Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINTE CECILIA VAN ROME

(St Caecilia, St Câcilia, St Cecylia, St Cecile)
Feestdag : 22 november

cecilia4aLeven en legende :

Cecilia was een dochter uit het Romeinse geslacht der Caecilii en leefde op het einde van de 2de eeuw. In haar jeugd deed ze de gelofte haar maagdelijkheid aan God te wijden.
En toch zat ze daar op zekere dag naast haar aanstaande echtgenoot Valerianus, een heiden. Haar ouders waren onverbiddelijk geweest “je bent een dochter van een vooraanstaande Romeinse familie en zo zul je U ook gedragen“ hadden ze gezegd “en vermits Valerianus een goede partij is zal je zijn vrouw worden.” Aldus geschiedde.

Tijdens de huwelijksvoltrekking gruwelde Cecilia van de muziek die er gespeeld werd en zong ze in haar hart een lied tot God om steun te vragen voor het bewaren van haar kuisheid. “Wees niet bang een engel zal U beschermen” kreeg ze te horen.

Toen de huwelijksnacht aangebroken was haastte Cecilia zich om haar kersverse echtgenoot te waarschuwen: “Valerianus ik vraag je raak me niet aan, doe je het toch dan zal je gestraft worden door een engel die over mijn reinheid waakt”. “Waar is die engel dan, waarover jij spreekt”, vroeg Valerianus” ik zie hem niet, hoe weet ik dat je me niet voor de gek houdt, hou je soms niet van mij? “Nee, dat is het niet", zei Cecilia, "toe geloof me, laat je dopen, dan kan je zien wat ik bedoel.” Omdat Valerianus wel van Cecilia hield wilde hij dit risico wel nemen.cecilia5a

Hij zocht paus Urbanus op, die zich verscholen hield in de catacomben want het christelijk geloof was ten strengste verboden door de keizer. Valerianus liet zich dopen en keerde vlug naar huis terug waar hij inderdaad tot zijn verbazing een grote engel zag staan in de slaapkamer. De engel legde een bloemenkrans op hun beider hoofd en verdween toen.
De volgende dag kwam Tiburtius de broer van Valerianus op bezoek. Opgewonden vertelde Valerianus wat er gebeurd was en dat hij zich had laten dopen. Hierop besloot Tiburtius zich ook te laten dopen. Vanaf toen trokken de broers rond om goede werken te doen en de mensen te bekeren. Dit kwam echter prefect Turcius Almachius ter ore en hij liet de drie arresteren.
De twee broers werden onmiddellijk onthoofd. Cecilia werd gemarteld niet alleen om haar geloof maar ook om er achter te komen waar Valerianus zijn bezittingen had verborgen. Omdat Cecilia hierover niets losliet werd besloten haar ter dood te brengen.

Men trachtte haar te laten stikken in een oververhit bad. Drie dagen en nachten zat ze blijgemoed zingend in het bad, het deed haar helemaal niets. Toen besloot men haar te onthoofden. Toen de beul er na drie pogingen nog niet in slaagde het hoofd van haar romp te scheiden werd de jonge vrouw stervend achter gelaten, want de Romeinse wet verbood om het na drie keren nog eens te proberen.

Cecilia stierf aan haar verwondingen en werd in het bijzijn van paus Urbanus 1 begraven in de catacomben van Sint Calixtus aan de Via Appia. Later werden haar relieken overgebracht naar Trastevere waar een kerk werd gebouwd aan haar toegewijdcecilia6a.

In 1599 bij een restauratie aan deze kerk zou haar gebeente terug gevonden zijn. De heilige werd liggend op een zij aangetroffen, aan haar hals kon je zien dat haar hoofd bijna volledig van de romp gescheiden was, aan de ene hand liet ze drie vingers zien aan de andere één. Dit zou een bewijs zijn van haar geloof van één God in drie Personen.

Zo is ze ook door de beeldhouwer Maderno op de sarcofaag boven haar graf afgebeeld. 

Patrones van :

van muzikanten, organisten, orgelbouwers, vioolbouwers, zangers van kerkkoren, dichters, muziekhandelaars, muziekmaatschappijen.

Afbeelding en attributen :cecilia1a
 • Cecilia wordt voorgesteld in mooie gewaden, met sluier, bloemenkrans en martelaarskroon.
 • Naast muziekinstrumenten zoals orgel, lier , harp viool enz, komen ook een zwaard, een boek, een lelietak en martelaarspalm voor.
 • Soms staat er in haar omgeving een ketel (verwijzend naar het bad waarin men haar wilde doden).
 • Soms wordt ze afgebeeld terwijl ze orgel speelt.
 • Soms krijgt ze al of niet samen met haar echtgenoot van een engel een bloemenkrans.
 • Een andere keer zitten engeltjes aan haar voeten terwijl ze muziekinstrumenten bespelen of de blaasbalg van het orgel bedienen.
 • Een valk komt ook voor als teken van adellijke (?) afkomst
Weerspreuk :

“De dag aan Sint Cecilia gewijd , is de maatstaf voor de wintertijd.” (het weer van deze dag is tekenend voor de komende wintertijd)

Bronnen :

•“ Heilig in de lage landen “ Ludo Jongen, uitg. Davidsfonds, Leuven, 2005
•“Beschermheiligen in de lage landen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven 2006
•“ De heiligen “ Stijn Van der linden “ uitg. Contact, Antwerpen 1999

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand