Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT CHRISTOPHORUS

(St. Christoffel, St. Kristoffel, St. Christofol, St. Christoph, St.Christoforo, St. Christobal )
Christophorus01De heilige Kristoffel zal voor velen onder ons wel de bekendste heilige zijn van de 14 noodhelpers. Vele gelovigen maar ook niet gelovigen hebben aan hun sleutelhanger of in hun auto een afbeelding of medaille van deze heilige hangen.
Feestdag: 24 juli (op vele plaatsen 25 juli)

Leven en legende:

Christoffel zou geboren zijn in Kanaan en heette toen nog Reprobus.
Hij groeide op als een zeer sterke knaap (bijna een reus) en nam zich voor alleen maar sterke, dappere en machtige mannen te dienen. Hij bood zijn diensten aan bij een koning, maar toen bleek dat die schrik had van de duivel, dacht hij dat deze de machtigste was, maar ook dat bleek niet te kloppen want de duivel had schrik van Christus. Dus ging Reprobus op zoek naar Christus.
Hij ontmoette een kluizenaar die hem aanspoorde om gezien zijn grote gestalte en kracht pelgrims over de rivier te dragen. Op zekere dag vroeg een jongentje om hem over de rivier te dragen. Terwijl hij de rivier overstak met het jongentje op zijn schouder werd het kind zwaarder en zwaarder, zo zwaar dat Reprobus uitriep:" het lijkt wel of ik de hele wereld draag."
"Je draagt zelfs de schepper van de wereld en hij die de last van de wereld op zijn schouders neemt", antwoordde het jongentje.
Pas toen besefte Reprobus dat hij het "kind Jezus" over de rivier gedragen had en hij kreeg vanaf toen de naam Christoffel hetgeen " drager van Christus " betekent.
Als bewijs vroeg het jongentje aan Christoffel om zijn staf in de grond te planten en dan zouden er de volgende dag bladeren aan groeien. Aldus geschiedde.Christophorus02


Het wonder zorgde voor een stroom van bekeringen. Dit was niet naar de zin van de plaatselijke koning. Christoffel werd gevangen genomen en in de kerker geworpen.
Om deze reusachtige en sterke kerel bij het folteren in bedwang te kunnen houden had men wel 400 soldaten nodig. Door zijn moedige houding tijdens het folteren bekeerden zich vele van deze soldaten hetgeen de koning woedend maakte. Hij beval dan ook Christoffel met pijlen te beschieten en alzo te doden, doch de pijlen die de beulen op hem afschoten veranderden van richting en kwamen op de beulen af, ook de slangen waaraan hij daarna blootgesteld werd deerden hem niet. Tenslotte werd een molensteen om zijn hals gehangen en werd hij in het water gegooid. Doch ook dit hielp niet zodat men hem ten einde raad moest onthoofden om hem dood te krijgen.

Patroon van:

reizigers, wandelaars, automobilisten (al degenen die zich in het verkeer begeven), lastdragers, schippers, piloten, pelgrims, zeelieden, tuiniers, fruithandelaars (omdat zijn staf bladeren kreeg), bruggenbouwers.

Christophorus04Aanroepen tegen:

ongevallen, oogziekten, kiespijn, droogte, hagel, onvoorziene dood, watersnood, vermoeidheid (vanwege zijn grote gestalte)

Afbeelding en attributen:
  • krachtige baardige man die door het water stapt, het kind Jezus op zijn schouders, een staf in de hand, soms groeien er bladeren of twijgen aan de staf.
  • slangen, pijlen, molensteen.
  • soms zit het kind op een wereldbol die door Christoffel gedragen wordt, of draagt het kind een kleine wereldbol in zijn hand.
  • Weerspreuken: geen gekend
Bronnen:

•"De heiligen", Stijn Van der Linden.Uitg. Contact Antwerpen 1999
•"Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Uitg. Davidsfonds. 2002

Tekst: J.P.

Terug naar boven

Terug naar lijst noodhelpers