Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINTEN KRISPIJN en KRISPINIAAN van SOISSONS

(ST Crispijn en Crispiniaan, St Crispinus en Crispinianus,
St Crispino en Crispiniano, St Crispim en St Crispiniano)
Feestdag : 25 oktober.

krispijn3aLeven en legende :

Beide broers zijn in de derde eeuw nabij Rome in Italië geboren. Hun ouders behoorden tot een adellijk geslacht. Van hun kinderjaren is weinig bekend. Er wordt pas over hen gesproken als ze als volgelingen van St Quintinus naar Soissons in Frankrijk vertrekken om het evangelie aan de heidense Franken te verkondigen.

Terwijl ze overdag het woord Gods predikten werkten ze vooral 's nachts om in hun levensonderhoud te voorzien als schoenmakers. Hierbij werkten ze gratis voor de armen met als gevolg dat ze veel klanten hadden, die ze dan ook trachtten te winnen voor het christendom.

Een jaloerse concurrent klaagde de beide broers aan bij Maximianus, de wrede rechterhand van keizer Diocletianus de kristenvervolger. Hij klaagde hen natuurlijk niet aan als schoenmakers maar als overtuigde christenen. Hierop werden ze gevangen genomen en moesten ze hun geloof afzweren en aan de heidengoden offeren, hetgeen ze weigerden waarop ze gefolterd en gemarteld werden.
Eerst werden ze afgeranseld waarbij repen huid loskwamen, dan duwden de beulen schoenmakerselzen onder hun vinger- en teennagels, maar de priemen ketsten terug en verwonden de folteraars, dan werden ze ondergedompeld in kokend water met gesmolten lood in doch ze overleefden al deze folteringen.
Ten einde raad werden ze met een molensteen om de hals in de rivier de Aisne geworpen doch op wonderbaarlijke wijze werden ze ongedeerd op de andere oever geworpen. Daarna werden ze op de brandstapel vastgebonden, toen dit ook hun dood niet veroorzaakte maakte dit Rictius Varus, het hoofd van de beulen zo woest dat hij zelf in het vuur sprong en stierf.
Tenslotte werden ze op bevel van keizer Maximilianus dan maar onthoofd. Omdat zelfs de wilde dieren de lijken niet wilden aanraken konden de christenen hun lichamen even later in het geheim begraven.
Hun relieken werden overgebracht naar Soissons waar in de 6 de eeuw een kerk ter hunner eer werd gebouwd.

Patroons van :

schoenmakers, leerlooiers, leerbewerkers, wevers, kleermakers, handschoenmakers, zadelmakers, manicuren, pedicuren.

Afbeelding en attributen :krispijn2a
 • als mannen van middelbare leeftijd, waarbij Crispinus meestal de oudste van de twee is een soms een baard heeft en met schoenmakers gereedschap.
 • Soms draagt een van de twee een laars of schoen in de hand.
 • Met hamer en tang gekleed in een voorschoot, een palmtak getuigt van hun martelaarschap.
 • Met een molensteen om hun hals of aan hun voeten.
 • Met een kelk, gesel of zwaard.
 • Alhoewel ze helemaal geen bisschop waren worden ze toch soms zo voorgesteld met mijter en staf .
Weerspreuk :

 Is Crispijn klaar, snel is de winter daar.

Anekdote 1 :

Op zijn feestdag of de avond er voren dronken de leden van zijn patroonsgroepen graag een borrel, terwijl ze volgende heildronk uitspraken: Sint Crispijn is een heilige man, hij dronk ouwe klare (jenever) uit de kan.

Anekdote 2 :

In Peer bestaat nog volgende devotie. Als de feestdag door de week valt is dit een heus feest voor de kinderen van de basisscholen van de gemeente. Die worden dan samen met hun leerkrachten op het A.Preud'hommeplein uitgenodigd. Ter hoogte van de schoenwinkel aldaar wordt dan snoep en fruit aan hun uitgedeeld. Dit zou te maken hebben met de vele schoenlappersbedrijfjes die vroeger in Peer bestonden.krispijn1a

Bronnen :
 • "Alle heiligen. " Ghislain Truyers, Raymond Rutten, uitg Book & Media publishing 2001
 • "Heiligen van alle tijden." Clemens Jöckle uitg. Verba , Hoevelaken Nl 2003
 • "De heiligen." Stijn Vanderlinden, uitg Contact, Antwerpen 1999
 • "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen." Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds Leuven, 2002

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand