Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
SINT MATERNUS VAN TRIER

 (St Maternus van Tongeren, St Maternus van Keulen )
Feestdag : bij ons 14 september, in Duitsland 11 september.

maternus1aLeven en legende :

Maternus wordt beschouwd als de eerste historisch aantoonbare bisschop van Keulen, Trier en Tongeren.
Over de legende van zijn leven is men niet meer zo zeker. Hij zou een der volgelingen geweest zijn van de  heilige Petrus die hem  samen met zijn vriend Valerius  tot priester zou gewijd hebben in Rome. Daarna zond Petrus beiden samen met bisschop Eucharius naar Gallië om er het evangelie te verkondigen.
Na een tocht vol ontberingen en ongemak kwamen ze tenslotte aan in  het gebeid dat tegenwoordig Elzas heet, in de buurt van het plaatsje Ell, nabij Benfelden waar de Romeinse verschansing Elegia gevestigd was. Door de lange reis was Maternus uitgeput geraakt en werd er door een felle koorts aangetast, enkele dagen later stierf hij.

Getroffen door dit noodlot besloten Eucharius en Valerius terug naar Rome te keren om het slechte nieuws aan Petrus te melden. Ze  waren overtuigd dat Petrus buitengewone gaven bezat en dat hij met de hulp van God misschien nog iets kon gedaan kon krijgen. Ze plaatsten Maternus in een kleine kuil en bedekten zijn lichaam met stenen zodat  de wilde dieren het niet konden schenden.

Petrus aanhoorde het slechte nieuws en trok zich bedroefd terug in gebed. Daarna zei hij tot Eucharius : “ Neem deze staf en keer terug raak het lichaam van Maternus aan met deze staf en beveel in de naam van Jezus Christus dat de dode moet verrijzen en zeg hem dan maar dat de tijd van de eeuwige rust voor hem nog niet aangebroken is.”
Vol vertrouwen brachten Eucharius en Valerius ten uitvoer wat Petrus hun had opgedragen. Met de staf raakten ze Maternus aan, waarna deze gezond en wel opstond uit de dood.
Met ongelofelijke verbazing hadden tal van heidenen dit gezien. Maternus beklom een nabijgelegen heuvel en vertelde aan de toehoorders over de machtige God en zijn zoon Jezus die dit wonder mogelijk gemaakt hadden. Talrijk waren degenen die zich hierop bekeerden en lieten dopen aan een  bron. De drie mannen vestigden zich in Trier om van daaruit de omliggende streken te bekeren.

maternus4aWellicht op grond van deze legende leefde in de middeleeuwen de overtuiging dat Maternus  dezelfde was als de jongeling van Naïm die destijds door Jezus zelf uit de doden werd opgewekt (Lukas 07,12) .Hij zou dus tweemaal uit de dood zijn opgestaan. Niet altijd verliep het bekeringswerk vlot.

Eens zouden ze door heidenen gevangen genomen zijn en wilden men hen stenigen. In de overtuiging dat ze gingen sterven baden ze om hulp bij Jezus. Toen de heidenen stenen begonnen te rapen gebeurde het wonder. Elke hand die een steen vast nam verkrampte, elke geheven arm bleef onbeweeglijk en een helse pijn overviel de mannen. Deze riepen om bijstand. Gedreven door medelijden knielden Eucharius Valerius en Maternus neer en baden tot God. Deze verhoorde hun gebed. De gestrafte mannen kregen het gebruik van hun ledematen terug waarop ze de drie ongehinderd verder lieten gaan.

Na de dood van zijn twee metgezellen volgde Maternus Eucharius op als bisschop en verplaatste zijn bisschopszetel eerst naar Keulen en daarna naar Tongeren alwaar hij gestorven zou zijn. Zijn twee vrienden zouden drie dagen voor zijn dood aan hem verschenen zijn in een droom waarin ze hem vertelden dat ze weldra alle drie weer zouden verenigd zijn.

Na zijn dood ontstond er ruzie tussen de steden Trier, Keulen en Tongeren over het bezit van zijn lijk. Te midden van de verdeeldheid stond een wijze man recht en sprak :”Laten we aan God de beslissing over laten, we zullen zijn lichaam op een bootje leggen in de Rijn, vaart het tegen stroom in dan krijgt Trier het lijk, vaart het men de stroom mee dan krijgt Tongeren het lichaam, drijft het naar Keulen dan krijgt Keulen dit recht.” Dit wijze voorstel werd aanvaard en tot veler verrassing dreef het bootje stroomopwaarts naar Trier zodat deze stad het recht kreeg om Maternus te begraven.

Patroon van : 

wijnhandelaars

Aanroepen :

tegen koorts, ontstekingsziekten, besmettelijke ziekten, voor een goede wijnoogst, voor de groei van de wijnranken

 

Afbeelding en attributen :maternusa
  • als  bisschop met mijter en kruisstaf of kromstaf en in zijn hand drie kerken (symbool van de drie bisschopszetels  nl Trier, Keulen en Tongeren)
  • soms heeft hij een mijter op zijn hoofd en twee in zijn handen (eveneens symbool van de drie bisschopszetels)
  • een andere keer draagt hij een kelk met daarboven drie hosties (idem) of één kerk maar dan met drie torens.
Anekdote :

Toen aan paus Innocentius III (+ 1216) eens gevraagd werd, waarom de bisschoppen van Rome geen herdersstaf dragen antwoordde hij: “ De bisschop van Rome draagt geen herdersstaf omdat de heilige apostel Petrus de zijne geschonken heeft aan Eucharius, de eerste bisschop van Trier, welke hij uitzond tegelijk met Valerius en  Maternus om het evangelie te verkondigen aan het Duitse volk . De enige keer dat een paus een herdersstaf draagt is wanneer hij in Trier voorgaat in misvieringen.”

Bronnen :
  • “Vroom Vlaanderen” Jaak Venken uitg. ’t Kandelaartje Hasselt 1999
  • “Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen” ,Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven 2002

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand