Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT VALENTINUS

(St Valentijn, St. Valentin, St. Valentino, St. Felten, St. Walentijn )
Feestdag: 14 februari.

valentinus7Leven en legende:

Wie was eigenlijk de H. Valentinus? Sommige geschiedschrijvers wijzen in dit verband naar twee personen, nl. Valentinus van Rome en Valentinus van Terni. Anderen beweren dat beiden eigenlijk één en dezelfde persoon zijn. Wij sluiten ons aan bij deze laatste visie.
Valentinus was een priester in Rome. Keizer Claudius II had toen net zijn soldaten verboden om nog te huwen. Het gezinsleven zou volgens hem hun vechtlust verminderen, en hij had gemotiveerde soldaten nodig. Aan het front mocht niets hen aan thuis herinneren, zeker niet aan vrouw en kinderen. De trouwlustigen uit het leger gingen echter Valentinus opzoeken die dan in het geheim de echtverbintenis bezegelde.

De huwelijken die hij inzegende verliepen zeer gelukkig en waren voorspoedig, zodat steeds meer geliefden om zijn zegen kwamen vragen. Hij moet ook een goede botanicus zijn geweest want hij zou in zijn tuin veel bloemen gehad hebben en hij gaf dan ook gewoonlijk een tuiltje bloemen mee aan de koppels die bij hem om raad kwamen. De legende wil dat deze bloemen hen geluk brachten en daardoor zou het komen dat het zenden van ”geluksbrengende bloemen" op Valentijnsdag is blijven bestaan. Toen de keizer hiervan op de hoogte werd gebracht liet hij Valentinus gevangen nemen.

ValentinusaToen Valentinus echter de blinde dochter van stadhouder Asterius genas bekeerde deze zich en liet zich met heel zijn familie dopen. Van toen af sprak Asterius ook veel christenen vrij en liet ze uit de gevangenis ontslaan. Toen dit keizer Claudius II te weten kwam ontstak hij in een furieuse woede, strafte Asterius en zijn hele familie en liet Valentinus folteren en daarna onthoofden.

In de middeleeuwen groeide Valentinus uit tot de patroonheilige van geliefden en van de vriendschap. In die tijd dacht men dat de vogels vanaf 14 februari hun partner zochten en begonnen te paren en daaruit kwam dan het idee voort dat ook de mensen op die dag wel eens hun geliefde konden vinden.

Een andere oorsprong van Valentijnsdag is het Romeinse feest Lupercania dat half februari werd gevierd, het was een soort loterij waarbij de meisjes, die nog maagd waren, een papiertje met hun naam in een kruik gooiden waarna de geslachtsrijpe jongens een papiertje uit de kruik trokken. Tijdens de rest van de feestelijkheden vormden zij dan een koppel met het meisje wiens naam op het papiertje stond dat zij getrokken hadden. Deze koppeltjes werden met bloemen verblijd onder het goedkeurend oog van Judo, de godin van huwelijk en geboorte.

Patroon van:

verliefden, verloofden, molenaars, schippers, vee, bijenhouders.

Aanroepen tegen:valentijn01

koorts, jicht, flauwvallen, stuipen, oogziekten (hij genas de blinde dochter van de stadshouder) epilepsie (vanwege zijn naam in het latijn “valere” hetgeen “gezond zijn” betekent.), voor een gelukkig huwelijk, voor een gunstige wind.

Afbeelding en attributen:
  • als iemand die een blind meisje geneest
  • met bisschopskledij, mijter en kromstaf en aan zijn voeten een epileptische man
  • met een boek, zwaard, palmtak en een haan (symbool vanwaakzaamheid)
  • met aan zijn voeten een koe (als schutspatroon van het vee)
Weerspreuken:

•Is het bos met Sint Valentijn in het wit gehuld, dan zijn de weiden en akkers van vreugde vervuld.
•Dooi op Sint Valentijn, doet veel water in de wijn.
•Met Valentinus de akkers nog wit, dan komen de planten laat, dat is gewis.
•Zonneschijn op Sint Valentijn, geeft goede wijn.
•Is het klaar op de dag van Sint Valentin, dan vriest het rad van de watermolen in.
•Dits de dach van Sente Valentin, op die dach kiesen de voghelkine hare ghenoete in den wouden..
•Ist’s am Valentin noch weiss, blüht zu Ostern schon das Reis.
•Gibt St.Valens waisse Wälder, freuen sich Wiesen und Felder.

Anekdote: Zelfs in de begijnhoven had deze dag vroeger een bijzondere betekenis. 
                 De begijntjes lootten op die dag “hun” heilige voor heel het jaar.

Bronnen:

•"De heiligen” Stijn Van der Linden. Uitg. Contact. Antwerpen 1999.
•"Dagkalender van Alle heiligen”  Ghislain Truyers, Raymond Rutten. Uitg. Book & Media Publishing. 2001
•"Feestwijzer” Ivo Dekoning en Ilse Peys. Uitg.Coda Antwerpen 1993


Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand