Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE GENOVEVA VAN BRABANT
(Sainte Geneviève de Brabant)

 Feestdag : 2 april

genoveva3aLeven en legende :

Genoveva, de beeldschone dochter van de hertog van Brabant leefde in de tijd dat Karel Martel, de grootvader van Karel de Grote, het moest opnemen tegen de Moren, die vanuit Spanje het Frankische rijk binnen drongen. Ze werd uitgehuwelijkt aan Siegfried een paltsgraaf uit het Rijnland en vestigt zich dan ook samen met haar man in een slot aan de oevers van de Moezel. Niettegenstaande het een huwelijk was geregeld door de ouders hielden ze zielsveel van elkaar.
Hun huwelijk verliep dan ook zeer gelukkig tot op het ogenblik dat Siegfried op verzoek van zijn heer Karel Martel mee ten strijde trekt tegen de oprukkende Moren en Saracenen. Alvorens te vertrekken vertrouwd Siegfried zijn burcht, landgoederen en ook zijn vrouw toe aan zijn dienaar en vriend Golo.

Na het vertrek van Siegfried ontpopt Golo zich echter tot een slechte rentmeester. Hij is streng voor de dienaren en jaagt de armen die om voedsel komen bedelen weg. De onderhorigen die zijn bevelen niet opvolgen laat hij martelen en zelfs doden. Wanneer Genoveva zich bij hem hierover beklaagt, hoont hij haar weg en zegt dat Siegfried hem alle volmacht heeft gegeven. Omdat hij heimelijk verliefd is op Genoveva onderschept hij haar brieven naar Siegfried. De toenaderingspogingen van Golo wijst Genoveva echter resoluut af..

Golo zint op wraak en amper twee manden na Siegfrieds vertrek stuurt hij een boodschapper die Siegfried een brief overhandigt waarin staat dat Genoveva hem ontrouw is en wat hij daarmee moet doen? Siegfried is eerst stomverbaasd, maar omdat hij van zijn vrouw ook nog niets vernomen had gedurende zijn afwezigheid denkt hij dat zijn dienaar wel eens gelijk zou kunnen hebben. Hij antwoordt dan ook dat Genovava goed onder controle moet gehouden worden en dat ze best opgesloten kan worden zodat Golo haar goed in de gaten kan houden. Aldus geschiedde..

Enkele maanden later, Siegfried is juist 9 maanden van huis, bevalt Genoveva van een kind en noemt het Benoni. Golo houdt deze geboorte angstvallig geheim. Slechts een oude dienares heeft toegang tot de toren waarin Genoveva opgesloten zit. Ondertussen heeft Golo nog meerdere toenaderingspogingen gedaan naar Genoveva, haar van alles belovend, maar ze blijft hem afwijzen.

Razend hierover stuurt hij twee maanden na de geboorte weer een bode naar Siegfried met de melding dat zijn vrouw zojuist van een kind bevallen is. Siegfried is er nu zeker van overtuigd dan zijn vrouw overspelig was, ontsteekt in een woeste koleire en stuurt de koerier terug met de melding dat Genoveva en haar kind moeten gedood worden en de lijken in het meer geworpen. Golo is tevreden want zijn plan is gelukt.

Hij laat het bevel van haar man aan Genoveva weten en zegt dat het vonnis 's anderdaags zal uitgevoerd worden. Tijdens de laatste uren van haar gevangenschap schrijft Genoveva een brief aan haar man en geeft die samen met haar kostbare halsketting die ze eens van haar man gekregen heeft aan het dochtertje van de torenwachter, het kind dat haar soms 's nachts kwam bezoeken, zonder dat iemand het wist, met de boodschap "bewaar deze brief op uw hart, spreek er met niemand over en als graaf Siegfried ooit terug keert, zorg dan dat hij hem krijgt."genoveva4a

De volgende dag kregen twee dienaren de opdracht Genoveva en haar kind te doden en hun lijken in het meer te gooien. Aan het meer gekomen krijgen de twee toch medelijden met de vrouw die altijd goed voor hen geweest was. Als Genoveva belooft nooit meer naar het slot te komen willen ze haar wel vrij laten. Wel nemen ze de ringen van haar vingers, slechts één ring mag ze behouden en doodden een wolf waarvan ze de tong meenemen, beiden als bewijs aan Golo dat ze hun opdracht volbracht hebben.

Genoveva trekt met Benoni dieper het woud in tot ze een grot vinden waarin ze kan wonen. God stuurt een hert in hun richting, een hert dat pas gekalfd had, maar haar jong al verloren. Zo komt Genoveva aan voldoende melk voor haar kind en voor zichzelf. Voor hun verder levensonderhoud eten ze wortels, woudvruchten en paddestoelen. Zes jaar lang duurt dit.

Ondertussen is Siegfried thuis gekomen en verneemt van Golo dat hij het bevel van zijn meester heeft laten uitvoeren. Nu Siegfried terug thuis is begint hij soms toch te twijfelen aan zijn beslissing, hij vindt dat hij toen te opvliegend was en dat hij beter ook eens geluisterd had naar wat zijn vrouw te vertellen had.

Niet lang na zijn terugkeer vraagt de dochter van de torenwachter om hem te spreken. Ze overhandigd hem de brief waarin Genoveva vertelt wat er allemaal gebeurd is en als bewijs geeft ze hem ook de halsketting. Meteen kent hij de volle waarheid. Golo wordt gestraft en in de kerker geworpen. In de overtuiging dat zijn vrouw en kind dood zijn is Siegfried ontroosbaar en vooral kwaad op zijn eigen omdat hij niet meer vertrouwen had in zijn vrouw. Hij sluit zich in eenzaamheid op in zijn slot en verliest alle levensmoed. Alle pogingen van zijn beste vrienden om hem een beetje op te beuren halen niets uit. Zo gaan enkele jaren voorbij.

genoveva2aHet jachtseizoen breekt aan en eindelijk laat Siegfried zich nog eens overhalen om mee op jacht te gaan. Bij de achtervolging van een hert, dwaalt hij ver af van zijn makkers, hij ziet dat het hert een grot invlucht waaruit even later een havenloze vrouw te voorschijn komt. Uit het struikgewas komt een jongen van een jaar of zes en roept " moeder, wat is er, wat gebeurt er?" Genoveva herkent onmiddellijk Siegfried maar hij haar niet. Ze heft haar hand op en laat de ring zien, nu herkent Siegfried haar ook. Even later volgt de grote verzoening. Siegfried blaast op zijn hoorn en nu komen van alle kanten zijn makkers en dienaren toegelopen. Overgelukkig keren ze terug naar de burcht.

Golo wordt ter dood veroordeeld, maar Genovave wil geen kwaad met kwaad vergelden en smeekt haar echtgenoot om te doen zoals Christus deed, zijn vijanden vergeven. Hierop beslist Siegfried dat Golo mag blijven leven, maar dat hij nooit nog een voet mag zetten in zijn graafschap. Hij verklaart hem binnen zijn rijk vogelvrij zodat iedereen gemachtigd is hem te doden. Genoveva, Siegfried en hun zoon Benoni hadden nu eindelijk een gelukkig leven.

Afbeelding en attributen :

Genoveva wordt meestal armoedig gekleed levend is het bos, vaak voor haar grot zittend samen met haar zoon en het hert, afgebeeld.

Bronnen :

•" De schone en stichtende historie van Genoveva van Brabant " Stijn Streuvels, uitg. Desclee de Brouwer, jaar ?
•"Vroom Vlaanderen" Jaak Venken, uitg 't Kandelaartje, Hasselt 1999
•"Genoveva van Brabant " Luc Cielen, Rinkkrant ,2004

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand