Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT ROMBOUT VAN MECHELEN

(St Rumoldus van Mechelen, St Rombaud, St Rumold,
St Rombaldo, St Romoldo, St Rumoldo, St Rumbaud)
 Feestdag : 24 juni

rombout1aLeven en Legende :

Rombout van een Ierse prins.  Zijn vader was koning David en zijn moeder Koningin Cecilia van Sicilië. Het vorstenpaar was tot op een gevorderde leeftijd kinderloos gebleven. Toen ze uiteindelijk toch een zoon kregen beschouwden ze dit als een godsgeschenk en beloofden ze hem aan de dienst van God toe te wijden.

Eenmaal volwassen werd Rombout zelfs bisschop van Dublin. Zoals het in  die tijd dikwijls de gewoonte was besloot ook hij een pelgrimstocht te maken naar de paus van Rome. In Rome vroeg hij aan de paus om van zijn bisschopstaak ontheven te worden en om in de plaats de mensen te gaan bekeren. Dit werd hem toegestaan.

Op de terugweg naar huis bleef hij in Vlaanderen steken en vestigt hij zich als een kluizenaar in de streek van Mechelen. Hij raakt er in contact met graaf Ado en zijn gemalin Elisa. Zij hadden hetzelfde probleem als Rombouts ouders voorheen, ze konden namelijk geen kinderen krijgen. Rombout voorspelde hen een zoon en inderdaad enige tijd later werd er een zoon geboren die de naam Libertus kreeg. Toen het jongetje enkele jaren oud was sukkelde het in de slotgracht en verdronk. Rombout kon het kind echter terug tot bleven brengen. Uit dankbaarheid schonk de graaf hem een groot domein waarop Rombout eerst een kluis en daarna een klein kerkje bouwde. Al gauw sloten volgelingen zich bij hem aan, waaronder ook Libertus.  Zo ontstond er een kloostervestiging en een abdij.

Toen Rombout eens zijn collega kluizenaar Sint Gommarus van Lier ontmoette was hun gesprek zo geanimeerd dat hun in de grond gestoken wandelstokken wortel schoten en later uitgroeiden tot eikenbomen. Zowel Libertus als Rombout stierven een gewelddadige dood. Libertus werd in St Truiden aan het altaar in zijn kerk door de Noormannen gedood.rombout2a

Rombout liet in de buurt van Mechelen een kerkje bouwen en tegen de gewoonten van die tijd, betaalde hij de arbeiders hiervoor een billijk loon. Dit was aan twee mannen opgevallen en zij vermoedden daardoor dat Rombout wel een rijk man zou zijn en zij aasden op zijn geld. Toen Rombout op zekere dag één van hen van overspel betichtte overvielen ze hem onverwachts toen hij aan het bidden was en sloegen hem de schedel in met houweelslagen. Ze beroofden  hem van het weinige geld dat hij op zak had en wierpen zijn lichaam in de Dijle. Het lichaam zonk echter niet, omgeven door licht bleef het op het water drijven zodat het door vissers werd ontdekt, uit het water gehaald  en begraven in een kerkje dat Rombout zelf had laten bouwen. Dit zou gebeurd zijn in het jaar 775.

Bij zijn graf gebeurden weldra wondere dingen en men kwam van heinde en verre de martelaar vereren. Volgens de overlevering zouden de inwoners van Steenokkerzeel in de tijd van de Noormannen zijn lichaam bewaard hebben en opdat niemand het zou vinden  hadden ze het zelfs in de grond gestopt. Toen er rustigere tijden aanbraken eisten de Mechelaars de relieken van Rombout terug, maar de plaatselijke heer van Steenokkerzeeel wilde ze niet afstaan, hij was namelijk ziek en dacht te kunnen genezen door de miraculeuze kracht van het lichaam van  Rombout. 

De Mechelse geestelijkheid wees er hem echter op dat hij zijn genezing slechts kon afsmeken door een deugdzaam leven en vrome gebeden, ze beloofden hem zelfs om ook allemaal voor zijn genezing te bidden. Hierna schonk hij de relieken terug en zie korte tijd later was hij genezen. Als dank schonk hij een deel van zijn goederen aan de armen. Gedurende jaren werd in Mechelen de terugkeer van de relieken herdacht met een plechtige processie.

Patroon van :rombout3a

vissers (zij borgen zijn lijk), van varensgezellen, van handelslieden, van bierbrouwers, van boerengilden, van melkerijen.

Aanroepen tegen :

besmettelijke ziekten, brand en haarworm, pest, koorts, gehuil van kinderen, voor een goede oogst.

Afbeelding en attributen :
  • als een bisschop, met mijter en kazuifel, een gesloten of open boek, een kruis in de hand, soms met kruis-of kromstaf.
  • Aan zijn voeten ligt dikwijls een man met een spade of houweel of bijl of zeis in de hand (een van zijn moordenaars,) terwijl hij een kind (Libertus) terug tot leven wekt.
  • gedragen door werklui die hij in dienst heeft genomen om een kerkje te bouwen.
  • samen met Gommarus van Lier en de bloeiende wandelstok.
 
                                                                                                                     
 Bronnen :

***   "De heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen, 1999
***   "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen." Jo Claes, Alfons Claes, Kathy  Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven, 2002 
***   "Vroom Vlaanderen", Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje, Hasselt 1999
***   "www.heiligen.net"

Tekst Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand