Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT SEBASTIANUS VAN ROME

(St. Sebastiaan, St. Stebastian, St. Sebastien, St. Sebestyen,
St. Stebastiano, St. Stebast, St. Bastiaan)
Feestdag : 20 januari

sebastianus5aLeven en Legende:

Volgens de legende is hij geboren in Narbonne aan de Zuid-Franse Middellandse zeekust. Zijn vader was een beroepsmilitair uit Milaan en ook zijn moeder kwam vandaar.
Beide ouders waren overtuigde christenen en voedden hun zoon dan ook op in de christelijke leer. Van het zogenaamd heldhaftige soldatendom moest de knaap dan ook in het begin niets weten. Toch liet hij zich tot verrassing van velen inlijven in het Romeinse leger.
Als een moedig en strijdlustige soldaat was hij keizer Diocletianus opgevallen en deze benoemde hem tot hoofd van de Pretoriaanse garde, de keizerlijke lijfwacht. Zijn beroep liet hem toe zijn christelijke medebroeders bij te staan in de Romeinse gevangenissen, waartoe hij vrije toegang had.

Omdat de keizer vaak afwezig was, kon Sebastianus de gevangen christenen lange tijd ongehinderd bezoeken. Velen werden aan zulke zware folteringen onderworpen dat ze bijna hun geloof afzwoeren. Hij sprak hen moed in om de ware leer niet te verloochenen, troostte hen en verzorgde hun begrafenissen.

Op zekere dag beval de keizer dat alle leden van zijn keizerlijke wacht offers moesten brengen aan de Romeinse goden om deze gunstig te stemmen. Toen Sebastianus dit weigerde kwam aan het licht dat hij christen was. Diocletianus was bitter teleurgesteld dat iemand die hem zo nabij was een christen was en hij liet Sebastianus aan een boom vastbinden en zijn lichaam als schietschijf gebruiken voor een compagnie boogschutters.sebastianus6a

Dezen schoten al hun pijlen op hem af. Men liet hem voor dood achter.
Sebastianus overleefde echter deze marteling en werd door de jonge christelijke weduwe Irene van de boom los gemaakt en verzorgd. Dankzij haar goede zorgen herstelde hij helemaal.
Men raadde hem aan te vluchten uit Rome.

Maar na zijn genezing ging hij zo vlug mogelijk naar de keizer. Wanneer deze hem zag werd hij lijkbleek want hij dacht dat Sebastianus uit de dood verrezen was. Maar toen Sebastianus hem toesprak en hem luidop openlijk beschuldigde van zijn misdaden tegen de christenen herstelde de keizer zich, hij gaf zijn lijfwachten de opdracht Sebastianus het zwijgen op te leggen, hem gevangen te nemen en op een afgelegen plek dood te knuppelen en zijn lijk in het afvalwaterkanaal van Rome te werpen.

Aldus geschiedde. De christin Luciana wist in het diepste geheim zijn lijk uit deze riool te halen en liet het begraven in de catacomben.

Patroon van :

Schutters, schuttersgilden, soldaten, jagers, vuurpijlmakers, homoseksuelen (omdat hij al vroeg als bijna naakte man werd afgebeeld), behangers en stoffeerders, blikslagers en ijzerhandelaars (wegens pijlen met ijzeren punt), leerlooiers, lijkdragers (wegens de vondst van zijn lichaam), kantwerksters en lakensnijders, speldenmakers, steenhouwers, kruisridders enz.

Aanroepen tegen :sebastianus4a

pest, koorts, lepra, beroerte, diarree, stomheid, keelpijn, krankzinnigheid, zweren, tegen besmettelijke ziekten, veeziekten .

Afbeelding en attributen :

Meestal is hij enkel in een lendendoek gekleed, zijn armen zijn boven zijn hoofd achter de rug aan een boomstam of zuil gebonden, overal in zijn lichaam steken er pijlen.

 • Naast zijn voeten liggen soms zijn officiers helm, schild of zwaard.
 • Soms reikt Sebastianus met één hand naar de pijlwonde in zijn borst.
 • De afbeelding in zijn Romeinse wapenuitrusting komt ook voor maar dan houdt hij één of meerdere pijlen in zijn hand.
 • Ook een boog en knots komen voor.
 • (het is wel opvallend dat hij vooral wordt afgebeeld met de marteling die hem uiteindelijk niet fataal was)
Weerspreuken :
 • Sint Bastje is een hard gastje.
 • Met Sint Bastiaan, komende harde koppen aan.
 • Sebastiaan die het were maakt, doet het vriezen dat het kraakt.
 • Sebastiaan was geen kniezer, maar blijft een grote vriezer.
 • ’t Vriezen op Sint Sebastiaan is op lichtmis gedaan. (in deze tijd van het jaar vriest het nog hard en is de winter nog niet gedaan, alhoewel…)
 • Sint Fabiaan en Sint Sebastiaan doen het sap in de bomen gaan.
 • Met Sint Sebastiaan is de winter gegaan
Bronnen :

• “Heilig in de lage landen “ Ludo Jongen, uitg. Davidsfonds Leuven 2005
• “Beschermheiligen in de lage landen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg. Davidsfonds, Leuven 2006
• “Sanctus meer dan 500 heiligen herkennen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg. Davidsfonds , Leuven 2002
• “De heiligen” Stijn Van der Linden, uitg. Contact, Antwerpen, 1999

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand