Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT AEGIDIUS VAN NIMES.

(St Egidius, St. Egied, St.Giel, St. Gilles, St. Gillis, San Egidio, St. Gilles Abbot)
Feestdag: 01 september.
Hij is de enige NIET martelaar van de 14 noodhelpers.

egidius01Leven en legende:

Omstreeks 720 zocht deze gegoede Athener, nadat hij zijn erfdeel had weggeschonken aan de armen, zijn toevlucht in de streek van Nimes in de Franse Provence, als kluizenaar in een grot. Zij vaste gezel was een hinde die hem van zijn dage-ijkse portie melk voor-zag. Op zekere dag werd de hinde tij-dens een jachtpartij van de Visgotische koning Wamba door de meute honden opgejaagd. Ze zocht bescherming in de grot bij Egidius. De honden durfden de grot niet ingaan, daarop schoot de koning blindelings een pijl de grot in, maar raakte daardoor Egidius de kluizenaar. Toen hij de spelonk inging op zoek naar de hinde zag hij de gewonde Egidius bloedend op de grond liggen met de ongedeerde hinde naast hem. De koning bood hem medische hulp aan maar hij weigerde die. Deze pijlwonde zou hem zijn hele verdere leven veel pijn bezorgen.
Wel vroeg hij de koning om een klooster te bouwen in de onmiddellijke omgeving. Uit wroeging om wat hij gedaan had vervulde de koning deze wens. Egidius werd er de eerste abt. Pelgrims stroomden toe van heinde en ver, onder hen ook hofmeier Karel Martel. Deze had één zonde begaan die hij uit schaamte niet durfde te biechten.
Tijdens het misoffer van Egidius legde een engel een briefje waarop de zonde van Karel Martel stond, op het altaar. Wanneer Egidius het briefje aan Karel Martel liet zien bekende deze en biechtte alsnog zijn zonde. Toen Egidius naar de paus van Rome vertrok om steun te vragen voor zijn klooster kreeg hij van de paus twee houten deuren (of twee portretten). Om één of andere duistere reden gooide Egidius de deuren in de Tiber in Rome. Toen hij terug in Nimes kwam vond hij ze aangespoeld in de haven van Nimes. Verder verdreef hij de duivel uit het lichaam van een bezetene die hij schreeuwend in zijn kloosterkerk aantrof. Een andere keer kwam er door zijn voorspraak een einde aan een langdurige droogte. Hij stierf een natuurlijke dood in zijn klooster. Na zijn dood werd zijn graf een veel bezocht bedevaartsoord. Rondom dit klooster ontstond later de stad Saint Gilles, halteplaats voor de pelgrimstochten naar zowel Rome als Santiago de Compostella.

Patroon van:Egidius05

boogschutters, herders, jagers, invaliden, kreupelen, grieppatiënten, schipbreukelingen, paardenhandelaars, houtvesters, bosbescherming, zogende moeders.

Aanroepen tegen:

onvruchtbaarheid omdat hij de vrouw van Karel Martel voorspelde dat zij een zoon zou baren
epilepsie, oorpijn, kanker, lepra, pest, depressies, zenuwziekten, stuipen, krankzinnigheid.
slaapwandelen, kinderverlamming.
voor een rouwmoedige (goede) biecht. zie verhaal van Karel Martel.
veeziekten.

Afbeelding en attributen:
 • met een hinde en een pijl in zijn lichaam, borst of hand.
 • in bruin, zwart of wit habijt met een boek (orderegel) en abtstaf: hij was abt van het klooster.
 • met een geknielde hofmeier Karel Martel voor zich.
 • (zeldzamer) met twee houten deuren (of pausportretten) die hij in een rivier gooit.
Anekdote:

De Spaanse schaapherders in de Baskische Pyreneeën beschouwen St. Egidius als de schutspatroon van hun “ rammen”. Voor zijn feestdag wassen ze de rammen en verven hun wol in een heldere kleur. Vervolgens binden ze kaarsen aan hun horens, steken deze in brand en brengen zo hun dieren vanuit de bergen naar de kerk in het dal om ze daar te laten zegenen door de priester. Zelf wonen zij de H.Mis bij gekleed in schaapsjassen en met hun herdersstaf.

Weerspreuken:
 • egidius03Volgens de weerspreuken duurt het weer dat er op St. Gillis is, dikwijls vier weken lang.
 • Sint Gilles met zonneschijn, het zal nog vier weken zo zijn.
 • Het weer dat Sint Gilles biedt, eindigt vier weken niet.
 • Is Sint Gilles heet, het geeft een schone herfst met veel zweet.
 • Op Sint Giel heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer.
 • Sint Egidiusweer, komt in de herfst weer.
 • Sint Gillesdag rein, de ganse winter zal heerlijk zijn.
 • Als het schoon is met Sint Giel, duurt het dikwijls tot Sint Michiel (29 september).
 • Met Sint Giel regen, zal het lang aanhouden en is geen zegen.
 • Sint Gilles verbeurt de ongere en den achterongere. (vanaf St. Gilles zijn de dagen zo kort dat men het middagdutje en het vieruurtje niet meer mag houden).
 • Als Sint Giel blaast op de hoorn, boerkens zaai dan uw koren.
 • Wenn St. Aegidius blast ins Horn, So heisst es: Bauer sä dein Korn.
 • Gib auf Agidi Tag wohl acht, der sagt dir was der Monat macht.
 • Gib auf Egidius acht, er sagt dir was september macht.
 • Wie Agidius sich verhällt, ist der ganse Herbst bestallt.
 • Agidius regen, komt gans ungelegen.
 • Regen am Agidiusdag, gibt nassen Herbst.
 • Schian Wetter auf vier Wochen, had Agidius Sonneschein versprochen.
 • Wie der Hirch auf Egidi in die Brunft tritt, So tritt er an Michaeli wieder heraus.
 • Sint Gieleke, ’t kloske op ’t spilleke, Sint Michiel, ’t kloske op ’t wiel. (Op 01 september, feest van Sint Gilles mag men het spinnenwiel alvast klaar zetten en zo nodig herstellen, maar echt spinnen mag maar eerst vanaf 29 september op Sint Michiel )
Bronnen:

•“De heiligen.” Stijn Van der Linden. Uitg. Contact. Antwerpen 1999.
•“Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen.” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke. Uitg. Davidsfonds. 2002.
•“Heiligen van alle tijden”. Clemens Jöckle. Uitg. Verba 2003.
•“100 HEILIGEN “ Malcom Day. Uitg. Librero 2003.
•“Spreuken en boerenwijsheid als weervoorspellers”. A.H. de Weyer. Uitg. Bigot. 1992.

Tekst: J.P.

Terug naar boven

Terug naar lijst noodhelpers