Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT FLORIAN VAN LORCH

(St Floriano)
Feestdag : 4 mei

florian2aLeven en legende :

Florian werd in de derde eeuw geboren in Zeiselmauer kort bij Wenen. Zijn ouders waren welstellende Romeinen. Hij werd christelijk opgevoed. Door zijn burgerlijke stand lag voor hem een militaire loopbaan in het verschiet. Na zijn opleiding bracht hij het dan ook tot officier.
Zo kwam hij in dienst van de keizerlijke stadhouder van Lauriacum, thans Lorch in Oostenrijk.

Toen de christenvervolging onder kiezer Diocletianus zich begon uit te breiden kreeg ook stadhouder Aquilinus de opdracht de christenen te vervolgen. Weldra zaten er 40 christenen gevangen in de kerkers.
Officier Florian ging hen bezoeken om hen op te beuren en moed in te spreken. Hierdoor maakte hij zich natuurlijk verdacht.
Men bracht hem voor Aquilinus die hem vroeg of hij soms ook een christen was. Toen Florian dit bevestigde verplichtte Aquilinus hem van te offeren voor de Romeinse goden. Toen Florian dit weigerde werd hij uit zijn officiersfunctie ontheven en gruwelijk gefolterd.

Florian doorstond echter elke marteling. Zelfs toen hij tot de vuurdood werd veroordeeld deerden de vlammen hem niet. Daarop werd een molensteen aan zijn hals gebonden en moesten de soldaten die eerder onder hem gediend hadden hem in de rivier de Enns smijten. Eerst was er echter niemand van hen bereid dit te doen, ze hadden bewondering voor de standvastigheid van hun vroegere aanvoerder. Omdat Aquilinus met van alles dreigde was er tenslotte toch één soldaat die Florian in het water duwde.

Toen deze even later wilde kijken hoe het Florian verging, bleek hij met blindheid geslagen. Florian stierf dus de verdrinkingsdood.
Op dezelfde dag werden de 40 andere christenen ook gedood. Florian zijn lichaam spoelde later aan op een rots waar het bewaakt werd door een adelaar zodat heidenen zijn lichaam niet zouden roven.
Een vrome weduwe Valeria vond zijn lichaam en besloot het op haar landgoed te begraven. De ossen die de kar met het lijk trokken waren na een tijdje uitgeput en hadden grote dorst. Er ontsprong op wonderbare wijze een bron zodat ze voldoende drinken hadden om de kar verder te trekken tot op het landgoed.

Op zijn graf werd eerst een kapel gebouwd en later het beroemde kanunnikenklooster van Sankt Florian bij Linz. In de crypte van de kloosterkerk ligt nu nog altijd de molensteen waarmee Florian stierf.

Patroon van :florian3a

brandweerlieden, schoorsteenvegers, bierbrouwers, smeden, pottenbakkers.

Aanroepen tegen :

watersnood en natuurrampen (omwille van zijn verdrinkingsdood), tegen brand, langdurige droogte,( denk aan de ossen die dorst hadden) tegen grote branden, tegen brandwonden.

Afbeelding en attributen :
  • als geharnast Romeinse officier met een kruis op de borst of in de hand.
  • meestal ook een vaandel in de arm, hijzelf of een engel giet met een kruik water over in brand staande huizen om de brand te doven.
  • soms is het een brandende kerk die moet gedoofd worden.
  • de molensteen hangt nog aan zijn hals of ligt aan zijn voeten.
  • soms is de adelaar ook ergens te zien.
Weerspreuken :

*** Weet je dat Florian, soms nog een sneeuwhut bouwen kan. (uitzonderlijk sneeuwt het nog eens begin mei, zeker in Oostenrijk)
*** Met Sint Florians feest, kan het sneeuwen nog het meest.

florian-a

 Inmiddels is het - wetenschappelijk gezien - zeer aannemelijk, dat Florianus inderdaad moet hebben bestaan. Ook het feit, dat er in Lorch veertig mensen vrijwel gelijktijdig met hem zijn gestorven ten gevolge van de christenvervolging is bewezen, onder andere door het vinden van een massagraf met de beenderen van veertig mensen in de Sint-Laurensbasiliek in Lorch, toen die rond 1900 werd gerestaureerd.
Dat er, vooral door mondelinge overlevering, zaken aan de verhalen zijn toegevoegd om het geheel wat smeuïger te maken, lijkt onvermijdelijk.

Over de verblijfplaats van de stoffelijke resten van Sint Florianus bestaat onduidelijkheid. Het Poolse Krakau pretendeert een groot aantal relikwieën van deze heilige te bezitten, maar hetzelfde geldt voor het klooster Stift Sankt Florian in Linz, waarheen volgens de overlevering het lichaam van Florianus zou zijn gebracht om het te begraven.

Andere bronnen weer spreken van Rome, waar de beenderen na de grote volksverhuizing zouden zijn bijgezet tussen die van de Heilige Stephanus en de Heilige Laurentius, waarna ze later naar Polen zouden zijn overgebracht 

Bronnen :

•"De heiligen". Stijn Van der Linden, uitg contact, Antwerpen, 1999.
•"Alle heiligen". Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg Book & Media publishing, 2001
•"Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg Davidsfonds, Leuven, 2002
•www.heiligen.net

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand