Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT CORNELIUS.

 (St. Corneel, St Cornelis, St Corneille, St Cornelio, St Kornel)
Feestdag: 16 september

cornelius2aLeven en legende :

Toen Gaius Decius in 249 de nieuwe keizer van Rome werd was het afgelopen met de rust voor de christenen. Bijna veertig jaar hadden ze hun godsdienst zonder vervolging kunnen beoefenen. Maar onder deze keizer werden de vervolgingen weer in alle hevigheid hervat. Eén van zijn eerste slachtoffers was paus Fabianus die in 250 na hevige martelingen stierf in de kerker.
Er moest dus een nieuwe paus gekozen worden maar er waren geen kandidaten. Zo bleef de kerk veertien maanden zonder paus.
Toen keizer Decius in 251 Rome voor een tijdje verliet om te gaan vechten tegen de Goten die het Romeinse rijk aanvielen kozen de christenen Cornelius enigszins tegen zijn goesting tot hun nieuwe paus.

Cornelius stamde uit een, oude patriciërsfamilie " de Cornelii "en stond bekend om zijn nederigheid. Toch werd zijn keuze niet door alle christenen aanvaard. Een zekere Novatianus wilde ook wel paus worden en hij verweet Cornelius dat hij de zogenaamde "lapsi" te weinig boetes oplegde, om terug opgenomen te worden in de kerk.."Lapsi" waren christenen die onder de vervolgingen, al of niet onder druk van martelingen, hun geloof hadden afgezworen en nu terug wilden opgenomen worden in de moederschoot van de kerk.
Cornelius was voor deze mensen vergevingsgezind terwijl Novatianus een veel strenger standpunt innam en deze mensen zelfs wilde verbieden van nog deel te nemen aan de eucharistievieringen. Om uit de impasse te geraken riep men in de herfst van 251 een synode bijeen te Rome. De deelnemers verwierpen niet alleen de opvattingen van Novatianus maar ze excommuniceerde hem met zijn aanhangers.
Enige tijd later brak in Ethiopië de pest uit. Deze ziekte verspreidde zich razendsnel. De artsen stonden er machteloos tegen. De nieuwe keizer Gallus beval dat iedereen, ongeacht zijn geloof, offers moest brengen aan de Romeinse goden, zo hoopte hij dat Rome van de pest zou gespaard blijven.cornelius1a

Cornelius en de christenen weigerden dit echter en werden daarom gevangen genomen, gemarteld en gedood. Ook Cornelius werd op bevel van Gallus gemarteld, om het pijnlijker te maken werden de uiteinden van de zwepen verzwaard met loden balletjes. Gallus hoopte dat als Cornelius zou offeren voor de Romeinse goden, de andere christenen dan wel zouden volgen. Na zijn marteling werd Cornelius in de kerker geworpen. Toen men hem na enkele dagen kwam ophalen dacht hij dat hij onthoofd of voor de leeuwen zou geworpen worden, maar tot zijn groot verdriet werd hij slechts verbannen naar Centrum Callae, het huidige Civitavecchia een stadje op 60 km van Rome.
Toen Cornelius door de soldaten naar de poorten van Rome werd geleid, kwam hij langs het huis van een legercommandant van wie de vrouw Sallustia al vijf jaar verlamd te bed lag. Zodra Sallustia hem zag vroeg ze hem een goed woordje voor haar te doen bij zijn God. Cornelius bad vurig tot God en zijn gebed werd verhoord en Sallustia was genezen en kon weer lopen. Vol dankbaarheid bekeerde ze zich met haar man . Ook een twintigtal van zijn soldaten deden dit. Toen ze later ook aan Mars weigerden te offeren werden ze echter allemaal gedood. In Centum Callae mocht Cornelius zijn huis niet verlaten en kreeg er nauwelijks eten en drinken. Deze ontberingen eisten weldra hun tol en reeds in 253 stierf Cornelius.

Patroon van :

hoornvee en veeboeren, (omdat men dacht dat zijn naam afgeleid was van het latijnse woord cornus (hoorn)

Aanroepen tegen :

epilepsie (zie het verhaal van Sallustia), jicht, reuma, kinderstuipen, oorpijn, zenuwziekten, kinkhoest, plotselinge dood, tegen kinderen die te veel wenen

Afbeelding en attributen :
  • Het bekendste attribuut is de hoorn, soms staat er ook hoornvee aan zijn voeten
  • terwijl hij zijn hand op een koe of os legt.
  • met kruisstaf en pauselijke tiara .
  • met boek, palmtak en soms een zwaard.

cornelius3aDe vier maarschalken: Samen met Sint Antoius de Grote van Egypte, Sint Hubertus van Luik en Sint Quirinus van Neuss behoort Sint Cornelius tot de heilige vier maarschalken die vooral vereerd worden te Keulen.

Anecdote 1 : Sint Cornlius wordt op velerlei wijzen vereerd. Op verschillende plaatsen waar men hem aanriep tegen de kinderstuipen, kreeg men vroeger een stuipkoordje. Dit waren gewone koordjes, gewijd door de paters, met aan het eind zeven knoopjes. Die koordjes werden om de lenden van het kind gebonden en de mensen moesten daarbij een reeks verplichte gebeden bidden. Op sommige plaatsen wilde het volksgeloof dat het effect het grootst was als men met negen kinderen tegelijkertijd naar de H.Cornelius ging. Het getal negen had te maken met het feit dat men geloofde dat er negen soorten "seskens" of stuipen waren. Kon men geen negen kinderen bijeen krijgen dan kon men op sommige bedevaartplaatsen zelfs kleine kinderen huren om tegen een kleine vergoeding aan het vereiste aantal te komen.

Anecdote 2 :" De soudarded sant Kornéli" of "de soldaten van St.Cornelius".
In de streek van Carnac in Bretagne (Fr) zijn er veel parochies die Sint Cornelius als patroonheilige hebben. Het is ook de streek van de vele "menhirs" rechtopstaande grote stenen blokken. De legende aldaar vertelt dat Cornelius na zijn verbanning uit Rome en op de vlucht voor zijn achtervolgers in Bretagne terecht kwam. Daar gearriveerd kon hij omwille van de zee, niet verder vluchten. Hij deed daarom een beroep op God. Gekeerd naar de in slagorde opgestelde soldaten die hem achtervolgden veranderden hij hen door de hulp van God in de nu nog staande rijen menhirs en veroordeelde hen tot eeuwige onbeweeglijkheid.

Bronnen :

•"Heilig in de lage landen" Ludo Jongen, uitg. Davidsfonds. Leuven 2005
•"Geneesheiligen in de lage landen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven, 2005
•Tijdschrift: "Devotionalia" augustus 2006.

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand