Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT COSMAS EN ST DAMIANUS
(Tweelingbroers)

(St Come et St Damien , St Cosmas en St Damiaan)
Feestdag : 26 september (in de oosters-orthodoxe kerken op 1 juli en 1 november)

cosmas_en_damianus_3aLeven en legende :

Deze tweelingbroers waren afkomstig uit de stad Aegae. (Cilicië, Klein-Azië = huidig Turkije) Hun moeder was een vrome vrouw en heette Theodota.
Ze studeerden medicijnen en kregen daarbij van de Heilige Geest zoveel bijstand dat zij alle ziekten en kwalen wisten te genezen. Niet alleen bij mensen, maar zelfs bij paarden.

Nooit lieten zij toe dat zij voor hun zorgen betaald werden. Als christenen verleenden ze gratis medische bijstand. Ze behandelden de mensen gratis en kregen daardoor de naam “ zij die geen zilver aannemen” of ook nog “ de onbaatzuchtige artsen”.
Door hun levenswijze bekeerden ze velen tot het christendom.


Wanneer Damianus op zekere dag op na lang aandringen van een arme vrouw die hij genezen heeft toch 3 eieren aanneemt is zijn broer Cosmas daar zo verbolgen over dat hij verklaart dat hij niet met zijn broer in hetzelfde graf wil begraven worden.

Bij de begrafenis van Damianus die het eerst stierf begon een kameel echter opeens te spreken en zei dat Cosmas zich in hetzelfde graf als Damianus moest laten begraven. Men beschouwde dit als een teken uit de hemel en beide broers werden in hetzelfde graf begraven.cosmas_en_damianus_1a

Tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus waren zij onder de eerste slachtoffers. Zij werden door jaloerse collega's aangeklaagd bij de stadhouder Lycias. Deze arresteerde de onbaatzuchtige artsen en verplichtte hen te offeren aan de goden. Christen zijnde weigerden ze dit en nadat zij moedig over hun christelijke geloof hadden getuigd werden ze gemarteld.

Ze ondergaan vele folteringen maar komen er steeds ongedeerd uit:
—wanneer ze aan kettingen geklonken in zee geworpen worden redt een engel hen,
—wanneer ze in het vuur geworpen worden blijven ze ongedeerd terwijl het vuur uitslaat en de beulen wel verbrandt,
—wanneer men hen met pijlen beschiet en met stenen bekogeld ketsen de pijlen en stenen op hen af en verwonden in tegendeel de schutters en stenen werpers.
Tenslotte moet men hen onthoofden om hen dood te krijgen.

Na hun dood in 303 werden hun relieken overgebracht naar Rome.

Een koster in de St Cosme en Damiano kerk in Rome had een ernstige aandoening (gangreen) aan een van zijn benen, hij bad om genezing tot de tweelingbroers, in zijn slaap amputeerden de broers zijn been en vervingen het door dat van een pas gestorven Moor (neger) .
Toen de man ontwaakte had hij weer twee gezonde benen, een blank en een zwart. Het zieke blanke been werd aangetroffen in het graf van de Moor. Beide broers worden vooral vereerd in de Oosterse kerken, maar na de overbrenging van hun relieken naar Rome verspreide hun verering zich ook in de westerse wereld.

Patroons van :

artsen, geneesheren, chirurgen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers, drogisten, barbiers, kappers, pruikenmakers, en waskaarsen makers.

Aanroepen tegen :

bedplassen, incontinentie, epidemieën, besmettelijke ziekten, koorts pest, haaruitval, zweren, klierziekten, baard- en lippenschurft .

cosmas_en_damianus_2a

Afbeelding en attributen :

•- Steeds met hun twee, gekleed in een toga, schoudermantel en soms baret. Ze dragen geneeskundige instrumenten in hun handen zoals een ontleedmes, schaar, zalfpot, urineglas, (piskijken, een destijds veel beoefende manier om een diagnose te stellen) vijzel, spatel, medicijnkistje.
•- Een palmtak wijst op hun marteldood.
•- Een zwaard, ganzenveer, brandstapel en boek komen ook wel eens voor.
•- Een aparte voorstelling is deze wanneer ze met kettingen geboeid in zee worden gegooid.

Weerspreuken :

Cosmas en Damiaan steken al vroeg de kaarsjes aan. (in deze periode van het jaar wordt het ’s avonds al vroeger donker.)
Moeten vroeg de kaarsen aan, feestdag van Damiaan komt er aan.

Bronnen :

•“ De heiligen “ Stijn van der Linden, uitg Contact, 1999
•“Alle heiligen “, Ghislain Truyens, Raymond Rutten , uitg.Book & Media Publishing, 2001
•“Beschermheiligen in de lage landen “, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds 2006

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand