Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINTE MARIA VAN EGYPTE

(St Maria de boetvaardige, St Marie d’Egypte, St Mary d’Egypt,
St Marie d’Egypt, St Mirjam d’Egypte, St Mireille d’Egypte)
Feestdag : 2 april  (1 april in de oosters orthodoxe kerken)

maria3aLeven en legende :

Maria is geboren in de 4de eeuw in Egypte. Toen ze twaalf jaar was verliet ze  zonder toestemming haar ouders en vluchtte naar de havenstad Alexandrië.
Om in haar levensonderhoud te voorzien beoefende ze gedurende 17 jaar het oudste beroep ter wereld, ze was namelijk een prostitué. Aan klandizie geen gebrek in Alexandrië waar zoveel schepen uit andere streken met vele matrozen aan boord aan en af voeren. Daarbij was ze ook nog jong en mooi.

 In Alexandrië woonden ook vele christenen die ervan droomden om eenmaal in hun leven Jeruzalem te bezoeken.  Zo viel het Maria na enkele jaren op dat ieder jaar rond dezelfde tijd  een groep mensen, vooral christenen, zich inscheepten om naar Jeruzalem te gaan. Ze hoorde dat ze er het feest van de kruisverheffing gingen vieren in de H.Grafkerk.

Nu ze ondertussen 29 jaar geworden was wilde ze dat ook eens meemaken, ze mengde zich tussen de pelgrims en wist zo aan boord van een schip te geraken. De overtocht betaalde ze door haar lichaam aan de zeelieden aan te bieden tijdens de reis.
In Jeruzalem aangekomen probeerde ze met de andere pelgrims de H.Grafkerk binnen te gaan. Een onzichtbare kracht hield haar echter tegen en dit tot driemaal toe. Toen hoorde ze een stem die zei “ je bent het niet waard om ook maar een blik te werpen op het kruis van degene die voor jouw zonden zo bitter heeft geleden ”.
Maria besefte nu dat haar zondig leven er de oorzaak van was dat ze niet in de kerk kon. Ze viel op haar knieën en huilde van spijt en berouw en beloofde haar leven te beteren. Een pelgrim die meende met een bedelares te doen te hebben gooide haar drie muntstukken toe. Uiteindelijk kon ze toch even de kerk in waar ze dezelfde stem als daarstraks hoorde zeggen “ Ga naar de overkant van de Jordaan, daar zal je rust en troost vinden”.

Met de drie muntjes kocht ze drie broden en begaf zich naar de andere kant van de Jordaan, de woestijn in. Ze zou er nog 47 jaar leven als kluizenares zonder nog ooit contact te hebben met een ander menselijk wezen. Haar tijd bracht ze door met bidden en boetedoening.maria2a

Zosimas was een heel godsvruchtige monnik die aan de overkant van de Jordaan op zoek ging naar een kluizenaar die nog godsvruchtiger was dan hij om met deze man van gedachte te kunnen wisselen over de christelijke godsdienst. Toen hij al enkele dagen onderweg was zag hij plots een menselijke gestalte wegvluchten, die leek wel naakt en door de zon verbrand, ze had lang wit haar. Hij riep hem toe, maar het wezen antwoordde: “ik ben een vrouw en naakt, werp me je mantel toe zodat ik me ermee kan bedekken". Zosimas voldeed aan haar wens. Het was Maria.
In het gesprek dat volgde vertelde Maria haar levensloop en ze eindigde met het verzoek aan Zosimas of hij haar eenmaal per jaar wilde komen bezoeken en dan de H.Communie zou willen meebrengen. Ze zou hem opwachten aan de oever van de Jordaan. Zosimas beloofde het haar. Toen hij echter de tweede keer met de communie kwam was Maria gestorven. Plots stond er een leeuw voor zijn neus. Met behulp van de leeuw die een kuil voor het lichaam groef heeft Zosimas er Maria begraven.

Vrij vlug werd ze in Egypte als een heilige vereerd. Deze verering verspreidde zich later over Europa dankzij christelijk orthodoxe vluchtelingen die vanaf de zevende eeuw naar Zuid-Italië en Rome uitweken.

Het levenseinde van de H. Maria van Egypte vertoond veel gelijkenissen met dit van de H. Theoctista van Lesbos, die we in november behandelde.

Patrones van :

berouwvolle zondaars, boetelingen, prostituees met spijt, beschermvrouw van zigeuners.

Aanroepen tegen :maria4a

Koorts

Afbeelding en attributen :
 • omdat ze prostitué was geweest stond men met een probleem, zo kon men ze toch niet afbeelden, de kunstenaars vonden een creatieve oplossing van hoofd tot voeten hulde ze de heilige in haar lange haar.
 • soms draagt ze een ruig gevlochten en met touw of wingerd samengesnoerde tuniek.
 • de drie broden die ze mee naar de woestijn nam komen veelvuldig voor.-samen met de H.Zosimas die haar de communie geeft of die zijn mantel aan haar geeft.
 • met de leeuw die haar graf graaft.
 • knielend voor een doodshoofd (teken van boetedoening.) met een kruis in de hand.
 • terwijl ze in het westen eerder als een jeugdig iemand wordt afgebeeld is ze op de iconen in de oosterse kerken eerder een magere oudere bijna mannelijke kluizenaar met op de achtergrond de woestijn.
                                                                                                        
Bronnen :

• “Heiligen levens “ Alban Butler, uitg Rebo productions Londen, 1995
• ”De heiligen “ Stijn van der Linden, uitg contact Antwerpen 1999
• “365 Heiligendagen “ Kees van Kemenade, Paul Spapens, uitg  Kempen Pers, Eindhoven,  1993
• “Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen “ Jo Claes, Alfosn Claes, Kathy Vincke  uitg Davidsfonds, Leuven 2002 

Tekst: Johan P. 

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand