Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE RITA VAN CASCIA

 (St Margaretha van Cascia, St Rita da Cascia, St Rite)
 Feestdag: 22 mei

rita4aLeven en legende :

Rita werd geboren rond 1380 in Roccaporena in Umbrië  in midden Italië. Rita is het verkleinwoord van Margherita. Kort na haar geboorte doet er zich al iets wonderlijks voor. Het kind wordt omgeven door bijen waarvan er zelfs enkele haar mond binnen dringen en terug uitvliegen, dit echter zonder haar te steken of pijn te doen. Een landbouwer die toevallig voorbij kwam en die niet tegenstaande hij ernstig gewond was aan één hand probeerde de bijen te verjagen. Plots bleek de wonde aan zijn hand genezen te zijn.

Haar ouders laten haar dopen en zorgden voor een degelijke godsdienstige opvoeding met een speciale devotie voor de heilige Eucharistie. Rita voelt dan ook veel voor een religieuze roeping en wil maagd blijven en later kloosterlinge worden in het H Maria Magdalena klooster in Cascia  waar ze regelmatig een tante die er kloosterzuster was ging bezoeken. Maar op twaalfjarige leeftijd wordt ze door haar ouders uitgehuwelijkt aan Paolo di Fernando Mancini. Zij gehoorzaamt.

Haar echtgenoot is echter een bruut en alcoholist. Geduldig verdraagt ze zijn kuren en stilaan weet ze zijn ruwe zeden te verdragen en later te verzachten. Ze krijgen twee zonen die echter veel van het karakter van hun vader hebben. Na een huwelijk van ongeveer vijftien jaar wordt haar man bij een zoveelste ruzie vermoord. Op de vlucht voor de gerechtsdienaren kwam de moordenaar ten einde raad bij Rita zijn toevlucht zoeken waarop zij hem vergeeft. Haar zonen echter zinnen op de bloedwraak (vendetta) en willen hun vader wreken.
Rita die dit weet bidt tot Christus dat Hij eerder haar kinderen van haar zou afnemen dan dat hij zou toestaan dat ze hun vader zouden wreken.

Een paar maanden later sterven beide zonen aan een ziekte  zonder dat ze wraak hebben kunnen nemen. Rita’s vergeving komt ook tot uiting in haar weigering aan haar schoonfamilie de naam bekend te maken van de moordenaar van haar man. Rita is ondertussen ongeveer zestig jaar. Nu ze weduwe is komt haar oud verlangen om kloosterling te worden terug naar boven. Ze wil intreden in het klooster van de Augustinessen in Cascia maar dat wordt haar aanvankelijk herhaaldelijk geweigerd.
Ze bidt om hulp bij haar drie schutspatronen, Johannes de doper, St Nicolaas van Tolentino  en de H Augustinus en blijft aandringen.rita2a

In 1407 krijgt ze eindelijk de toelating om in te treden. Zij leidt er een leven van boete en gebed en stelt zich tevreden met water en brood. Toch wordt ze niet gespaard van de nodige beproevingen. Bij een gebed vraagt ze aan Christus om op één of ander wijze te mogen delen in zijn lijden ze vraagt dat ze minstens de smart van een punt van de doornenkroon mag ondervinden. Haar gebed wordt verhoord en ze krijgt de stigmatisatie van een wondteken door een doorn in haar voorhoofd. Deze wonde zal niet meer genezen en bezorgt haar veel pijn. Ook sommige medezusters mijden haar omdat ze vinden dat de wonde soms walgelijk stinkt.

Wanneer de zusters naar Rome willen gaan om de heilig verklaring van Nicolaas van Tolentino  te kunnen bijwonen, vragen ze dan ook aan Rita van niet mee te gaan omdat haar stigma in Rome misschien voor te veel ophef zou zorgen.

Rita wil echter dolgraag meegaan en begint vurig te bidden en zie de wonde verdwijnt, bij haar terugkeer uit Rome verschijnt ze echter opnieuw. De laatste vier jaren van haar leven is Rita bedlegerig. Enkele weken voor haar dood ontvangt ze het bezoek van een familielid. Bij het afscheid vraagt het familielid haar of ze nog iets uit haar vroeger huis wil. Rita antwoordt dat ze graag een roos en twee vijgen uit haar tuin wil.

Het familielid glimlacht, want het is hartje winter en denkt dat Rita ijlt. Thuis gekomen ziet ze echter tot haar grote verbazing aan een rozenstruik een bloeiende roos evenals twee vijgen aan de vijgenboom. Ze haast zich terug naar Rita die de roos en de vijgen dankbaar aanneemt.

Op 22 mei 1447 sterft Rita na het sacrament  van de zieken te hebben ontvangen. Men vertelt dat op het ogenblik van haar dood een zwerm  bijen met bruine vleugels zich neerzette op de muren van het klooster en het zo met een rouwkleed bedekte en dat de kloosterklok uit haar eigen driemaal klepte om zo de dood van Rita aan de omgeving mee te delen.

Tien jaar later werd haar lichaam opgegraven, het bleek nog geheel intact te zijn. Het werd opgebaard in een glazen sarcofaag in de kerk van Cascia. In 1628 werd ze  zalig verklaard en in 1900 heilig. 

Patrones van :rita1a

Slagers, slachters, vleeswaren verkopers

Aanroepen voor :

hopeloze en onmogelijke zaken, ongeneeslijke ziekten, kanker, aanhoudende onvruchtbaarheid, angst voor examens, psychische problemen, hulp bij ongelukkig huwelijk.

Afbeelding en attributen :
  • als kloosterzuster voor een open boek een kruisbeeld in haar handen en een bloedende wonde op haar voorhoofd.
  • een engel houdt een doornenkroon boven haar hoofd.
  • bijen kruipen op haar kleed of vliegen rond haar hoofd.
  • de roos in haar hand is er meestal ook bij.
Bronnen:

*** “De heiligen” Stijn van der Linden, uitg Contact, ,Antwerpn, 1999
*** “Beschermheiligen in de lage landen “, Jo Claes ,Alfons Claes, Kathy Vincke uitg  Davidsfonds, Leuven 2006
*** www.bloggen.be/levend_geloof

Tekst Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand