Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT LUDGERUS VAN UTRECHT

(Sint Ludgerus van Munster, Apostel der Saksen, Lutgert)
Feestdag : 26 maart

ludgerus3aLeven en legende :

Ludger werd omstreeks 744 geboren In Friesland . In die tijd stonden de zaken er zó voor.
De volkeren onder het gezag van Frankische vorsten hadden het christendom aangenomen: Utrecht was in onze contreiën het bolwerk. De Friezen ten noorden van de IJssel wilden er, zoals ze met de moord op Bonifatius in Dokkum duidelijk maakten, niets van weten en de Saksen in het nabijgelegen Westfalen evenmin. Zij beschouwden christen-predikers als handlangers van de Franken, als infiltranten.

Maar als zoon van een voorname en rijke Friese familie kreeg Ludger een goede opvoeding. Zijn ouders zonden hem op 14 jarige leeftijd naar Utrecht waar hij in de domschool onderwezen werd in het geloof door de H.Gregorius. Deze zond hem daarna naar Engeland om er les te volgen in de kloosterschool van Alcuïnus van York.

Goed onderwezen keerde hij rond 773 terug naar Friesland en vestigde zich in de streek van Dokkum. Hij werd er priester gewijd en trok dan zeven jaren lang rond om de Friezen en Saksen te bekeren. In deze periode bouwde bij wel zeven kerken.
De heidense Saksische koning Widukind wilde echter zijn land uitbreiden en viel Friesland binnen en vernietigde hierbij veel kerken gesticht door Ludger. Zo liet hij boven het graf van de heilige Lebuinus in Deventer een kerk bouwen. Tijdens de werkzaamheden werd hij verjaagd door de nog niet gekerstende Saksen.

Ludger moest vluchten en besloot daarom op pelgrimstocht naar Rome te gaan en een bezoek te brengen aan paus Adrianus I. Hierna hield hij zich gedurende drie jaar schuil in het benedictijnenklooster van Monte-Cassino.

Ondertussen had Karel de Grote de Saksen verslagen en hij vroeg aan Ludgerus om terug naar zijn geboortestreek en naar de streek van Westfalen te keren en zijn missiewerk te hervatten. Ludgerus stemde toe en werd even later tot bisschop der Saksen gewijd. Als standplaats koos hij Minigardefort, hij stichtte er een klooster een zo genaamd monasterium, van deze laatste naam zou later "Munster " afgeleid zijn.

In zijn verdere leven doorkruiste Ludgerus regelmatig al predikend zijn bisdom, stichtte er kerken en kloosters. Op 26 maart 809 op weg naar een nieuwe prediking zou hij onderweg gestorven zijn. Hij werd begraven in het klooster van Werden aan de Rurr, een klooster dat hij zelf gesticht had.  

Afbeelding en attributen :ludgerusa
  • in bisschoppelijk ornaat met mijter en kromstaf, als stichter van vele kerken en kloosters houdt hij meestal in zijn hand een kerkmodel.
  • dikwijls staan aan zijn voeten één of twee ganzen. ( omdat hij met één handbeweging een hele zwerm wilde ganzen die de akkers van de boeren kaalvraten, wist te verdrijven).
  • soms als benedictijnerabt zittend aan een schrijftafel.
Bronnen :

•"Alle heiligen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg. .book & media publishing , Deurne, 2001
•" De heiligen", Stijn van der Linden, uitg. Contact, Antwerpen 1999
•Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen," Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven, 2002

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand