Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT QUIRINUS VAN NEUSS 

(St Quirinus van Keulen, St Quirinus van Rome, St Quirein, St Corijn,
St Krijn, St Grein, St Cyrinus, St Quirino, St Kvirin  St Quirin)
Feestdag : 30 maart

quirinus2aLeven en legende :

Quirinus was een Romeinse officier die diende onder Keizer Hadrianus, (° 24 januari 76 + 10 juli 138) de grote christenvervolger.
Zijn opdracht was voorname gevangenen zoals Paus Alexander 1 en de voormalige stadsprefect van Rome, een zekere Hermes te bewaken.
Op zekere dag sprak Quirinus met Hermes en zei “Gek eigenlijk dat zo een weldenkend man als U afziet van alle voordelen die een prefect van Rome heeft en integendeel kiest voor een ander vaag leven.”
Hermes antwoordde : “Ook ik heb vroeger gedacht dat alles na ons aards leven afgelopen zou zijn.”
Quirinus reageerde en zei : “Als je mij kunt bewijzen dat er inderdaad na dit leven nog iets is, dan wil ik mij wel bekeren tot het geloof dat gij nu aanhangt”.
Hermes ging verder : “ Dat kan je beter aan die andere gevangene vragen Alexander, die kan dat beter dan ik.”

Hierop werd Quirinus woedend en zei : “Nu vraag ik U een bewijs en dan stuur je mij naar een ander, weet je wat ik zal jullie apart zetten en een dubbele bewaking geven, als ik U dan toch bij hem aantref of hem bij U dan zal ik luisteren naar wat Alexander te vertellen heeft.” 

Op een moment dat Alexander aan het bidden was kwam er een engel naar hem toe en deze bracht hem in de cel van Hermes. Even later zag Quirinus tot zijn verbijstering beiden in dezelfde cel.
Hierop vertelde Hermes hem hoe Alexander zijn gestorven zoon weer tot leven had gewekt.quirinusbalbinaa

Quirinus richtte zich tot Alexander en zei : “Mijn dochter Balbina heeft iets ergs aan haar keel, als U haar kan genezen beloof ik U mij tot uw geloof te bekeren.” Alexander zei : “Ga haar maar vlug halen en kom dan naar mijn cel.” “Maar je zijt toch hier” kreeg hij als antwoord. “Doe maar wat ik zeg, degene die mij naar Hermes cel gebracht heeft zal mij ook wel terug brengen naar mijn cel.”
Alexander was inderdaad terug in zijn cel toen Quirinus met zijn dochter binnenkwam, zij wierp zich voor hem neer en maakte aanstalten om zijn voeten te kussen.
Alexander zei : “Meisje je moet mijn voeten niet kussen maar de boeien waarin de eerste paus Petrus gevangen heeft gezeten. Laat ze opsporen, druk er één kus op en je zal genezen zijn.” Quirinus wist deze boeien te vinden en  op het moment dat Balbina ze kuste was ze genezen. Uit dankbaarheid liet Quirinus Alexander en Hermes vrij en bekeerde zich met zijn heel huisgezin.

Keizer Hadrianus was hiermee niet gediend en liet allen terug gevangen nemen . Hermes en Balbina werden onthoofd, paus Alexander werd gefolterd tot hij eraan stierf. Quirinus kreeg afschuwelijke martelingen te verduren. Men rukte zijn tong uit en wierp ze als voedsel naar een hongerige raaf, maar deze raakte de tong niet aan. Zijn handen en voeten werden afgehakt, men wierp ze voor de honden, maar ook deze weigerden ervan te eten. Tenslotte werd hij onthoofd (116) en liet men zijn lichaam achter voor de vogels.

Medechristenen echter namen het mee en wisten het te begraven in de catacombe van Pretextatus. In 1050 schenkt paus Leo IX de relikwieën van Quirinus aan zijn zus Gepa, abdis van een benedictijner vrouwenklooster in Neuss. Vanhier uit verspreidt zich de verering van de heilige Quirinus eerst in Duitsland en later ook in onze streken.
Quirinus van Neuss behoort tot de zogenoemde Vier Heilige Maarschalken. Ze hebben de naam dat ze op elk ogenblik van de dag ieder die hen om raad vraagt ter zijde zullen staan. De drie andere zijn : Antonius Abt, Paus Cornelius en bisschop Hubertus.quirinus1a

Patroon van : 

kruiers, ridders, paarden en runderen.

Aanroepen tegen : 

blaas en nierziekten, pest en pokken, botbreuken, jicht, ettergezwellen die niet willen genezen, oorpijn, oogkwalen, verlammingen, keelziekten (hij genas Balbina ervan), botbreuken, been- en voetkwalen ( zijn handen en benen werden afgerukt) 

Afbeelding en attributen :
  • als ridder met helm, lans, banier en schild, martelaarspalm. 
  • met een havik en honden die weigeren zijn lichaamsdelen op te eten.
Bronnen :

 •“Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen“ Jo Claes,  Alfons Claes,  Kathy Vincke, uitg Davidsfons, Leuven 2002
 •“De Heiligen Stijn van der Linden , uitg Contact, Antwerpen 1999 
www.heiligen.net

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand