Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE KUNEGONDE VAN LUXEMBURG

(St Cunegundes, St Cunigunde, St Cunegonda, St Cunégonde,
St Kunhuta, St Kunegunda,St Kunegunde van Luxemburg)
Feestdag : 3 maart

kunegonde2aLeven en legende :

Kunegone was de dochter van de eerste hertog van Luxemburg genaamd Siegfried van Lützelburg. Haar geboortedatum is onbekend maar men neemt aan dat het rond 980 was.
In 998 huwt ze met Hendrik van Beieren, zoon van keizer Otto III. Het echtpaar bleef kinderloos, niet omdat ze onvruchtbaar waren maar omdat ze in hun huwelijksnacht beslisten maagdelijk te blijven. In 1002 wordt haar man tot koning gekozen en zij tot koningin.

Hendrik wil het oude Frankenrijk van Karel de Grote herstellen en trekt hiervoor ten strijde. Enkele jaren later heeft hij de meeste gebieden die ooit aan Karel de Grote onderworpen waren heroverd met inbegrip van de Italiaanse gebieden. Paus Benedictus VIII kan dan in 1014 ook niet anders dan hem tot keizer kronen en Kunegonde tot keizerin.

Kwatongen gaan naar de keizer en beschuldigen zijn vrouw ervan dat ze tijdens zijn afwezigheid het bed zou gedeeld hebben met een jonge man.
Hendrik gelooft het niet maar begint toch te twijfelen. Kunegonde ondervindt de onrust van haar man en wanneer ze verneemt waarom wil ze haar onschuld bewijzen door een godsoordeel te ondergaan. Ze moet daarvoor blootsvoets over twaalf gloeiende ploegscharen lopen zonder zich te verbranden. Dit lukt en haar onschuld is bewezen en de onruststokers worden gestraft.

Op een van haar reizen wordt ze in de omgeving van Hessen ernstig ziek. Ten einde raad belooft ze een abdij te stichten als ze geneest. Wanneer ze vervolgens geneest houdt ze haar gelofte en laat in Kaufungen bij Kassel een klooster bouwen dat aan de benedictinessen wordt toevertrouwd. Haar hele verdere leven als keizerin zal ze dit klooster met giften begunstigen. Onder haar invloed kwam ook de zorg voor armen en kreupelen op gang.

Wanneer Hendrik ondertussen op veroveringstocht naar Polen trekt wordt zijn leger voortdurend in een soort guerilla tactiek telkens aangevallen door het Poolse leger onder leiding van Boleslaw de Dappere, die later koning van Polen zou worden. Hendrik slaagt er niet in Polen te veroveren.
Hij verbijt deze politieke nederlaag en beslist zijn verdere leven te wijden aan het christelijk geloof, samen met zijn vrouw. Zo richten ze in 1007 samen het bisdom Bamberg op en stichten er vele kerken.
Als de keizer in 1024 sterft wordt hij door de hele christelijke wereld geëerd als de grote christelijk voorvechter en het duurt dan ook niet lang of hij wordt heilig verklaard, zo krijgt Duitsland zijn heilige keizer, zoals Frankrijk zijn heilige koning Louis zal krijgen en Engeland zijn heilige koning Edward.

Na de dood van haar man trekt Kunegonde zich terug in het door haar gestichte klooster van Kaufungen. Ze legt haar keizerlijke gewaden af en trekt de eenvoudige pij van benedictines aan. Ze verrichtte de nederigste arbeid en kastijdde zichzelf. Al snel werd ze zeer ernstig ziek.
Toen ze bemerkte dat men een lijkwade aan het maken was met gouden franjes afgewerkt, velen beschouwde haar nog als keizerin, stond ze erop dat deze doek onmiddellijk werd weggelegd en in geen geval mocht gebruikt worden voor haar begrafenis.
Toen ze stierf werd ze dan ook begraven in de arme pij waarin ze de laatste jaren van haar leven geleefd had. Ze werd begraven naast haar man in de dom van Bamberg. In 1200 vijftig jaar na haar echtgenoot werd ook zij heilig verklaard.
Ze is de beschermheilige van Luxemburg, Litouwen en Polen.

bamberggrafsteenkunegondea
Driehonderd jaar na hun dood werd hun graf omgebouwd tot een imposant schrijn, waarbij op het deksel de keizer en keizerin meer dan levensgroot zijn afgebeeld. Het is nu nog steeds te bezichtigen in de Dom van Bamberg.


Patrones van :

kinderen en zwangere vrouwen.

Aanroepen tegen :

laster, roddel , eerroof (ze werd valselijk beschuldigd van echtbreuk)

Afbeelding en attributen :kunegonde1a
  • in keizerlijk gewaad met kroon en scepter, soms ook met een weduwe sluier.
  • in haar hand of onder haar voeten bevindt zich een ploegschaar.
  • een andere keer heeft ze in haar hand een kerk of klooster (als stichteres van het klooster van Kaufungen).
  • soms ook terwijl ze geld geeft aan bouwvakkers of bedelaars.
  • dikwijls wordt ze afgebeeld samen met haar man.
Weerspreuken :

*** Als het regent op sint Cunegond, einde van de winter in de grond.
*** Lachende Kunigunde bringt frohe Kunde (Lachende Kunegonde brengt blijde boodschap, goed nieuws).
*** Ist Kunigunde tränenschwer dann bleibt gar oft die scheuer leeg. (Zit Kunegonde vol tranen dan blijft de schuur leer) de boeren hopen dat het in maart niet te veel regent.

Bronnen :

•“Alle heiligen " Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg. Book & media publishing, 2001.
•“Kunegonde,” Luc Cielen, Rinkkrant , 2004.
•“De heiligen”, Stijn Van der Linden, uitg. contact 1999.

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand