Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT ELIGIUS VAN NOYON

( St. Elooi, St Eloy, St. Eligi, St.Eligio, St. Eloi )
Feestdag : 1 december.

elooi 2 kleuraLeven en legende:

Het leven van St.Elooi kan treffend samengevat worden als volgt : “Hij vervulde steeds een dubbele taak: zijn handen stelde hij in dienst van de mensen, zijn geest in dienst van God.”
Hij werd geboren omstreeks 588 in Chaptelat bij Limoges.
Reeds van voor zijn geboorte leek de knaap voorbestemd te zijn voor grote daden, want toen zijn moeder van hem zwanger was zag ze in haar dromen tot drie keer toe een arend op haar afkomen en dan telkens een angstaanjagende kreet slaken. Badend in het zweet schrok ze dan wakker.

Ze ging om raad bij een priester die haar uitlegde dat dit betekende dat ze het leven zou schenken aan een kerngezonde zoon die door God uitverkoren zou zijn en die ze daarom Eligius (dit is : de uitverkorene) moest noemen. Alzo geschiedde.

Omdat de jonge Elooi goed met zijn handen kon werken stuurde zijn vader hem in de leer bij een goudsmid in Limoges. Zodra hij de knepen van het vak kende, trok hij de wereld in en kwam zo terecht in Parijs waar ook de Merovingische koning Clotarius II hof hield.
Deze koning wilde op zekere dag een gouden troon laten smeden. Geen van de gevestigde goudsmeden durfde de opdracht aannemen, ze vreesden de woede van de koning als de afgewerkte troon de koning niet zou bevallen. Elooi echter nam de opdracht wel aan.

Hij kreeg van de koning goud, zilver en edelstenen en toog aan het werk. Na enige tijd vroeg hij de koning om naar de afgewerkte troon te komen kijken. De koning was vol lof en heel verwonderd toen Elooi even later nog een tweede even mooie troon liet zien terwijl hij zei : “ ik had nog materiaal over en heb daarmee deze tweede troon gemaakt.” De koning prees zijn eerlijkheid en stelde hem aan tot zijn muntmeester. Vanaf toen verbleef Elooi aan het koninklijk hof, eerst onder Clotarius, later onder diens opvolger Dagobert. Deze belastte hem zelfs met politieke opdrachten.

Het wulpse leven aan het hof beviel Elooi niet en hij zou gaarne in een klooster ingetreden zijn maar Dagobert liet zijn raadgever niet gaan. De goud- en hoefsmid Elooi zou een knecht gehad hebben die een bijzondere methode hanteerde om lastige paarden te beslaan, hij sneed deze dieren gewoon de poot af, sloeg er dan het hoefijzer op en zette dan de poot weer terug aan het paard. De knecht zou Jezus geweest zijn en zou deze wonderlijke wijze van werken later ook aan Elooi geleerd hebben.

Men vertelde dat men de woning van Elooi gemakkelijk kon vinden door de armen te volgen want zijn deur stond altijd open om hen te spijzigen en te kleden. Na de dood van Dagobert kon Elooi eindelijk zijn geestelijke roeping volgen.
Toevallig kwam de bisschopzetel van Noyon vrij en al was hij geen priester toch wilde het volk hem als hun bisschop. Hij bereidde zich zeer ernstig voor op deze nieuwe taak en werd in 641 tot priester en bisschop gewijd. Hij stelde zich tot doel de heidenen te bekeren.

elooi 4abOmdat zijn diocees zich ook over Vlaanderen uitstrekte kwam hij ook regelmatig in onze streken op bezoek. Eens ging hij op bezoek bij de bouw van een kerk. Toen hij bij de bouwplaats arriveerde, zag hij hoe een bruine beer met veel gebrul uit het bos te voorschijn kwam op het ogenblik dat er arbeiders aankwamen met een ossenspan geladen met bouwstenen. Bij het zien van de beer sloegen de arbeiders op de vlucht zodat de beer de os velde en begon op te peuzelen.
Woedend richtte Elooi zich tot de beer en sprak : “jij hebt de os gedood, nu kunnen de mensen geen stenen meer aanvoeren voor de kerk, vanaf nu zal jij de kar trekken.” En zo geschiedde, als een lam liet de beer zich elke ochtend voor de kar spannen, pas toen de kerk voltooid was werd hij vrijgelaten.

Eens wandelde Elooi met zijn gevolg langs een notenboom. Enkele van zijn volgelingen hadden honger en plukten enige noten. Opeens kwam een boze boer aangerend en eiste geld van het gezelschap omdat de boom zijn eigendom was. Elooi gaf hem enkele goudstukken maar verdoemde tegelijk de boom zodat deze nooit meer vruchten droeg.

Toen hij eens aan het preken was spotten enkele heidenen met zijn woorden en lachten hem uit. Elooi sprak de banvloek over hen uit en onmiddellijk begonnen ze zich als waanzinnigen te gedragen. Wat de heidense toverdokters ook probeerden, het haalde niets uit. Eén jaar later kwam Elooi weer op die plaats en omdat ze hun spijt betuigden genas hij hen.
Dankzij dit wonder overtuigde hij velen van het christelijk geloof.

Een andere keer zou hij een ten onrechte gehangene weer tot leven gewekt hebben. Op 1 december 660 zou hij na een korte ziekte gestorven zijn in Noyon.

Patroon van:

iedereen die actief is in de metaalbewerking en van alle ambachtslieden die bij het uitoefenen van hun beroep een hamer gebruiken bv. hoefsmeden, goudsmeden, metaalarbeiders, messenmakers, betonvlechters, graveurs, slotenmakers, koetsiers, dierenartsen, garagehouders, informatici, werktuigkundige, zadelmakers, mecaniciens, paardenhandelaars, munters, numismatici, veiligheidspersoneel, vrachtrijders enz.enz.

Aanroepen tegen:

epidemieën, steenpuisten en zenuwziekten, paardenziekten, kindergeschreeuw en bij geldgebrek.

Attributen en afbeeldingen:elooi 1zwarta
 • als bisschop met mijter omringd door een groot aantal attributen die ontleed zijn aan het beroep van een smid zoals aambeeld, hamer, nijptang, hoefijzer.
 • als edelsmid met kelk, bokaal, een hamertje met kroon.
 • als een ambachtsman of verkoper met een kelk en verlovingsringen.
 • dikwijls is hij in het gezelschap van één of meerdere bedelaars aan wie hij brood of kleren geeft
 • terwijl hij een paard met een afgehakte poot aan het beslagen is.
Weerspreuken:
 • Sint Andries brengt de vries, maar St Elooi brengt de dooi.
 • Als St Elooi met ijs begint, wil hij drie maanden dat tot vrind.
 • Vangt St Elooi de winter aan, dan stut hem voort driemaal de maan.
 • Sint Elooi, brengt de eerste dooi, begint het echter die dag te vriezen, dan houdt de vorst vier weken aan.
Bronnen:

•"Heilig in de lage landen.”Ludo Jongen , Uitg. Davidsfons Leuven 2005 “Vroom Vlaanderen.” Jaak Venken, Uitg. ’t Kandelaartje 1999
•"De heiligen”, Stijn van der Linden, Uitg. Contact Antwerpen 1999

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand