Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINTE CATHARINA VAN ALEXANDRIË.


(St. Katrien, St. Catelijne, St. Katharina, St. Catherine, St. Caterina, St. Catalina, St. Katelin, St. Katarzyna)
Feestdag: 25 november.

Leven en legende:

Ze was de dochter van koning Costos en werd geboren op het einde van de 3de eeuw in Alexandrië.
Van huis uit had Catharina de traditionele godsdienst meegekregen. Ze was zeer verstandig want op vijftienjarige leeftijd zou ze al de werken van Plato gekend hebben. Een kritische zin was haar daarom zeker niet vreemd.
Zeer jong echter kreeg ze reeds een visioen waarin O.L.Vrouw haar vertelde dat een ongedoopte ziel geen kans had om in de hemel te komen. Terstond verdiepte ze zich in het christendom en liet zich ook al snel dopen.
Op een dag gaf keizer Maxentius een feest ter ere van de Romeinse goden. Catharina, toen achttien jaar ging ook naar de tempel en verklaarde daar openlijk dat al die goden bij elkaar machteloos waren tegenover Christus.
De keizer was daardoor zo beledigd dat hij vijftig heidense wijsgeren uitnodigde om te bewijzen dat Catharina ongelijk had. Catharina wist ze echter allemaal te overtuigen van de superioriteit van haar nieuw ontdekte religie, het christendom, zodat ze zich allen bekeerden. De keizer was daarop zo kwaad dat hij ze alle vijftig liet doden op de brandstapel. Catharina werd gegeseld en in de gevangenis gegooid. Daar zou een duif haar gevoed hebben.
Toen de keizerin hoorde van de wijsheid van Catharina zocht ze haar op in de gevangenis, met als gevolg dat de keizerin en de haar begeleidende soldaten zich ook bekeerden. Hierop werd de keizer woest. Hij liet zijn vrouw onthoofden en Catharina zou gemarteld en gedood worden door haar op een wiel met scherpe haken te binden en zo te radbraken.
Toen ze met handen en voeten op het wiel vastgebonden lag sloeg de bliksem in en verbrijzelde het rad. Door de rondvliegende splinters en nagels werden vele van haar beulen gedood. Ze ontsnapte echter niet aan de marteldood en werd tenslotte onthoofd. Als teken van maagdelijkheid zou er geen bloed maar melk uit de wonden gestroomd hebben.
Haar lichaam werd volgens de legende door engelen naar de berg Sinaï gedragen. Aan de voet van deze berg ontstond dan ook een klooster aan haar gewijd.
 

Patrones van:

wijsgeren, hoogleraars, scholieren, advocaten, boekdrukkers, molenaars (vanwege het wiel), pottenbakkers (rad als draaischijf), wagenmakers, messen- en scharenslijpers, ongehuwde meisjes.

Aanroepen tegen:
 • huidziekten (katrienerad), zweren, pest, migraine, hoofd-en tongpijn, barenspijnen, gewrichtsziekten.
 • door jonge moeders die geen borstmelk hadden.
 • voor het terugvinden van verdronken personen. 
Afbeelding en attributen:
 • als koningsdochter in prachtige gewaden, kroon op het hoofd, palmtak, gebroken wiel al of niet met scherpe punten, zwaard.
 • een witte lelietak: als teken van haar maagdelijkheid.
 • een lam: als teken van haar mystiek huwelijk met Christus.
 • een boek: als teken van haar geleerdheid.
 • met keizer Maxentius aan haar voeten.
 • met een ring: het kind Jezus zou haar een ring om de vinger geschoven hebben omdat zij Jezus als echtgenoot wilde.
 • met engelen die haar naar de berg Sinaï brengen.
 • met een duif: die haar voedsel bracht in de gevangenis.
 • met St. Barbara en St. Margaretha als de drie heilige maagden. (de drie Santinnen) 
Weerspeuken:

Er zijn er heel wat.
Omdat zij standvastig was in haar geloof, zou het weer op haar feestdag ook zeer standvastig zijn. (lang duren)
Rond deze tijd van het jaar sneeuwt en vriest het en dat komt dan ook veel voor in de weerspreuken.

 • Vorst op St.Katrien, zes weken zul je vrieskou zien.
 • Vriest het op Sint Katrien, dan vriest het nog zes weken nadien.
 • Als het vriest op Sint Katharinadag, een harde winter men verwachten mag.
 • Doet Sinte Katrien haar witte mantel aan, ze blijft er zeven weken rond meegaan.
 • Sint Katrijn in het wit gekleed, zeven weken sneeuw ons leed.
 • Zoals de dag op St. Cathalijn, zo zal het tot laat in januari zijn.
 • Gelijk het weer is met Sinte Katrien, zo zal men het in januari (februari) zien.
 • Sint Katrien, is dikwijls in een witte rok te zien.
 • Als op Sinte Katrijn de zon schijnt, is het uit met de herfstregens.
 • Met Sinte Katrijn ,moeten de koeien aan de lijn.
 • Um die Zeit von Sankt Katharein, winterts gerne ein.
 • Wast (regent) Katrijn, dan droogt (vriest) Andreas (30/11)
 • Quand Catherine au ciel fait la moue, il faut partager longtemps dans la boue. (Als Katrien een smerig gezicht trekt tegen de hemel, moeten we lange tijd in de modder ploeteren)
 • Sankt Katharine schmeiszt den ersten Stein in den Rhein.
 • Sinte Katelijne, laat het zonneke schijnen, laat de regen overgaan, zodat de kinderen droog naar school kunnen gaan.
Bronnen:
 • "De heiligen" Stijn van der Linden. uitg. contact Antwerpen 1999
 • "365 heiligendagen" K. van Kemenade/P.Spapens. Uitg. Kempen pers 1993
 • "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen." Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke; Uitg. davidsfonds 2002.
 • "Boeren is loeren." een greep uit 17000 weerspreuken . P. Van Zummeren 1984.
 • "Margriet houdt haar water niet." P. Van Zummeren uitg. Bzztoh 's Gravenhage 1995.
 • "De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken." Johan Verschuuren 2000.

Tekst: J.P.

Terug naar boven

Terug naar lijst noodhelpers