Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT CALLIXTUS I (van slaaf tot paus)

(St Callistus, St Kallistus, St Calliste, St Kallistos, St Calixto)
Feestdag : 14 oktober

callixtusILeven en legende :

Callixtus werd waarschijnlijk geboren in een van oorspong Griekse familie van slaven. Als vrijgelaten slaaf werden hem bankzaken toevertrouwd.
Dat blijkt niet slim want hij heeft er geen verstand van en na enige tijd zijn de centen verdwenen en moet hij vluchten. Hij wordt echter gevangen genomen en veroordeeld tot dwangarbeid.

De hebzuchtige schuldeigenaars kopen hem echter vrij in de hoop dat hij ze alsnog hun geld terug zal bezorgen. Hij doet een poging hiertoe en wendt zich hiervoor tot de Joden. Een onbeschoft optreden van hem en een ruzie met joodse geldschieters in een synagoge levert hem een nieuwe veroordeling op ditmaal in de zoutmijnen van Sardinië.

Heel veel geluk heeft hij als Marcia een minnares van de keizer Commodus zich in het geheim het lot van de christelijke dwangarbeiders aantrekt.
Zo komt hij weer vrij.

Op voorspraak van paus Zephyrinus krijgt hij nu werk als hoofdopzichter van de begraafplaats aan de Via Appia, tegenwoordig nog steeds gekend als de Callixtus catacombe. Hij zoekt er onder andere naar mogelijke begraafplaatsen van christelijke martelaars, blijkt een goed organisator en werkt zich op tot administrateur.

Na de dood van paus Zephyrinus kiest het merendeel van de christenen in Rome Callixtus tot nieuwe bisschop van Rome en dus ook tot nieuwe paus. Callixtus blijkt nogal breeddenkend te zijn. Iemand die oprecht berouw heeft over zijn zonden kan weer toegelaten worden tot het geloof.
callixtus1a
Ook de christenen die onder de christenvervolging uit schrik voor martelingen hun geloof hebben afgezworen en weer de Romeinse goden aanbaden, en nu in rustigere tijden, weer christen willen worden, worden door hem aanvaard. Huwelijken tussen adellijke dames en slaven verklaart hij rechtsgeldig en onverbreekbaar. Alle zonden kunnen vergeven worden ook moord en verkrachting als men oprecht berouw heeft.

Niet iedereen is gediend met deze breeddenkendheid. Spreekbuis van deze groep is een zekere Hippolytus.
Als Callixtus voor een zware seksuele zonde slechts een boete oplegt laat Hippolytus zich door zijn volgelingen ook tot paus uitroepen. We krijgen dus voor de eerste keer in de christelijke kerk een tegenpaus.

Men noemt dit het schisma van Hippolytus.

Volgens Hippolytus is Callixtus een vroegere bedrieger in geldzaken, een ex dwangarbeider, hij verwijt hem ook zijn geringe afkomst als slaaf, zo iemand is niet waardig genoeg om het ambt van paus te bekleden. Hippolytus vindt ook dat mensen die zware doodzonden als moord, oplichting, overspel enz. hebben begaan geen vergiffenis mogen krijgen, ze moeten integendeel geëxcommuniceerd worden tot aan hun dood. Hij wil een veel strengere christelijke leer.

Wanneer er een nieuwe keizer komt, een zekere Maximinus, start deze weer een christenvervolging. Dit wordt beide pausen fataal.

Callixtus zou door een groep heidenen uit een raam zijn geworpen in de Tiber en er verdronken zijn. Een andere bron zegt dat hij eerst gemarteld is en dan met een molensteen om zijn hals in een diepe put geworpen.

Ook Hippolytus wordt gevangen genomen en verbannen naar de mijnen in Sardinië, hij moet er in onmenselijke omstandigheden werken en sterft dan ook spoedig.
Zowel Callixtus als Hippolytus worden door de kerk als martelaren vereerd. Hippolytus is daardoor de enige tegenpaus (want er zijn er later nog meer geweest) die ook als een heilige wordt vereerd.

Callixtus 1 =  Patroon van :callixtus2a

bloeddonoren, van mijnwerkers.

Afbeelding en attributen :
 • als paus met kruisstaf, een palmtak, een kelk zegenend
 • met kazuifel, een baard en een boek
 • terwijl ze hem uit het raam werpen
 • met een molensteen om zijn hals
 • met een put of  terwijl zijn hoofd nog juist boven de putrand uitkomt.
Weerspreuk :

Wordt Callixtus warme wind gewaar, dan wordt de zomer een twijfelaar.
(in deze tijd van het jaar kan het nog al eens nazomeren, dat is fijn voor eind oktober, maar zou niet goed zijn voor de zomer van het komende jaar.)

Bronnen :
 • "Sancti, nog meer heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven, 2004
 • "Dagkalender van alle heiligen" Ghislain Truyens,Raymond Rutten, uitg Book & Media Publishing, Deurne 2001
 • "De heiligen" Stijn van der Linden uitg Contact, Antwerpen 1999
 • "Google" Paus Callixtus I p 3

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand