Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT-ALBERTUS VAN LEUVEN.

(St. Albert, St. Albrecht, St. Aalbrecht, St. Alberto)
Feestdag : 24 november (soms ook 21 of 27 november)

albertusvanleuven1aLeven en legende:

Albert werd omstreeks 1166 geboren te Leuven als zoon van hertog Godfried III van Neder-Lotharingen en Margaretha van Limburg. Zo behoorde hij tot het vorstenhuis van Brabant.
Door zijn vader voor de geestelijke stand bestemd, wordt hij reeds op twaalf jaar kanunnik van de Sint Lambertuskerk te Luik, maar hij verkiest ridder te worden en wordt in oktober 1187 tot ridder geslagen door Graaf Boudewijn V van Henegouwen.

Wanneer zijn graaf op kruisvaart trekt gaat hij echter niet mee, dit tot ongenoegen van de graaf, en verzaakt hij op de synode van Luik in 1188 aan het ridderschap en wordt er kanunnik en even later aartsdiaken.

In een conflict tussen Arnold van Diest en de abdij van Tongerlo kiest hij partij voor Arnold, maar wordt door de kerkelijke rechtbank van Keulen in het ongelijk gesteld.
Na de dood van bisschop Radolf van Zeringen, bisschop van Luik, op 5 augustus 1191 wordt op 8 september een nieuwe bisschop gekozen voor het prinsbisdom Luik.

Er zijn twee kandidaten : Albert van Leuven die een vroom en bekwaam man is geworden en Albert van Rethel, aartsdiaken van Henegouwen en gesteund door graaf Boudewijn V van Henegouwen die nog niet vergeten is dat Albert hem niet wou vergezellen op kruistocht. Met bijna algemeenheid van stemmen wordt Albert van Leuven tot bisschop gekozen.Kaiser_Heinrich_VI_a

Dit is echter niet naar de zin van de keizer Hendrik VI van Duitsland die de groeiende macht van het hertogdom Brabant vreest en deze stelt op zijn beurt op de rijksdag van Worms Lothaar van Hofstade aan, nadat deze eerder voor de ronde som van 3.000 mark tot kanselier was benoemd.

Albert van Leuven laat het hier niet bij en trekt naar Rome om de tussenkomst van de paus te vragen. Om te vermijden dat hij onderweg zou gevangen genomen worden door de soldaten van de keizer vermomt hij zich als stalknecht en wapendrager. Zijn moeite is niet tevergeefs want Paus Celestinus III bevestigt hem in zijn ambt en geeft de opdracht aan de aartsbisschop van Reims om hem tot bisschop te wijden.

Ondertussen zit in Luik echter Lothaar van Hofstade op zijn bisschoppelijke zetel en de aartsbisschop van Keulen, bevreesd voor de mogelijke reactie van keizer Hendrik is niet bereid om deze zijn benoeming zomaar te herroepen. In Reims aangekomen wordt Albert op 19 en 20 september 1192 door Willem van Champagne, aartsbisschop van Reims eerst tot priester, want hij was nog maar aartsdiaken, en later tot bisschop van Luik gewijd. In Luik echter worden de huizen van zijn aanhangers verwoest op bevel van de keizer.albertusinkerkzwartberga

Albert besluit dan maar voorlopig vanuit Reims zijn bisdom zo goed en zo kwaad als het gaat te besturen. Hij wordt er alom geëerd. De keizer echter stuurt drie van zijn Teutoonse ridders uit zijn gevolg naar Reims om Albert te doden. Zij doen zich voor als ballingen en ondanks waarschuwingen winnen zij het vertrouwen van Albert. Tijdens een wandeling echter slaan ze hem de schedel in en vermoorden hem op gruwelijke wijze, dit slechts tien weken na zijn wijding. Nadien worden de moordenaars door keizer Hendrik VI welwillend ontvangen en beloond.

Reeds onmiddellijk na zijn dood wordt Albert door het volk beschouwd als een martelaar voor de vrijheid van de Kerk. In 1613 wordt zijn eredienst door paus Paulus V bevestigd.

Eerst in 1920 ontdekt men in de kathedraal van Reims zijn graf en worden zijn relieken overgebracht naar de basiliek van Koekelberg in Leuven.

Attributen en afbeeldingen:
 • in bisschoppelijk ornaat met staf, en een zwaard in zijn hoofd , de mijter zweeft boven of naast zijn hoofd,
 • soms draagt hij wel een mijter maar dan heeft hij drie zwaarden aan zijn voeten of één zwaard in zijn lichaam gepland,
 • soms met een zwaard, mes of degen in zijn hand,
 • soms als bisschop zittend op zijn bisschopstoel met een boek en palmtak,
 • meestal is ook ergens het wapen van Brabant te herkennen.
Bronnen :
 • Een uitgave van de parochie Zwartberg –Genk, parochie toegewijd aan Sint Albertus
 • Dagkalender van alle heiligen.” Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg. Book & Media Publishing 2001
 • “De heiligen.”, Stijn van der Linden, uitg. Contact, Antwerpen 1999
 • “ Sancti, nog meer heiligen herkennen.”, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds 2004

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand