Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT LEONARDUS VAN NOBLAC

(St Leonardus van Noblat, St Leonardus van Limoges, St Leonhard,
St Leendert, St Lenaert, St Lienhard, St Leonardo)
 Feestdag : 6 november

leonardus5aLeven en legende :

Leonardus zou geboren zijn rond 495. Zijn ouders bekleedden een hoge functie aan het hof van de Frankische koning  Chlodovech I. Toen deze op voorspraak van zijn gelovige echtgenote Clothilde de veldslag bij Tolbiac in 494 gewonnen had, liet hij zich als dank door de Heilige Remigius in Reims dopen en nam de naam Clovis aan. Vele edelen  waaronder de ouders van Leonardus, volgden zijn voorbeeld en lieten zich ook dopen.
Gezien de familierelaties had Leonardus gemakkelijk een ambt kunnen krijgen aan het hof van Clovis, maar hij voelde er meer voor om zich te wijden aan vroomheid en liet zich hierbij onderwijzen door de bisschop Remigius.

Rond 520 werd hij tot priester gewijd en even later wilde men hem tot bisschop wijden, maar hij weigerde en verkoos een leven als kluizenaar. Hij trok zich terug in een kleine hut in de bossen rond Limoges waar hij in strenge boetvaardigheid en versterving leefde en een kleine kapel bouwde ter ere van de heilige maagd Maria.

Op zekere dag hield Clovis een jachtpartij, zijn zwangere vrouw die achter gebleven was in het jachtslot voelde dat ze moest bevallen. De weeën waren bijzonder pijnlijk en hoe de aanwezige artsen ook probeerden haar toestand te verzachten, ze slaagden  er niet in zodat men al  begon te vrezen voor een doodgeboren kind.
Leonardus vernam in zijn kluis de hachelijke toestand van de koningin en haastte zich naar het jachtslot. In de kamer van de koningin viel hij op zijn knieën en begon te bidden. Stilaan verbeterde de toestand van de koningin en even later bracht ze een gezonde zoon ter wereld. Alle koningen uit die tijd hoopten een zoon te krijgen zodat hun opvolging verzekerd was.

Toen Clovis bij zijn thuiskomst vernam watleonardus1a er gebeurd was wilde hij als dank Leonardus en heel groot bos schenken maar deze wilde enkel een stuk grond niet groter dan dat waar hij in één nacht met zijn ezel kon rondrijden.
Stilaan kreeg Leonardus enkele volgelingen en bouwde samen met hen een klooster. Reeds van in het begin van zijn kluizenaarsleven bezocht hij gevangenen en kocht ze zelfs vrij.
Na zijn hulp bij de geboorte van zijn zoon verleende Clovis hem de gunst om gevangenen vrij te laten die hij bezocht in de gevangenis als hij oordeelde dat ze de vrijlating waardig waren omdat ze genoeg geboet hadden of omdat ze onterecht vast zaten. Als dank legden de vrij gelatenen hun ketenen aan de voeten van Leonardus.

Leonardus zou gestorven zijn op 6 november 559, hij werd begraven in zijn eigen kloosterkapel.  Aan zijn graf zouden vele wonderen gebeurd zijn waardoor zijn verering steeds maar groter werd. Tijdens de tweede wereldoorlog (1940-1945) riepen vele vrouwen hem om hulp en bescherming voor hun echtgenoten die in krijgsgevangenschap zaten.

Patroon van :

gevangenen, krijgsgevangenen, kraamvrouwen, smeden, slotenmakers (omdat hij de macht had de ketenen van de gevangen te openen), pelgrims, lastendragers, kuipers, fruithandelaars, geesteszieken, cipiers, boeren, stalknechten, mijnwerkers,( de duistere gangen in de mijn doen denken aan de gevangenissen)  berglieden, kruideniers.

Aanroepen tegen :

onvruchtbaarheid, moeilijke bevallingen, hoofdpijn, geslachtsziekten, reuma, tegen veeziekten (omdat men de ketenen van de gevangenen interpreteerde als veekettingen) tegen een vliegenplaag, tegen kinderen die moeilijk beginnen te lopen, tegen figuurlijke vormen van gevangenschap (zoals verslaving aan alcohol, seks, drugs , bezit enz) , tegen  onbekende ziekten  (zo is Leonardus lid van de XXXVI heiligen)leonardus3a

Afbeelding en attributen :
 • Als abt of kluizenaar met habijt en  kruis. Aan zijn voeten , handen of armen bevinden zich verbroken ketenen.
 • Soms hangt er een hangslot rond zijn hals.
 • Ook een koe of paard komen voor (zie verkeerde interpretatie van de ketenen)
 • Soms verbergt een gevangenen zich onder zijn habijt.
 • Zeldzamer zijn een mijnlamp of mijnwerkershoed aan zijn voeten.(in sommige streken is hij de patroonheilige van de mijnwerkers)
 • Een afbeelding als bisschop bestaat ook (ondanks het feit dat hij weigerde bisschop te zijn)
Anekdote :

Op een oud bedevaartvaantje uit Huizingen, staat te lezen : “St Leonardus patroon van de kreupelen en chronische pijnen, weeën, mankepoten en verlamden.” De bedevaarders in Huizingen moesten met een speld in het beeld van de heilige prikken om op die manier verhoring te krijgen.

Bronnen :
 • “De geneesheiligen in de lage landen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven 2005
 • “ Beschermheiligen in de lage landen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven,  2006
 • “De Heiligen “ Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand