Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT RUDERICUS VAN CORDOBA

(St Rodericus, St Roderick, St Roderich,
St Rodriguez, San Rodrigo de Cordoba)
Feestdag: 13 maart

rudericusaLeven en legende:

Een groot deel van Spanje is jarenlang (711-1492) overheerst geweest door de Moren (Moslims). We moeten erkennen dat zij veel hebben bijgedragen tot de cultuur, de beschaving en de wetenschap in Europa.

In Spanje lieten ze in die tijd zelfs toe dat er andere godsdiensten zoals, het christendom of het jodendom, beleden werden. Een moslim mocht zich evenwel niet bekeren tot deze godsdiensten. Anderzijds bekeerden vele christenen en joden onder invloed van de Moorse heerschappij, zich wel tot de Islam. Soms raakten hierdoor vele families in ruzie en verscheurd.

Een van die families was deze van Rudericus die in de stad Cabra, dicht bij Cordoba, leefde. Rudericus zelf was een katholieke priester, één van zijn broers echter was moslim geworden terwijl een andere broer er prat op ging dat hij een vrijdenker was en van geen godsdienst wilde weten. Regelmatig discussieerden en ruzieden de broers dan ook onderling over hun al of niet geloof in een godsdienst.

Toen Rudericus zijn boers weer eens in zo’n hoog  oplopende ruzie gewikkeld waren wilde hij verzoenend tussenkomen maar kreeg daarbij zo’n hevige slag in zijn gezicht dat hij bewusteloos neerviel op de grond. Men dacht zelfs dat hij dood was.
Zijn moslim broeder liet hem op een brancard leggen en door de stad ronddragen terwijl hij riep dat zijn broer zich juist voor zijn dood had bekeerd tot de islam en dat hij daarom doodgeslagen was.
Enige tijd later kwam Rudericus echter weer tot bewustzijn en zei tot zijn omgeving dat  hij nog altijd een katholiek priester was en zich zeker niet tot de Islam bekeerd had wat zijn broer ook mocht beweren. Deze was hiervoor zeer verbolgen.

Wanneer Rudericus enige tijd later in de stad Cordoba kwam en zijn moslimbroeder hem zag liet deze hem oppakken en voor de kadi (rechter) sleuren terwijl hij hem beschuldigde van een afvallige moslim te zijn. Hoewel Rudericus volhield steeds een christen gebleven te zijn geloofde men eerder zijn moslim broeder en werd hij opgesloten in één der kerkers van de stad.
Daar ontmoette hij een andere gevangene Salomon die gevangen zat om dezelfde reden. Zij steunden elkaar terwijl de kadi hen voor lange tijd en in zeer slechte omstandigheden gevangen hield in de hoop hen (terug?) tot de islam te krijgen. Zij bleven echter halsstarrig beweren dat zij geen afvallige islamieten waren  en steeds christen waren gebleven.

Daarop werden zij schuldig verklaard en in 857 samen onthoofd op de oever van de Gualdalquiver. De kiezelstenen met hun bloed werden in de rivier gegooid om te voorkomen dat zij als relikwieën zouden worden meegenomen en vereerd door de christenen.
Rudericus werd begraven in de kloosterkerk van S Gines en Salomon in de S Cosme en Damian kerk in Cordoba
Rudericus wordt vooral vereerd in Cabra en Cordoba.

Afbeelding en attributen :
  • in misgewaad en met een palmtak en een engel die hem een rouwkrans of kroon van rozen aanbiedt
Bronnen :

•“Heiligen 365 dagen kunst en geloof “ Rosa Giorgio, uitgv Roelerta Books, Roeselare, 2010
•“365 heiligendagen “ Kees van Kemenade, Paul Spapens, uitgv Kempen pers, Eindhoven,  1993
•“ De heiligen “ Stijn van der Linden, uitgv Contact, Antwerpen 1999
•“Alle heiligen “, Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitgv Book&Media Publishing, Deurne, 2001

Tekst : Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand