Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT NORBERTUS VAN GENNEP

(Sint Norbertus van Xanten, Sint Norbertus van Maagdeburg,
St Norbert, St Norberto.)
Feestdag : 6 juni

norbertusaLeven en legende :

Hij werd rond 1080 geboren uit een adellijke familie van Gennep.
Op jeugdige leeftijd werd hij subdiaken en koorheer in de Sint Victor kerk van Xanten. Hij verbleef vaak aan het hof van keizer Hendrik V. Daar leerde hij de geneugten van het werelds leven kennen. Hij leefde dan ook helemaal niet voorbeeldig of vroom. Iedereen noemde hem een echte wildebras die van niets of niemand bang was.

Tijdens een zwaar onweer werd hij door een bliksemslag uit het zadel geworpen, maar omdat hij aan het voorval geen schram overhield dacht hij dat hier goddelijke hulp mee gemoeid was zoals bij de apostel Paulus en kwam hij tot inkeer.
Hij ging naar de abdij van Siegburg om er zich te onderwerpen aan een veertig dagen durende boetedoening. Terug in Xanten probeerde hij zijn vrienden aan te zetten tot een meer stichtend leven. Hij werd er op ongeloof onthaald, wat bezielde ineens de toch zo vrolijke wildebras van weleer.

Toen zijn godsdienstijver volgens hen te ver ging, keerden ze zich van hem af en bekogelde hem zelfs met modder en stenen. Norbertus echter verkocht in Xanten al zijn bezittingen, deelde het geld uit aan de armen en liet zich in de abdij van Siegberg eerst tot diaken en daarna tot priester wijden. Hij ging een kluizenaarsbestaan leiden en werd een boeteprediker die rond trok in het Rijnland en in de Nederlanden.

norbertus3aEens droeg hij een mis op toen er een giftige spin in de geconsacreerde wijn viel. Norbertus stond voor een dilemma, ofwel het bloed van Christus wegwerpen en onteren, ofwel de kelk leegdrinken en misschien sterven. Hij dronk de kelk uit en voleindde de mis. Daarna knielde hij voor het tabernakel en wachtte al biddend op zijn dood. Plots moest hij niezen en meteen kwam de gevaarlijk spin door zijn neus naar buiten.

Tijdens zijn boeteprediking kwam hij eens één van zijn oude vrienden tegen en vroeg hem zich te bekeren, maar de ridder lachte hem uit en wilde niet naar hem luisteren. Toen hij echter zijn weg verder wilde zetten, bleef zijn paard stokstijf staan, hoe de ridder ook stampte en sloeg het anders zo gedweeë dier verzette geen poot meer. Tot de ridder besloot van maar best eerst eens te luisteren wat Norbertus te vertellen had.

Door zijn predikingen kreeg Norbertus ook veel volgelingen. Met één van hen een zekere Hugo stichtte Norbertus in de wildernis van het Noord-Franse Prémontré een klooster. Sinds zijn priesterwijding droeg Norbertus steeds een witlammeren kleed. Tijdens de bouw van het klooster verscheen Onze Lieve Vrouw en ze vroeg hem om steeds dat witte kleed te blijven dragen.
Het was het ontstaan van de kloosterorde van de premonstratenzers, of norbertijnen , ook wel witheren of de witte paters genoemd. 

Toen Norbertus niet goed wist welke kloosterregel hij zijn medebroeders moest voorhouden, verscheen hem in zijn droom de heilige Augustinus die hem verzekerde dat alle medebroeders na hun dood zonder vrees voor God mochten verschijnen als ze de door Augustinus opgestelde regel zouden naleven. Het werd dus de regel van de H.Augustinus. Weldra werd het klooster in Prémontré te klein en bouwde Norbertus en zijn medebroeders nieuwe kloosters o.a. in Floreffe bij Namen.

Rond 1117 ontstond er rond Antwerpen de ketterij van Tanchelm, deze priester leefde in ontucht en ontkende de echtheid van de eucharistie en de sacramenten. Zijn lering werd fel bestreden door de norbertijnen zodat ze uiteindelijk niet doorbrak. In 1126 kwam de bisschopszetel van Maagdenburg vrij en Norbertus werd door de Duitse Rijksdag aangesteld als de nieuwe bisschop. Met de hulp van zijn monniken begon Norbertus aan de kerstening van het Slavische volk ten oosten van de rivier de Elbe. Hij werd er op veel tegenkantingen en zelfs vervolgingen onthaald. Zo werden eens verschillende mensen uit zijn gevolg gedood.

Toen een soldaat ook Norbertus wilde vermoorden sprong het zwaard echter terug, het hoofd van Norbertus leek wel een aambeeld, slechts zijn mijter was met enkele druppels bloed bespat.
Toen er in 1130 twee pauzen werden gekozen, vergezelde Norbertus koning Lotharius III naar Rome om een schisma in de kerk te voorkomen en de keuze van paus Innocentius II te bevorderen.

Norbertus stierf te Maagdenburg op 6 juni 1134, hij werd er begraven in de Onze lieve Vrouw kerk.
In 1582 werd hij heilig verklaard. Tijdens de reformatie werden zijn relieken overgebracht naar Praag.

Patroon van :norbertus4a

kraamvrouwen.

Aanroepen : voor een voorspoedige bevalling.

Afbeelding en attributen :
  • als bisschop met dubbele kruisstaf dikwijls in het witte habijt met wit scapulier en een schoudermanteltje met kap, een engeltje houdt zijn mijter vast.
  • De ketter Tanchelm ligt soms aan zijn voeten.
  • Andere Attributen zijn een monstrans (omdat hij de leer van de eucharistie verdedigde tegen de ketters) een kerk (omdat hij kloosters stichtte) een kelk met en spin (zie het verhaal van de spin)
  • Ook Onze Lieve Vrouw komt voor die hem de regels van de H. Augustinus dicteert terwijl hij geknield voor haar zit.
  • Zeldzamer zijn afbeeldingen waarop hij het paard bestijgt waarvan hij door een bliksemschicht zal afvallen. 

Bronnen :

•"Vroom Vlaanderen" Jaak Venken, uitg.’t Kandelaartje, Hasselt 1999
•Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg. Davidsfonds, Leuven, 2002
•"De heiligen"“, Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand