Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

 SINT GHISLENUS VAN HENEGOUWEN .

   (St. Ghisleen, St Ghislain, St Gelinis, St Gislenus,
Ghislein, St Gisleno, St Geleyn) 
Feestdag : 9 of 10 oktober.

 
ghislenus1aLeven en legende :

Ghislenus was afkomstig uit de Griekse stad Athene. Van jongs af aan had hij gekozen voor de christelijke leer en was priester en monnik geworden in de orde van de heilige Basilius.
Rond 650 trok hij op pelgrimstocht naar het graf van de apostelen in Rome. Tijdens een gebed in de kerk van Petrus en Paulus verscheen hem de heilige Petrus die hem zei dat hij naar de streek Hainau, thans Henegouwen moest gaan om er het geloof te verkondigen, de mensen te bekeren en er een kerkje te bouwen ter ere van de apostelen Petrus en Paulus.
Gehoorzamend aan deze wens van de heilige Petrus vertrok Ghislenus naar Henegouwen naar de plaats Ursidongus niet ver van het huidige Bergen. Hij ging midden in de wildernis wonen, richtte er een cel in om er als kluizenaar te leven en bouwde een klein kerkje dat hij toewijdde aan Petrus en Paulus.

Op zekere dag was koning Dagobert en zijn gevolg in deze omgeving op  jacht. De meute honden achtervolgden een berin. Deze zocht een schuilplaats onder de pij van Ghislenus die ze van de boomstronk had getrokken waarop Ghislenus ze had gehangen. Ghislenus had ze omwille van de grote hitte uitgedaan. Plots waren de honden hierdoor het spoor van de berin kwijt.
De jagers waren woedend op Ghislenus en riepen allerlei scheldwoorden naar hem. Het enige wat hij zei was: “Ik vertrouw op God mijn Heer, uw dreigementen vrees ik niet al komen ze van de koning zelf.”

Toen de koning even later aan kwam vertelden men hem alles. Maar de koning was onder de indruk van Ghislenus zijn woorden, vroeg zijn zegen en blies de jacht af. Geleid door een arend vond Ghislenus even later zijn pij terug en daarbij een hele berenfamilie die hem niets deden. Het feit dat de koning omwille van een eigenaardige man de jacht had afgeblazen deed vlug de ronde met als gevolg dat velen op zoek gingen naar Ghislenus.

Hij onderrichtte hen in de christelijke leer en kreeg zo meer en meer volgelingen. Van koning Dagobert kreeg hij een stuk grond waar hij met zijn volgelingen een klooster stichtte. Onder zijn volgelingen waren ook graaf Vincent Madelgarius en zijn vrouw Waldetrudis. Velen kwamen om hulp en genezing vragen.

Zo genas Ghislenus eens een vrouw van de vallende ziekte nadien, toen ze genezen was, bracht ze nog een gezond kind ter wereld, ze was Ghislenus eeuwig dankbaar.
Aan een edel dame die onvruchtbaar was en zijn hulp inriep leende hij zijn draagband uit. Even later was ze in verwachting en baarde een gezond kind.
Ghislenus hielp en ondersteunde ook de heilige abdis Aldegondis die in dezelfde tijd bij Maubeuge, niet ver van Ursidongus een vrouwenklooster stichtte. Hij voorspelde haar het moment van haar dood.

Toen Ghislenus tenslotte zelf stierf werd hij begraven in zijn eigen klooster. Uit dit klooster is daarna de Noord-Franse stad Saint Ghislain gegroeid. In de middeleeuwen was het een bekend bedevaartsoord. Er was een tijd dat vele kerken en kloosters zoveel mogelijk relikwieën van heilige wilden bezitten. Zo ook de zusters van het klooster in Maubeuge. In 930  gingen ze daarom het gebeente van Ghislenus stelen om het naar hun eigen klooster te brengen. Gelukkig konden ze dit niet lang geheim houden fier als ze waren dat ze nu in het bezit waren van de overblijfselen van de heilige Ghislenus. Een boze bisschop beval hen dan ook  de relieken onmiddellijk  terug te bezorgen. 

Patroon van :ghislenus2a

de stad St Ghislain

Aanroepen tegen:

stuipen, epilepsie, vallende ziekte, bedplassen, onvruchtbaarheid   voor hulp bij moeilijke bevallingen

Afbeelding en attributen :
 • als kluizenaar in het gezelschap van een berin en een arend (zie zijn levensbeschrijving).
 • als abt of bisschop met een kerk in de hand.
 • Een kasteelheer die knielend voor de heilige Ghsilenus een draagband ontvangt komt ook wel eens voor.
Anekdote : De band van Sint Ghislenus.

In Kortenbos, Neeroeteren en Waarschoot werd de heilige Ghislenus vereerd tegen onvruchtbaarheid en een moeilijke bevalling. Men offerde er een rood lint en kreeg in de plaats een draagband die in aanraking zou geweest zijn  met de draagband van de heilige die in Roisin bewaard werd. Een nog grotere populariteit genoot de heilige in Wallonië. Daar gingen onvruchtbare vrouwen ’s nachts naar de kerk en leunden met ontblote geslachtsorganen tegen de snuit van de beer aan de voeten van het Ghlislenus heiligenbeeld in de kerk in de hoop alsnog in verwachting te geraken.

Bronnen :
 • “Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen.” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds Leuven  2002 
 • “Geneesheiligen in de lage landen.” Jo Claes, Alfons CLaes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds  Leuven 2005
 • “De heiligen “ Stijn Van der Linden, uitg. contact Antwerpen  1999
 • “Frame Ghislenus”, Google internet.  2010

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand