Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
SINTE AGATHA

(St Agathe, St Agafja, St Agueda, St Agata, St Aagje,
Agatha van Sicilïe, Agatha van Etna )
Feestdag : 5 februari

agatha2aLeven en legende :

In de derde eeuw leefde er aan de voet van de Etna in de stad Catania op Sicilië een mooi en hoogbegaafd meisje dat Agatha heette.
Ze kwam uit een welgestelde en rijke familie. Mannen keken haar vol bewondering na wanneer ze voorbij liep. Velen wilden haar vrijer zijn, maar ze wees ze allemaal af want reeds jong zijnde had ze zich tot het christendom bekeerd en haar hart aan Jezus geschonken.
Onder keizer Decius werd een zekere Quintinianus als de nieuwe consul naar Sicilië gestuurd om de christenvervolging te leiden. Toen hij op zekere dag Agatha zag voorbij komen werd hij smoorverliefd en deed haar een huwelijksaanzoek. Natuurlijk weigerde Agatha hier op in te gaan.

Toen hij hoorde dat de oorzaak hiervan was dat ze christen was wilde hij haar niet meteen ter dood veroordelen in de hoop dat zij nog van gedacht zou veranderen. Hij liet haar arresteren en naar hem toebrengen, daar stelde hij haar voor de keuze : offers brengen aan de Romeinse afgoden of met hem in het huwelijk treden. Ze weigerde beiden.

Omdat hij zag dat hij haar toch niet als vrouw kon krijgen liet hij haar in een bordeel plaatsen. De hoerenmadam met de naam Afrodisia was in haar nopjes met deze nieuwe aanwinst.
Vele mannen bezochten het huis en waren bereid veel geld te geven om eens met Agatha het bed te delen. Maar Jezus beschermde haar.
Telkens wanneer deze vurige mannen haar kamer betraden verging opeens zonder verklaarbare reden hun lust. Afrodisia verdiende zo geen geld en na een maand werd Agatha ongeschonden uit het bordeel ontslagen.
Quintinianus liet haar weer voor zich brengen en trachtte haar voor zich te winnen door haar te vleien en allerlei beloften te doen. Niets hielp zelfs erge dreigementen niet. Daarop liet hij haar in een kuil met uitgehongerde wilde beesten gooien, maar de dieren deden haar niets.agatha4a

Woedend liet Quintinianus haar in een kerker werpen en beval de beulen haar borsten met en tang af te nijpen. Als hij haar niet kon krijgen dan zou hij haar verminken zodat geen andere man haar nog zou begeren. Agatha zei hem : “ Wrede tiran, schaam je U niet mij zo te verminken, u die zelf klein zijnde aan een vrouwenborst gezogen hebt.“ Alzo zwaar gewond werd ze in de kerker achter gelaten, zonder voedsel , drank en heelmiddelen.

’s Nachts betrad een oude grijsaard haar cel en zei : “Ik zie dat men je borsten heeft afgesneden, als je wil zal ik je genezen “
”Waarom zou ik dat willen”, antwoordde Agatha “niet mijn lichaam is belangrijk maar mijn ziel. “ Toen maakte de grijsaard zich bekend en zei dat hij de apostel Petrus was en dat hij door Jezus gezonden was om haar te genezen. “Als het de wens is van Jezus, dan doet U maar.” zei Agatha.
Op hetzelfde ogenblik voelde Agatha dat haar borsten weer op hun plaats zaten en dat ze geen enkele verwonding meer had.

Enkele dagen later hoorde Quintinianus van haar wonderlijke genezing. Woedend liet hij haar weer voor zich brengen. Ditmaal moest men haar voor zijn ogen over een vloer bedekt met gloeiende kolen en glasscherven slepen. Terwijl dit gebeurde, begon de aarde plots te beven en te schudden en had er een vulkaanuitbarsting (aardbeving) plaats zodat de beulen hun werk moesten onderbreken. Agatha was inmiddels zo verzwakt en zwaar gewond dat ze overleed. Een jaar na haar dood zou de Etna opnieuw uitbarsten en zou men de lavastroom hebben kunnen doen stoppen door haar sluier ervoor te houden.

Patrones van :

bakkers, klokkengieters (ze wordt afgebeeld met een tang in de ene en een schaal met haar borsten in de andere hand. Die borsten werden later uit preutsheid beschouwd als broodjes of klokken, vandaar dat ze patrones werd van bakkers en klokkengieters), vuurwerkmakers (door de vulkaanuitbarsting), glasblazers, edelsmeden en juweliers, verpleegsters, voedsters, wevers, hoogovenwerkers, brandweerlieden en andere beroepen die met vuur te maken hebben.

Aanroepen tegen :agatha3a

borstkwalen, brandwonden, pest, doorligwonden, brand, blikseminslagen, vulkaanuitbarstingen, hongersnood.

Afbeelding en attributen :
  • Als een jonge vrouw in een lang gewaad met gordel, soms met een sluier op het hoofd, in de ene hand houdt ze een nijptang in de andere een schaaltje met daarop haar borsten (later vervangen door broodjes of klokken zie hoger) de borsten liggen soms ook op een boek, de martelaarspalm is ook meestal erbij.
  • Soms is ze vastgebonden aan een paal terwijl de beulen één van haar borsten met een tang afknijpt.
  • Het bezoek van een engel of de H. Petrus in haar cel komt ook veelvuldig voor.
  • De hoorn van een eenhoorn(als teken van haar maagdelijkheid), een kaars of brandende fakkel (symbool van verbranding) komen ook voor.
Weerspreuk :

Water op Sint Agatha, is melk in de boterkan (als het op St Agatha veel regent, dan zal het gras goed groeien, de koeien veel eten vinden en dus veel melk geven

Bronnen :

•“Geneesheiligen in de lage landen “, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven, 2005
•“Heilig in de lage landen “. Ludo Jongen, uitg. Davidsfonds, Leuven, 2005 “Alle heiligen.” Ghislain Truyens, Raymond Rutten , uitg Book & Media publishing, 2001
•“De heiligen”.” Stijn van der Linden, uitg. Contact 1999

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand