Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT PATRICIUS VAN IERLAND

(St Patrick, St Patrizio, St Padraig, St Padrig, St Patrice,
St Patryk, St Patrique, St Patriz)
Feestdag : 17 maart.

patricius2aLeven en legende :

Patrick werd rond 385 geboren in Schotland in een periode dat de Romeinen daar de baas waren. Als kind vertoonde hij niet veel interesse voor de godsdienst van zijn ouders en als jongeling verwerpt hij die zelfs. Eigenlijk wilde hij gewoon “boer” worden, maar op zestienjarige leeftijd wordt hij door Ieren die op strooptocht waren in Engeland ontvoerd en in Ierland verkocht als slaaf. Hij wordt er te werk gesteld als schaapherder.

Tijdens zijn zes jaar durende slavernij krijgt hij vaak religieuze visioenen en put hij kracht uit het geloof. Ook leert hij de Ierse taal en leert hij de gewoonten van het Ierse volk kennen.
Na die zes jaar beveelt een engel hem in een droom van weg te vluchten naar de kust. Bij een tweede poging weet hij op een schip terecht te komen dat hem naar Gallië (Frankrijk) brengt. Hij gaat in de leer bij Sint Germanus van Auxerre die hem priester wijdt in 417 en later in 432 zelfs tot bisschop.

Na een bezoek aan paus Celestinus I verzoekt deze hem terug naar Ierland te keren om er het christendom te verspreiden. Zo landt Patrick in 433 opnieuw in Ierland en raakt er al gauw in conflict met de lokale stamhoofden omdat het vuur dat hij tijdens de paasnacht maakt niet volgens de wensen van de koning aansteekt. De druïden eisen dat het vuur nog dezelfde nacht moet gedoofd worden. Maar hoe ze zich ook inspannen om het te doven het blijft branden, hierop krijgt Patrick de toelating om zijn geloof te verspreiden.patrickklavertje 

Hij gebruikt het klaverbladje (shamrock) als metafoor om de heilige Drievuldigheid uit te leggen. Het klavertje drie heeft de vorm van een kruis en men gelooft dat dit een teken is van de perfecte eenheid.

Patrick zegt ook dat hij alle giftige dieren van het eiland zal laten verdwijnen als de Ieren zich zouden laten dopen. Aldus geschiedde en het volksgeloof is er heilig van overtuigd dat er daarom sindsdien geen slangen in het wild meer in Ierland te vinden zijn.

Een andere keer stootte hij tijdens een preek met zijn staf een gat in de grond om zijn toehoorders tot berouw en boete aan te sporen, uit het gat rezen vlammen op en weerklonken klagende geluiden die van uit het vagevuur zouden komen. Men noemt dit voorval “het vagevuur van Sint Patricius”.

Door zijn preken bekeren steeds meer Ieren zich tot het christendom alhoewel hij veel tegenwerking ondervindt van de katholieke Britten die hem minachten omwille van zijn lagere afkomt en de Ieren hem wantrouwen omdat hij een vreemdeling is.
Hij laat honderden kerken bouwen en sticht vele kloosters. Paus Celestinus I benoemt hem tot eerste bisschop van Ierland en Patrick vestigt zijn bisschopszetel in Armagh.

Dit zou gebeurd zijn in 444. Hij sterft er in 461. Waar hij is begraven is onbekend. Hij is de nationale heilige van Ierland. De nationale feestdag is naar hem genoemd St Patrick’s Day en wordt gevierd op 17 maart. Ieren over de hele wereld vieren St Patrick op die dag uitbundig.

Patroon van :

mijnwerkers, kappers en barbiers, smeden, slotenmakers, visverkopers, vee.

Aanroepen tegen :

de verschrikkingen van de hel (zie St Patricks vagevuur), ongedierte (zie verdrijven van alle giftige dieren), veeziekten, het kwaad.

Afbeelding en attributen :patricius4a
  • Als bisschop met een wilde baard, kazuifel, mijter en boek met een vinger wijst hij naar de slangen aan zijn voet.
  • Soms kronkelt er een slang aan zijn kromstaf.
  • Het klavertje drie komt natuurlijk ook veelvuldig voor.
  • Hij wordt ook afgebeeld met een gat in de grond waaruit dampen of vlammen opstijgen.
  • Een doopvont komt ook voor (omdat hij zoveel Ieren gedoopt heeft).
  • Een zeldzame keer is hij afgebeeld als schaapherder (zie zijn legende).
Bronnen :

•“De Heiligen.” Stijn van der Linden, uitg Contact Antwerpen 1999
•“365 Heiligendagen.“ Kees van Kemenade, Paul Spapens uitg. Kempen Pers, Eindhoven 1993
•“Beschermheiligen in de lage landen.” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg. Davidsfonds, Leuven 2006

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand