestorven zijn in 727 als gevolg van een koortsaanval gekregen nadat hij een wonde had opgelopen bij het vissen. Bij de overdracht van zijn stoffelijk overschot in 825 naar de abdij van Andage bij Saint Hubert zouden de monniken een stola in de sarcofaag gevonden hebben die Hubertus van een engel zou gekregen hebben toen hij aarzelde om Lambertus op te volgen. Ook de sleutel die hij van de H.Petrus zou gekregen hebben bevond zich in de sarcofaag. Beide attributen zouden een grote rol spelen in de verering van de H. Hubertus.

Patroon van:hubertus2a

jagers en hondenliefhebbers, boswachters, houtbewerkers, metaalarbeiders, opticiens.

Aanroepen tegen :

hondsdolheid, hondenbeten, razernij, bezetenheid, krankzinnigheid, slagenbeten, kiespijn, barensweeën, pest.

Afbeelding en attributen :
 • met een hoge hoed op het hoofd in aanwezigheid van een hert met een stralend kruis in het gewei
 • als jager neerknielend voor het hert met het gewei en het kruis
 • als bisschop met bisschopsstaf staand of zittend met een hert aan zijn zijde
 • met kruisboog, jachthoorn en jachthond
 • met een boek in zijn handen met daarop een klein  hertje
 • met de sleutel die hij van de H Petrus zou gekregen hebben
 • met een stola die hem door een engel wordt aangereikt.
Weerspreuken :

Is Hubertusdag guur, zorg voor hout in de schuur.
A la Saint Hubert, les oies sauvages fuient l’hiver. Op Sint Hubert, ontvluchten de wilde ganzen de winter.

Anecdote :

Sint Hubertus is in onze streken een bekende beschermheilige tegen hondenbeten en een geneesheilige tegen hondsdolheid.
Als afweer tegen gevaarlijk honden die U dreigen te bijten moet je vlug volgend rijmpje opzeggen:
“Ik kwam van Sint Hubertus graf, zonder stok en zonder staf, kwade hond sta stille, het is Sint Hubertus wille”.

In de vorige eeuwen genoten de Norbertijnen van Andage bij Saint Hubert bekendheid omwille van hun behandeling van hondsdolheid en razernij.
Bij de patiënt werd een flinke snee in zijn voorhoofd gemaakt en daar legde men een draadje in van de stola van St Hubertus. Dan sloot men de wonde af met een zwarte linnen doek die negen dagen op zijn plaats moest blijven. Gedurende die negen dagen mocht de zieke zijn haar niet kammen en enkel koud voedsel nuttigen, na deze tijd zou men genezen zijn.

hubertusa
Toen de draadjes van de stola op waren , werd het erger. Nu werd de wonde uitgebrand met een gloeiend ijzer in de vorm van een sleutel. De sleutel van de H. Petrus, later in de vorm van een jachthoorn.
Dan is het gewijd brood dat men nu bij St Hubertus vieringen geeft  toch vreedzamer

P..S. Hetgeen St Hubertus tegenkwam tijdens de jacht vertoont heel veel gelijkenis met de belevenis van de H. Eustachius , een heilige waarvan we vroeger reeds een levensbeschrijving gaven.

Bronnen :

•   ”Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy VIncke, uitg Davidsfonds Leuven 2002
•   “Beschermheiligen in de lage landen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds Leuven 2006
•   “ Alle heiligen “, Ghislain Truyens, Raymonds Rutten , uitg Book & Media publishing, Deurne 2001
•   “Feest wijzer “ Ivo Dekoning, Ilse Peys, uitg Coda, Antwerpen 1993

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand