Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE BRIGITTA VAN KILDARE 

(St Birgitta, St Brigida, St Bridget, St Birgit,
St Brigitte, St Brighid, St Efraid)
Feestdag : 1 februari

brigitte2aLeven en legende :

Brigitta werd rond 450 geboren als dochter van een rijke Ierse landeigenaar. Zij zou gedoopt zijn door de Ierse bisschop Patrick. Zij was een buitengewoon mooi meisje dat van jongs af een bijzondere vrijgevigheid had voor de armen en daardoor dikwijls ruzie kreeg met haar vader.
Zo was ze eens op de melkerij van haar vaders landgoed toen er armen passeerden, ze schonk de hele voorraad melk en boter aan hen weg. Toen ze zich realiseerde dat haar vader hierom weer razend kwaad zou zijn bad ze tot God om hulp. Onmiddellijk schonken de koeien weer voldoende melk om de voorraad weer op peil te brengen.

Reeds op de leeftijd van nauwelijks veertien jaar wilde haar vader haar al uithuwelijken. Brigitta had hier echter geen zin in en bad tot de Heer Jezus dat hij haar zo lelijk zou maken dat haar aanbidders haar niet meer zouden willen. Haar gebed werd verhoord, zij kreeg een oogontsteking waardoor haar ogen voortdurend traanden en roodomrand waren. Weldra was er niemand nog in haar als bruid geïnteresseerd.

Nu niemand nog bij haar vader om haar hand vroeg, bouwde zij met de toestemming van haar vader een cel onder een grote eik en startte zo haar kloosterleven. Al vlug kreeg zij door haar godsvrucht en voorbeeld volgelingen, vooral jonge vrouwen.
Deze gemeenschap werd Cildara genoemd (kerk van de eik) en weldra omgevormd tot een klooster, eerst alleen voor vrouwen, later kwam er ook een klooster voor mannen bij.
Ze werd ook de eerste abdis van het vrouwenklooster en kreeg er haar schoonheid terug. Men vertelt dat elke boom die zij aanraakte spontaan begon te bloeien.

brigitte3aEens kreeg ze drie bisschoppen op bezoek in haar klooster net toen ze weer alle melk weggegeven had. Ze herinnerde zich wat zich had voorgedaan toen ze nog op de melkerij van haar ouders verbleef en bad ook nu weer God om hulp. Men molk de koeien opnieuw en verkreeg zo wel drie emmers gevuld zodat de dorst van de bezoekers gelest kon worden.

Ze stichtte nog meerdere kloosters onder meer in Kildare.
In Ierland wordt ze beschouwd als de moeder van het religieuze leven en is ze na St Patrick de meest populaire heilige.
1 februari 525 wordt als haar sterfdag beschouwd.

Patrones van :

dichters, geleerden, pasgeboren baby's, kraamvrouwen, vroedvrouwen, buitenechtelijke kinderen, vluchtelingen, melkboeren, melkmeisjes, landbouwers.

Aanroepen tegen :

Oogkwalen ( haar eigen ziekte in haar jeugd ), veeziekten vooral van koeien maar ook van paarden, varkens en het pluimvee, het droog vallen van koeien, tegen ongeluk en vervolging, tegen onterechte veroordelingen, voor het behouden van zijn goede naam

Afbeelding en attributen :
  • Als een in het zwart geklede abdis, met abdisstaf, soms een boek in haar hand en meestal vee (koe, paard, schaap, varken) aan haar voeten.
  • Soms heeft ze een kaars of lamp in haar hand een andere keer een brandend hart.
  • Een kroon en kruisbeeld komen ook wel voor.
  • Als een boerenmeisje of herderin of melkmeisje.
  • Ook landbouwwerktuigen komen voor.
  • Met een bloeiende tak.( al de bomen die ze aanraakte begonnen spontaan te bloeien)
Anekdote :brigitte1a

Op verschillende plaatsen in ons land bestonden "Broederschappen van de H. Brigitta", deze lieten stalzegens drukken met daarop een afbeelding van de heilige en een speciaal gebed tot haar om de bescherming af te smeken. Deze prenten werden in de stallen van de boerderijen opgehangen. Op andere plaatsen liet men hazelaartakjes zegenen, raakten daarna met deze takjes het beeld van de H.Brigitta aan om ze daarna in de stallen te leggen of op te hangen. Soms mengde men ook ter ere van haar gewijde aarde in het veevoer.

Weerspreuk :

Vraagt Brigitta een dikke jas, met Pasen gooit ze hem in het gras.
( is het begin februari zeer koud, dan zal het met Pasen veel warmer zijn)

Bronnen :

•"Beschermheiligen in de lage landen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg.Davidsfonds, Leuven, 2006
•"De heiligen" Stijn Van de Linden, uitg. Contact, Antwerpen, 1999
•"Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds Leuven 2002

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand