Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINTE BARBARA VAN NICODEMIË.


(Sinte Berb, Sinte Barbe,St. Borbara, St. Barbora,St. Bara, St. Varvara)
Feestdag: 04 december

Leven en legende:

Zij was de knappe dochter van Dioscurus een man van aanzien uit Nicodemië, in het huidige Turkije. Hij sloot zijn dochter op in een toren om haar te beschermen tegen verkeerde invloeden en omdat ze weigerde te trouwen. Eén van die verkeerde invloeden was het christendom. Barbara was echter al christen voor hij haar liet opsluiten in de toren.
Via de dienstmeisjes had ze gehoord van de heldenmoed van de vervolgde christenen. Ze ontbood daarom in het geheim een priester vermomd als geneesheer en liet zich door hem onderrichten en dopen. De toren waarin ze was opgesloten had aanvankelijk twee vensters. Ze vroeg haar vader om een derde venster in de toren als symbool van de heilige Drievuldigheid.
Toen Dioscurus ontdekte waarom ze dat derde venster had laten maken, wist hij meteen dat ze christen was. Ze ontkende het trouwens niet. Om haar op andere gedachten te brengen liet hij haar afranselen en folteren, maar de twijgen waarmee dit gebeurde veranderden in pluimen of pauwenveren. Ook folteringen met brandende toortsen om haar afvallig te maken brachten haar niet op andere gedachten.
Stadhouder Martianus veroordeelde haar tenslotte om onthoofd te worden. Ze kon echter vluchten uit de toren en zich verbergen in een rotsholte op een berg. Twee herders die hun schapen hoedden zagen dit echter en één verraadde aan haar vader waar ze was. Deze sleepte haar opnieuw voor stadhouder Martianus die beval dat ze tot haar schande naakt getoond moest worden,maar op gebed van Barbara werd zij met een kleed bedekt. Tenslotte onthoofdde een woedende vader haar eigenhandig.
Als straf zou hij daarna door een blikseminslag gedood zijn. Ook de herder die haar verraden had ontliep zijn straf niet, zijn kudde schapen veranderde in een zwerm sprinkhanen en hij zelf in een steenzuil.

Patrones van:

mijnwerkers, brandweerlieden, klokkenluiders, beiaardiers, ontmijners, vuurwerkmakers, wapenmakers, artilleristen, tunnelbouwers, dakwerkers,rchitesten, metselaars, timmerlui, gevangenen, koks, klokkengieters.

Aanroepen tegen:

een plotselinge dood, voor een gelukkig stervensuur, tegen blikseminslag, tegen vuur, tegen onweer, tegen koorts en pest.

Afbeelding en attributen:
 • als een knappe , mooi geklede dame met een palmtak of pauwenveer, een zwaard en een toren met meestal drie vensters.
 • in een lang kleed met mantel en met martelaarskroon.
 • dikwijls is er ook een kleine kelk en hostie bij: een engel zou haar de communie gebracht hebben in de kerker (toren)
 • met een boek met daarop de toren.
 • in een krans van rozen.
 • met een kanonsloop of kogels aan haar voeten: men zou de toren ooit verward hebben met een kanonsloop.
 • met mijnwerkers aan haar voeten: de toren zou op een mijnwerkerslamp gelijken.
 • met haar vader onder haar voeten.
 • samen met de H. Catharina van Alexandrië en de H. Margaretha van Antiochië als de drie heilige maagden. 
Weerspreuken:
 • Als Sinte Barbara wil, staat de vriezeman stil.
 • Op Sinte Barbara is het weer vaak Bar-ba-ra-baars.(zeer slecht)
 • Sinte Barbara gaat graag met haar wit kleed naar het bal. (met Sinte Barbara ligt er dikwijls sneeuw - vroeger toch)
Anekdote:

•Reeds eeuwen lang wordt Sinte Barbara aanroepen tegen een schielijke dood. In de 17de eeuw was plots sterven zonder biecht en communie rampzalig. Men kon dit voorkomen door lid te worden van " de broederschap van Sinte Barbara". Men had dan wel enkele verplichtingen, maar als men hieraan voldeed was men praktisch verzekerd dat men niet zou sterven zonder een goede biecht te kunnen spreken en te communie te gaan.
•In Mechelen zaten en aantal herbergbezoekers, leden van de broederschap van St. Barbara, de loftrompet te steken over de heilige wiens feestdag zij 's anderdaags zouden vieren en zij trachtten de waard over te halen om lid te worden van de broederschap van Sinte Barbara.
De waard stak de draak met al dat vasten en vleesderven ter ere van de heilige Barbara en zei:" Ick hebbe doen braden eenen goeden Capuyn (haan)" en in zijn stoutmoedigheid voegde hij eraan toe dat hij net als zijn klanten wel de kans zou krijgen om voor zijn overlijden te biechten en communiceren.Hij at zijn gesneden haan op, maar 's morgens vond men hem dood in zijn bed.

 
Hierop ontstond volgend gezegde:
Hoe kan een Mensche zyn soo slap
Die niet en vraegt dit Broederschap
Waerdoor hy voor zijn dood ontfangt
Een goeden biecht, daer 't al aenhangt.
Want vroeg of te spâ
Men krijgt genâ
Door Sinte Barbara.
 

Tekst: J.P.

Terug naar boven

Terug naar lijst noodhelpers