Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT WENCESLAUS 1 VAN BOHEMEN 

(Svaty Vaclav, St Wenzel, St Wenceslas, St Venceslao,
St Vjatsjeslav, St Vencel, St Wenceslao) 
Feestdag : 28 September.

wenceslaus1aLeven en Legende :

Wenceslaus werd geboren rond 905. Zijn vader was Wratislaw 1 uit het geslacht der Premysliden en zijn moeder Drahomira was de dochter van een heidens stamhoofd uit het geslacht van Havolaus.
Toen Wenceslaus dertien jaar was stierf zijn vader in een strijd tegen binnen vallende Hongaren. Daarop werd zijn moeder regentes van het hertogdom en werd hij verder opgevoed door zijn grootmoeder Ludmilla, deze had zich samen met haar man Borivoj enkele jaren eerder laten dopen en bekeren tot het christelijk geloof door een Griekse zendeling.
Tussen Drahomira en Ludmilla boterde het niet. Drahomira was boos omdat ze de controle over de opvoeding van haar zoon dreigde te verliezen. Ook vond ze, samen met veel Tsjechische edelen, zelf heidenen, dat Wenceslaus door zijn grootmoeder te veel in het christelijk geloof werd groot gebracht.

Het kwam zo ver dat twee edellieden bereid werden gevonden om Ludmilla te vermoorden door wurging. Andere Boheemse edelen zinde het niet dat Drahomira een anti kerkelijk bewind voerde en zij smeekten Wenceslaus om de macht over te nemen, wat hij, door hen gesteund in 925 ook deed.

Drahomira werd verbannen, de door haar weg gejaagde katholieke priesters mochten terug komen.
Een van zijn eerste beslissingen was dat de kerk van zijn land moest overgaan van de Byzantijnse naar de Romeinse ritus, van de oost orthodoxe naar de westers orthodoxe ritus, of de rooms katholieke kerk.
In politiek opzicht sympathiseerde hij met het Duitse rijk en plaatste zijn hertogdom dan ook onder de bescherming van het Duitse rijk.
Wenceslaus was een vroom en deugdzaam man. Hij liet gevangenissen sluiten en overal in het land de galgen omhakken. Hij nodigde Duitse missionarissen uit om het christelijk geloof verder te verspreiden. Zijn liefde voor de eucharistie is legendarisch. Er wordt verteld dat hijzelf de tarwe voor de hosties zaaide en de druiven voor de miswijn perste.
Hij had ook de gelofte van maagdelijkheid afgelegd. Zijn menselijkheid en geloofsijver waren vele vooraanstaande echter een doorn in het oog. Ook het feit dat hij de Duitse hertog Hendrik de Vogelaar erkende als zijn leenheer in plaats van hem te bestrijden werd niet door iedereen aanvaard.

Zeker Drahomira en haar andere zoon Boleslav konden dit niet verkroppen en zinden op wraak. Boleslav keurde niet alleen de verspreiding van het christelijk geloof af maar vooral de innige samenwerking die zijn broer had met de Duitse heersers.wenceslausa

Boleslav nodigde zijn broer uit om naar het feest van de heiligen Cosmas en Damianus te komen in de stad Stare Boleslaw op ongeveer 25 km van  Praag. Toen Wenceslaus zich naar de kerk in die stad begaf werd hij in de deuropening vermoord door enkele trawanten van Boleslav. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en begraven kort bij de plaats waar de moord had plaats gevonden. Dit gebeurde in 935.

Vrij vlug na zijn dood werd Wenceslauw heilig verklaard.
Boleslav kreeg later berouw over zijn misdaad, deed boete en beval de relieken van zijn broer over te brengen naar de Sint Vitus kerk in Praag.
Nu nog trekt er ieder jaar op het feest van St Wenceslauw op 28 september dus een stoet van priesters met in een glazen reliek de schedel van de HL Wenceslauw in processie van de St Vitus Kathedraal te Praag naar de kerk in Stare Boleslaw waar Wenceslaus vermoord werd.
Het ruiterstandbeeld van de heilige op het Wencaslausplein in Praag is door velen bekend. In de Tsjechische republiek is 28 september een nationale feestdag.

Patroon van :

gevangenen, misdienaars, bierbrouwers, Polen en Tsjechië

Afbeelding en attributen :
 • meestal draagt hij een harnas met zwaard en hertogskroon of hoed.
 • in de hand houdt hij vaak een lans met wimpel en een schild met leeuw.
 • soms wordt hij afgebeeld met korenaren en een hark waarmee hij koren verzamelde om hosties te laten bakken.
 • idem met druiventros en druivenpers waarmee hij miswijn maakte om de eucharistie te vieren.
 • met een relikwiekast waarin een arm van de HL Vitus ligt en die hij aan de kathedraal van Praag schenkt, deze relikwie zou hij van de Duitse keizer Otto gekregen hebben.
 • met een bedelaar en een zak met aalmoezen.
 • dikwijls samen met de andere Tsjechische heiligen St Vitus en St Adalbertus.
Bronnen :

•  “De heiligen” Stijn Van de Linden, uitg Contact, Antwerpen, 1999 
•  “Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen “, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg Davidsfonds, Leuven, 2002
•  “Alle heiligen “ Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg  Book & Media Publishing, Deurne 2001
•  Wikpedia, vrije encyclopedie

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand