Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINTE APOLLONIA VAN ALEXANDRIE

(St Apollonie,  St Apolline, St Apolonia, St Apollonio)
Feestdag : 9 februari

apollonia5aLeven en legende :

Er woonde in Alexandrië en rijke magistraat. Hij en zijn vrouw waren heidenen. Ze hadden geen kinderen en daarom baden ze zeer regelmatig tot hun valse goden om hun een zoon of dochter te schenken, echter tevergeefs.

Op zekere dag kwamen er drie christelijke pelgrims in de stad. Zij hadden honger en dorst en waren moe vanwege de lange reis. Ze begonnen te bedelen om een aalmoes en deden dit in de naam van Christus en zijn heilige moeder Maria.
Toen ze  bij het huis van de magistraat aanklopten vroeg diens vrouw verbazend of dit soms een nieuwe manier van bedelen was en in wiens naam zij eigenlijk een aalmoes vroegen.
Dit was een ideaal moment voor de pelgrims om haar over het leven van Christus en de heilige Maagd Maria te vertellen. De vrouw was diep onder de indruk van hun woorden en vroeg hen of de heilige Maagd ook ervoor zou kunnen zorgen dat zij een kind kon krijgen. Zij antwoordden : “wellicht wel”. De vrouw gaf de pelgrims eten, drinken en  geld.
Nu richtte ze vol vertrouwen haar gebed tot de H. Maagd en zie na enige tijd werd ze verhoord en werd moeder van een dochtertje dat ze Apollonia noemde.

Aan haar man had ze niets gezegd. Terwijl het meisje opgroeide vertelde haar moeder vaak over de wonderlijke omstandigheden waaronder zij geboren was. Het is dan ook niet te verwonderen dat Apollonia zich reeds vroeg tot het christendom aangetrokken voelde.
Na een tijdje liet ze zich in het geheim dan ook onderwijzen en later dopen door de heilige Leoninus. Weldra begon ze zelf ook het geloof te verkondigen. Haar vader was niet gelukkig toen hij hiervan hoorde en leverde haar zelfs over aan het gezag van de heidense machthebbers.
Deze bevolen haar te knielen voor een afgodsbeeld, zij maakte echter een kruisteken waarop het afgodsbeeld in stukken viel. Iedereen die het zag kreeg schrik en men liet haar gaan. Nu werd ze nog bekender, ook al omwille van haar welsprekendheid, haar voorbeeldig en kuis leven en niet aflatende ziekenzorg.apollonia6a

Toen Apollonia ongeveer 50 jaar oud was brak er weer eens een christenvervolging uit. Dit gebeurde onder keizer Decius (249-251).
Ook zij werd gevangen genomen. Omdat ze weigerde aan de afgoden te offeren werd ze gemarteld door met een tang op een ruwe manier één voor één haar tanden uit te trekken. Toch bleef ze haar geloof trouw.
Daarop begon men  een brandstapel op te richten en dreigde men haar levend te verbranden. Apollonia vroeg even bedenktijd. De beulen dachten dat ze zich zou bedenken en maakten haar boeien los. Daarop sprong Apollonia zelf in het vuur en stierf zo de marteldood. Op die manier wilde ze aan allen tonen dat haar liefde tot God zo groot was dat ze bereid was voor Hem vrijwillig haar leven te geven.

Patrones van :

tandartsen, tandtechnici, iedereen die tand of kiespijn heeft.

Aanroepen tegen :

tandpijn,hoofdpijn, neusverstoppingen.

Attributen en afbeelding:
 • Zowel als een jonge als al een oudere vrouw, in haar hand heeft ze een tang met daarin een tand.
 • Soms in koninklijk gewaad met kroon en scepter, maar ook dan ontbreekt de tang en de tand niet.
 • De martelaarspalm komt ook voor evenals een boek in haar hand waarop dan enkele tanden liggen.
 • Soms liggen de tanden op een schoteltje dat ze in haar handen heeft. Apollonia die in de brandstapel springt komt ook voor.
apollonia1aWeerspreuken :

***Voor de oogst is het altijd goed, als Apollonia het waaien doet.
***Apollonia komt binnen met een witte hoed , of met een hoge vloed.
***Kook de Apolloniabloem, snuif de dampen op en heus, weg de kiespijn of de verstopte neus.

Anekdote 1 :

Als een kind vroeger een melktand verloor moest het met de tand voor een Apolloniabeeld gaan staan en de tand over zijn hoofd of schouder gooien , omkijken was verboden en terwijl zeggen : "Tand, tand een andere tand, volgend jaar een nieuwe tand".

Anekdote 2 :

Zijn tandpijn verkopen : In Tongeren, Zemst, Gent en op nog sommige andere plaatsen kon iedereen die dikwijls tandpijn had een brief met vijf postzegels sturen naar een klooster in de stad. In ruil kreeg men dan een prentje van de heilige Apollonia en werd men lid van de broederschap van de H. Apollonia. (of de tandpijn dan echt weg was ? ? ? Ik weet het niet)

Bronnen :
 • “Geneesheiligen inde lage landen“ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds Leuven, 2003
 • “De heiligen” Stijn van der Linden, uitg Contact Antwerpen 1999
 • “Apollonia van Alexandrië” Wikipedia, internet
 • htpp://www.heiligen  

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand