Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE HERLINDIS EN RELINDIS

(St. Harlindis en Renildis)
Feestdag: 13 februari
soms afzonderlijk: Herlindis 12 oktober, Relindis 6 februari.

har&erlindeLeven en legende:

Tijdens de 7 de eeuw vestigde zich aan de oever van de Maas even voorbij het huidige Maaseik het adellijk echtpaar Adelard en Grinnara. Ze stamden uit Picardië. Ze hadden twee dochters Herlindis en Relindis.

Opdat hun dochters tot goede christenen en adellijke dames zouden opgroeien vertrouwden hun ouders hen toe aan de abdis van het benedictijnenklooster in Valenciennes. Daar zouden ze alles leren wat adellijke juffrouwen moeten beheersen: borduren, zingen, musiceren, lezen, schrijven, dansen, borduren enz. De bedoeling was dat ze daar een zestal jaren zouden blijven, terwijl hun ouders ondertussen voor elk een geschikte echtgenoot zouden zoeken. Het liep echter anders af.

Tijdens hun verblijf in het klooster werd bij beide zussen de wens om zich enkel aan Christus te wijden steeds groter. Toen hun ouders hen eens kwamen bezoeken, maakten ze dan ook deze wens aan hen kenbaar. Gelukkig hadden ze geen bezwaar en besloten ze voor hun dochters een klooster te bouwen op een open plek in één van hun uitgestrekte landerijen.
Voor Herlindis en Relindis kon het niet vlug genoeg gaan en ze gingen zelf stenen, dienstig voor de bouw van het klooster, rapen aan de oever van de Maas alhoewel dit werk niet toegestaan was voor adellijke dames.

Eens werden ze verrast door hun vader en hij vroeg wat ze meedroegen in hun schort. “ Rozen,” logen de meisjes en toen ze hun schort openden waren de stenen veranderd in rozen. Dit alles gebeurde nabij een bruggetje over de Oeterbeek, en dat bruggetje noemt men nu nog “ het leugenbrugske”.har&erlinde02

Toen het klooster klaar was, kwam de heilige Willibrordus het inwijden en hij stelde Herlindis aan tot abdis. Al vlug traden een twaalftal dames uit de hoge adel in, in het klooster. Ze hielden zich vooral bezig met het maken, overschrijven en verluchten van psalmboeken, evangelieën en missalen en het naaien van allerlei gewaden die in de kerken gebruikt werden.

Toen Bonifacius en Willibrordus eens vanuit Utrecht een grote reis ondernamen naar Echternach deden ze onverwacht het klooster aan. De zusters waren verblijd met die komst, maar ook bekommerd want hun voorraad wijn was erg beperkt. Geen nood echter, eens aan tafel herhaalde zich het wonder van Kana. Onder de handen van Willibrordus veranderde elke kan water in wijn. Toen Adelard en Grinnara stierven werden ze in het kloosterkerkje begraven.

Na Herlindis dood omstreeks 750 volgde haar zus Relindis haar op als abdis. Deze bestuurde nog geruime tijd het klooster en overleed op hoge ouderdom. Ze werd naast haar zus begraven.
Hun klooster werd echter in de negende eeuw door de Vikingen geplunderd en met de grond gelijk gemaakt. Gelukkig konden de toenmalige zusters zich op tijd in veiligheid brengen en de relikwieën van de stichteressen meenemen. Toen de Vikingen uit het land verdwenen waren werd het klooster heropgebouwd.

In 1571 werden de relieken van de heilige gezusters overgebracht naar de Sinte-Catharinakerk van Maaseik. Eens om de 25 jaar worden ze op 7 september op plechtige wijze naar Aldeneik gebracht. Veertien dagen later vindt de plechtige terugtocht plaats. De eerstvolgende Herlindis en Relindisommegang zal plaatsvinden in 2022.

Aanroepen tegen:harlindisenrelindis4a

keelpijn, koorts en oogziekten.

Attributen en afbeeldingen:
  • de twee zusters worden altijd samen afgebeeld, meestal in zwart benedictinessenhabijt. Herlindis heeft een kerk in de hand, Relindis een abdissenstaf, soms een boek en/of een ganzenveer.
  • Het gebeurt ook dat ze samen een kerkmodel met twee torens dragen.
Bronnen:

•"Vroom Vlaanderen,” Jaak Venken, uitg. 't Kandelaartje, Hasselt 1999.
•"Heilig in de lage landen,” Ludo Jongen, Uitg. Davidsfonds, Leuven, 2005.
•"Dagkalender van alle heiligen”, Ghislain Truyens, Raymond Rutten Uitg.Book & Media Publishing, Deurne, 2001.
•"De heiligen,” Stijn van der Linden, Uitg. Contact, Antwerpen, 1999.

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand