Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT BAVO VAN GENT 

    (St. Allowin, St. Bavon, St. Allowinus; St. Baafs, St Alloyne)    
Feestdag :  01 oktober

bavo2aLeven en legende : 

Sint Bavo werd als Alwin of Allowin rond 589 in de buurt van Luik geboren als spruit van een aanzienlijk Haspengouws geslacht dat familiebanden had met Hofmeier Pepijn van Landen. Hij had een wilde jeugd en stond bekend om zijn egoïsme, alleen zijn eigen plezier was voor hem van belang.

Bavo trouwde met de dochter van de Merovingse graaf Adilio. Uit dit huwelijk werd een dochter Aggletrudis geboren. Dit meisjes leefde in tegenstelling tot haar vader, zeer voorbeeldig. Bavo leefde een losbandig leven als jager en valkenier en was een tiran voor zijn onderdanen. Hij schroomde niet zijn eigen bedienden als slaven te verkopen.
Op één van zijn jachttochten kruiste hij het pad van de heilige Amandus die in die streken het evangelie kwam verkondigen. " Je geld of je leven", riep Bavo in de wetenschap dat de meeste voorbijgangers dan voor het eerste kozen. Maar Amandus keek hem zonder schrik aan en zei " Neem dan mijn leven maar. God zal mij in liefde opnemen in zijn rijk, ik ben niet bang om te sterven". Bavo was totaal overdonderd door dit antwoord en liet Amandus gewoon verder gaan.
Toen enige tijd later zijn vrouw plotseling stierf kwam hij mede onder invloed van zijn vrome dochter tot inkeer. Hij besloot niet te hertrouwen en eens te gaan luisteren naar wat die Amandus zoal te vertellen had in zijn preken. Hij was zo onder de invloed van Amandus zijn prediking dat hij zich bekeerde en zijn goederen onder de armen verdeelde. Zelf trok hij zich terug in de bossen van Torhout en leefde er als een kluizenaar in een holle boom.

Bavo dacht zich zo terug te trekken uit de wereld, doch de mensen vonden weldra hun weg naar deze heilige man die slechts leefde van kruiden en water. Toen de toevlucht van mensen te groot werd vertrok hij naar de omgeving van Mendonk bij Gent en bouwde er een schamele hut in de bossen. Het duurde niet lang of ook deze schuilplaats was vlug gekend door het volk. Ten einde raad wendde Bavo zich tot abt Floribertus van Gent en vroeg hem of hij bij de abdij een kleine cel mocht bouwen om er als kluizenaar verder te leven. Dit werd toegestaan.bavo1a


Een voerman die kalk en stenen aanbracht voor de bouw van de cel, had zijn kar te vol geladen, daardoor raakte de kar uit zijn evenwicht en struikelde één der trekossen waardoor de voerman van zijn kar viel en verpletterd werd onder de wielen. Bavo liet het lichaam naar zijn in aanbouw zijnde cel brengen en bad drie dagen en nachten tot de heer en smeekte hem medelijden te hebben met de voerman. God aanhoorde zijn gebed en de vierde dag stond de man plots op en liep weg alsof er niets gebeurd was.

Een tijdje nadat de cel af was kreeg Bavo het bezoek van en man waarin hij een vroegere bediende van hem herkende die hij hardvochtig had behandeld en zelfs als slaaf had verkocht. De man herkende in deze kluizenaar geenszins zijn vroegere baas, maar Bavo maakte zich bekend en nodigde de man uit hem als straf te geselen. Eerst durfde de man niet, maar toen Bavo bleef aandringen werd hij door de man tot bloedens toe met de roeden geslagen. Toen liet Bavo zijn voeten in boeien slaan, die met een ketting aan de muur van zijn cel vastgemaakt waren. Hij gebruikte een steen om overdag op te zitten en 's nachts zijn hoofd op te leggen. Vier maanden lang onderwierp Bavo zich aan deze kwellingen, om alzo boete te doen voor het feit dat hij eens een christenmens als slaaf had verkocht.

Toen verscheen een engel aan abt Floribertus die hem opdroeg aan Bavo te zeggen dat hij genoeg geboet had voor zijn fouten. Eind 654 voelde Bavo dat hij weldra zou sterven. Graag wilde hij nog eens biechten. Men zond een bode naar Domlinus, zijn vriend en biechtvader. Na gebiecht te hebben gaf Bavo de geest. De volgende dag werd bij de abdij een linnen doek afgegeven die zijn familielid de heilige Gertrudis van Nijvel geweven had . Daarin moest Bavo begraven worden. Iedereen was verbaasd dat de linnen doek zo snel ter plaatse was. God moest haar wel via een engel verwittigd hebben van de nakende dood van Bavo.

Bij zijn begrafenis gebeurde er al meteen een wonder. Een door de duivel bezeten krankzinnige vrouw raakte zijn stoffelijk overschot aan en was onmiddellijk genezen. Bavo werd begraven in de abdij Ganda, op de samenvloeiing van de Leie en de Schelde (bij Gent). Later werd deze abdij omgedoopt tot de Sint Baafsabdij.

bavo4aPatroon van :

valkeniers. ( Als ridder Allowin werd Bavo eens ten onrechte beschuldigd een witte valk gestolen te hebben. In die tijd iets waar een forse en onridderlijke straf op stond, namelijk de dood door de strop. Allowin stond al onder de galg toen de gestolen valk uit het niets opdook en op de galg ging zitten. Zo bewees de vogel de onschuld van Allowin en werd hij in zijn eer hersteld ) 

Aanroepen tegen :

kinkhoest, longontsteking, keelontsteking, tegen het mislukken van de oogst.

Afbeelding en attributen:
 • als ridder in wapenuitrusting, met zwaard en een valk op zijn arm of aan zijn voeten
 • als kluizenaar in of bij een holle boom
 • in zwarte benedictijner kledij
 • als kluizenaar in bruine of grijze pij een kruisbeeld in de hand met dikwijls een helm aan zijn voeten ( als herinnering aan zijn vroeger leven)
 • met een boek en een grote steen ( waarop hij overdag zat en 's nachts zijn hoofd legde)
   
Anekdote 1 :

In de meeste bedevaartsoorden waar de H. Bavo aanroepen werd tegen de kinkhoest werd op zijn feestdag na de opzegging van de litanie ter ere van de H. Bavo gewijd water aan de kinderen gegeven uit een kinkhoorn of koehoorn, de zogenaamde sint Bavohoorn.

Anekdote 2:

In Oost Vlaanderen spreken de boeren soms volgend gezegde uit : Daar zijn twee kwa getijen in 't jaar, zei boer Naessens. Pasen als men moet zeggen en Bamesse als men moet leggen . (Blijkbaar betaalde ze niet alleen hun pacht niet graag maar gingen ze met Pasen ook niet graag te biechten of hun paasplicht doen)

Weerspreuken :

Rond 1 oktober wil het wel eens flink regenen en waaien. In de volkstaal noemde men dit weer "Bamisweer". Bamis is ontleend aan de Sint Bavo mis. Op 1 oktober moesten de pachtgelden betaald worden, dit gebeurde meestal na het bijwonen van "een mis"  
         •  Regent het op Bamis, komt er een natte Kerstmis.
         •  Als het regent op Sint Bavis, regent het ook op Kerstmis.
         •  Rijzen de blaren met Sint Bavis, een vruchtbaar jaar te wege is.

 Bronnen :
 • "Geneesheiligen in de lage landen." Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke; Uitg. Davidsfonds, Leuven 2005.
 • "Heilig in de lage landen " Ludo Jongen, uitg. Davidsfonds, Leuven 2005
 • "Vroom Vlaanderen", Jaak Venken, uitg. 't Kandelaartje, Hasselt, 1999

 
Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand