Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT ISIDORUS VAN MADRID

(St Isidoor, St Isidor, St Isidore,
St Isidoro, St Izydor, St Osidro)
Feestdag : 15 mei (soms 10 mei)

isidorus2aLeven en legende :

De meeste personen die vroeger heilig verklaard werden kwamen uit de hogere , meestal adellijke kringen. Af en toe viel die eer ook eens te beurt aan iemand uit de lagere standen zoals Isidorus van Madrid.

Hij werd omstreeks 1070 geboren in een arm gezin, zijn ouders moesten had werken om hun kostje bijeen te scharrelen, van naar school gaan was er dan ook geen sprake voor Isidorus. Zijn ouders waren dan ook heel blij toen hij op oudere leeftijd als boerenknecht in dienst kon treden van grootgrondbezitter Giovanni de Vargas.

Isidorus huwde met Maria de la Cabeza, ze kregen een kind dat echter spoedig stierf. Deze persoonlijke tragedie zagen beiden echter als een teken van God dat ze kinderloos moesten blijven. Ze legden een gelofte van kuisheid af en stelden hun verder leven in dienst van God.
Iedere morgen stond Isidorus vroeg op om nog voor zijn werk naar de kerk te kunnen gaan om de eucharistieviering te kunnen bijwonen. Zo kwam hij ongewild dikwijls te laat op zijn werk, dit tot ergernis van de andere knechten die dit aan de heer gingen verklappen.
 
De eigenaar besloot om hem te bespieden en ontdekte zo dat Isidorus niet alleen soms te laat op het werk kwam maar ook regelmatig zijn werk staakte om even te bidden. Tot zijn verbazing zag hij dat op deze ogenblikken twee onbekende mannen ondertussen het werk verder afmaakten.
Hij vroeg aan Isidorus wie die mannen waren maar deze antwoordde dat hij aan niemand hulp had gevraagd en dat hij op die ogenblikken alleen even tot God bad.
Bij een andere inspectietocht van de landheer over zijn landerijen was het snikheet, Isidorus was aan het dorsen, de heer beklaagde zich over de grote hitte. Isidorus bad tot God, sloeg met de dorsvlegel op de grond en er welde een bron op zodat de heer zich kon verfrissen.

isidorus1aTijdens de wintermaanden gaf Isidorus regelmatig koren aan de vogels en aan de arme mensen, toch leverde het overgebleven koren evenveel meel op als normaal.

Na een leven van hard werken overleed Isidorus op 15 mei in het jaar 1130, zijn vrouw zou vijf jaar later gestorven zijn. Ook na zijn dood zou Isidorus nog voor vele wonderen zorgen, zelfs de Spaanse koningen riepen zijn hulp in alhoewel hij toen nog niet eens heilig verklaard was. Op een keer hield men een processie met zijn relieken om door zijn voorspraak regen te verkrijgen.

Een Moorse sterrenkundige spotte met de goedgelovigheid van de mensen en zei dat men zijn borst met een dolk mocht doorboren als het binnen de 24 uur zou beginnen te regenen. Even later begon het echter overvloedig te regenen en alhoewel de Moor hiervan getuige was, toch geloofde hij nog niet in de voorspraak van Isidorus. Acht dagen later werd hij echter overvallen door een struikrover en met een dolk in zijn borst vermoord.

In een visioen zou Isidorus koning Alfonsus van Castilië naar een plek gebracht hebben waar hij met succes een verrassingsaanval kon voeren op de Moorse vijand en zo de overwinning behalen. In 1615 werden de relieken van Isidorus naar het slaapvertrek van de ernstig zieke koning Filips III gebracht, met goed gevolg want de koning genas. Deze diende daarop een aanvraag in bij de paus om Isidorus heilig te verklaren wat dan ook zo 1622 gebeurde.

Patroon van :

landbouwers, boeren, hoveniers, melkfabrieken en boerenorganisaties.

Aanroepen tegen :

kinderdood, (zie zijn levensverhaal) tegen droogte, voor een goede oogst.

Afbeelding en attributen :
  • Hij wordt afgebeeld in werkkledij, een korte boerentuniek met riem om het middel, soms met een hoed op, soms blootsvoets of met sandalen.
  • In zijn hand heeft hij een spade, een dorsvlegel, zeis, hark of korenschoof komen ook voor.
  • Op de achtergrond ziet men dikwijls twee engelen die zijn ploeg bedienen terwijl hij aan het bidden is.
  • Soms houdt hij een kleine ploeg in zijn hand, een andere keer hangt er rond zijn nek een zak met zaaigoed of een rozenkrans.
  • Een afbeelding waarin hij met zijn dorsvlegel een bron laat ontspringen komt ook sporadisch voor.
Weerspreuken:isidorus3a

(Hoewel het al half mei is wanneer zijn feestdag gevierd wordt toch kan er in deze tijd blijkbaar nog winterse kou voorkomen.)

*** Sint Isidoor voorbij, noordenwind voorbij.
*** Isidoorke thuis, uit het fornuis.
*** Op Isidoorke hagelslag, zeven dagen duren mag

Bronnen :

•"100 heiligen". Wilma Hoving, uitg.Librero , Kerkdriel, 2003
•"365 Heiligendagen". Kees van Kemenade, Paul Spapens, uitg Kempen Pers, Eindhoven, 1993
•"Beschermheiligen in de lage landen". Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg. Davidsfonds, Leuven, 2006
•"De Heiligen". Stijn van der Linden, uitg Contact Antwerpen, 1999

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand