Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE AMALBERGA VAN TEMSE

(Sint Amalberga van Munsterbilzen, Sint Amalberga van Gent,
St Amalia, St Emilie, St Amalberge, St Amelberga)
Feestdag : 10 juli

amelberga1aLeven en legende :

Amalberga werd rond 700 geboren in de Ardennen. Haar ouders waren aanzienlijke, welgestelde christelijke edelen. Daarom werd ze voor haar opvoeding op zeer jonge leeftijd toevertrouwd aan haar nicht de H. Landrada, abdis van Munsterbilzen.
Ze was een zeer ijverige leerlinge die alles wilde weten over de bijbel. Bij haar vormsel legde ze dan ook de belofte van eeuwig maagdom af.

Het leven in het klooster beviel haar zeer en ze wilde niets liever dan intreden en haar leven wijden aan de hemelse bruidegom. Maar de mooie en slimme Amalberga was een gewilde huwelijkskandidate. Niemand minder dan de Frankische hofmeier Pepijn van Herstal ging met haar ouders onderhandelen over een huwelijk met zijn zoon, de latere Karel Martel.

Ondanks de druk van haar ouders hield Amalberga voet bij stuk, ze wilde niet trouwen maar haar leven toewijden aan Christus. Karel Martel kon het moeilijk verkroppen dat hij een blauwtje had gelopen en toog met een stelletje vrienden naar het klooster van Munsterbilzen. Zodra Amalberga merkte wat haar afgewezen minnaar van zins was, liet ze snel haar haren knippen en trok ze een habijt aan. Maar Karel Martel was verblind, hij trok zich niets aan van het asielrecht dat zegt dat iemand in een kerk zijn toevlucht zoekt niet mag lastig gevallen worden. Bij liep naar het altaar en wilde Amalberga de kerk uitsleuren, het meisje kon zich losrukken, waarbij hij haar schouder ontwrichtte en ze haar arm brak, en vluchtte weg de velden in en zo verder naar het Westen.

In de omgeving van Tienen werd ze tegen gehouden door een bende woeste runderen, het leek wel alsof ze door de duivel bezeten waren. Amelberga hief haar kruisbeeld op en verjoeg alzo de wilde beesten. Daarna vluchtte ze samen met haar broer verder tot in de streek van Mater, waar haar ouders een landgoed bezaten. Hier genas ze op wonderbare wijze de moeder van priester Benignus, die reeds meer dan veertig jaar ziek was.
Nog verder vluchtend kwam ze in Temse aan de oever van de Schelde. Hier scheen ze haar vlucht te moeten staken want ze kon de brede rivier niet over. Terwijl ze aan de oever stond kwam er echter een grote steur aangezwommen die haar teken deed om op zijn rug te gaan staan. Zo kwam ze de rivier over en ontsnapte definitief aan Karel Martel.amelberga3a

Amalberga ging op een familielandgoed wonen in het huidige Temse. Op het landgoed was er echter geen bron. Eens was er een hele tijd grote droogte. Een boer had op zijn akker een waterput waar velen, ook Amalberga, kwamen water putten. De boer was echter een vrekkig man, en toen er droogte heerste verbood hij aan iedereen om nog water te putten.
Amalberga ging naar de Schelde nam er wat water in een kan en gooide het water wat later op een droge plek van haar landgoed door een zeef. Terstond ontsprong er op die plaats een bron. Amalberga gaf iedereen toestemming om hiervan water naar believe te gebruiken. Als straf zou de bron van de gierigaard even later volledig opdrogen.

Eens streek er een grote zwerm trapganzen neer op de akkers van de boeren en dreigden de oogst te vernietigen. De boeren riepen de hulp in van Amalberga, deze bezwoer ze voor altijd de streek te verlaten, aldus geschiedde.
In Temse leidde Amalberga een leven van gebed en boete. Ze stierf in 772.

Volgens de legende werd ze begraven in de abdij van Munsterbilzen. Later werd haar stoffelijk overschot overgebracht naar de Blandijnberg in Gent. Pas in 1073 werden haar relikwieën plechtig bijgezet in de St Piertersabdij van Gent.


Patrones van :

boeren, zeelieden.

Aanroepen tegen :

schipbreuk, hagel, koorts, arm- en keelpijn, bloeduitstortingen, schade aan de velden.


Afbeelding en attributen :amelberga4
  • in kloostergewaad, staande op een enorme vis, en in haar hand een boek.
  • soms staat de vis op zijn staart tegen haar aangeleund.
  • dikwijls draagt ze ook en kerkmodel in haar hand of staat dit aan haar voeten.
  • soms ligt er een gekroonde figuur (Karel Martel) aan haar voeten.
  • soms wordt ze ook afgebeeld met een schip waarmee haar relieken zouden vervoerd zijn terwijl een ganse school vissen het schip volgde.
Weerspreuken :

•Met Sint Amalberga gaat open het honingdeurtje, alle bijen vliegen dan door het peurtje.
•Met Sint Amalberga gaat de honingdeur open 

Anekdote:

Driemaal per jaar heeft er in Temse nog een Amalberga ommegang plaats (de wegom geheten). Men zingt dan volgend liedje :

Dat is Amelberga's kapelletje, we hebben het zelf gebouwd, al met ons gelleke, en van gestolen hout.

Bronnen :

•"Vroom Vlaanderen." Jaak Venken, uitg. 't Kandelaartje, Hasselt 1999
•"Heiligen in de lage landen." Ludo Jongen, uitg. Davidsfonds, Leuven 2005
•"Tot heil van mens en dier." Robert Ruys ,Gent ,1989
•"De heiligen." Stijn van der Linden, uitg. Contact, Antwerpen

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand