Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT GUIDO VAN ANDERLECHT

( St.-Guidon, St.-Gewijde, Sint-Wije, St.-Guy, St.-Gui )
Feestdag : 12 september.

Guido 1aLeven en legende:

De heilige Guido werd geboren omstreeks 950 uit een arm boerengezin in de omgeving van Anderlecht. Vandaar zijn latere bijnaam "de arme man van Anderlecht.” Als knecht ging hij bij een rijke boer werken en gebruikte zijn mager loon tot ondersteuning van zijn ouders. Het brood dat hij meekreeg voor de paarden deelde hij gedeeltelijk uit aan de arme mensen.
Zijn baas hoorde dat vertellen en ging op zekere dag zijn knecht controleren. Deze stak vlug enkele aardkluiten in de voederzak en toen de baas deze controleerde waren de aardkluiten veranderd in hompen brood. Ouder geworden werd Guido koster, eerst van een kapel te Laken en later van de Onze lieve Vrouwkerk. Eens toen hij met een paar ossen een akker aan het omploegen was knielde hij neer om te bidden, terwijl hij in gebed verzonken was kwam er een engel die de ossen verder deed ploegen, de dieren leken onvermoeibaar en vlugger dan voorheen was de akker omgeploegd. Toen de andere knechten ’s anderdaags kwamen om het stuk in te zaaien vonden zij reeds een rijke begroeiing op de akker. Deze akker, gelegen op het grondgebied van Scheut zou voortaan de naam Mirakelland dragen.
Als koster probeerde Guido zoveel mogelijk geld bijeen te bedelen om als aalmoes te geven aan de armen. Hij besloot ook op pelgrimtocht te gaan naar Rome en Jeruzalem, deze tocht zou zeven jaren duren. Hij kwam er uitgeput en doodziek van terug in Anderlecht en zou er in 1012 gestorven zijn waarschijnlijk van de pest.
Hij werd begraven in een heel eenvoudig graf dicht bij de kerk waar hij koster geweest was. Omdat hij echter van arme komaf was werd zijn graf niet onderhouden. Doch na enige tijd gebeurden er eigenaardige dingen , dieren die bij hun terugkeer van de weide op het graf gingen liggen om even te rusten werden plotseling als door een duivel bezeten en stierven even later.Guido 4a

De boeren fluisterden en spraken over deze eigenaardige voorvallen doch er werd niet ingegrepen, totdat op één keer het paard van de heer van Anderlecht terugkomend van een drinkplaats het graf aanraakte. Ook dat prachtige en trotse dier werd plotseling razend en stierf. Daarop gebood de heer van Anderlecht van rondom het graf een omheining te plaatsen en het graf voortaan te onderhouden.
Daarmee begon de verering tot de heilige Guido. Gelovigen die uit de kerk kwamen en zeker zij die op pelgrimstocht trokken namen de gewoonte aan om bij het verlaten van de kerk even tot bij Guido’s graf te komen. Steeds meer gewone landlieden kwamen ook om bescherming vragen voor hun hoeve en vee. Een stok, nog door Guido geplant, groeide uit tot een stevige eik. Mensen die waagden er dorre takken van op te stoken kregen dysenterie en stierven. De boom door de mensen “Sint Wijden Eik” genoemd werd in 1633 omdat hij van ouderdom gestorven was, omgekapt. Een nieuwe boom uit een eikel van de vorige gegroeid nam sindsdien zijn plaats in.
Na een tijd werd het stoffelijk overschot van Guido opgegraven en bijgezet in de kerk van Anderlecht. Nadat de oude kerk dreigde in te storten werden de relieken overgebracht naar de nieuwe kerk van Anderlecht en daar heeft de heilige Guido nu nog altijd een altaar.

Patroon van:

kosters, klokkenluiders, veehandelaars, landbouwers, koetsiers, taxichauffeurs (sinds de koetsen werden vervangen door auto’s), hoornvee.

Aanroepen tegen:

kinderziekten, aambeien (zie anekdote), dysenterie, paardenziekten, veepest, spastische aandoeningen.

Attributen en afbeeldingen:
  • in bruine pelgrimskledij met hoed , sint jacob-schelp, pelgrimsstaf met kalebas en reistas.
  • links of rechts, soms aan beide zijden van hem bevindt zich een paard, koe of schaap.
  • soms staat hij bovenop een liggende koe of paard.
  • soms in eenvoudige burgerkledij, als boer met een hooivork.
  • dikwijls ziet men op de achtergrond de kerk van Anderlecht.
  • een engel die de ossen leidt op de akker is er ook soms bij.
Guido 2aAnekdoten:

•In de kerk van Anderlecht bevindt zich een fresco voorstellend een blinde vrouw die met haar man en kind op bedevaart ging naar Anderlecht. Onderweg zei de man “let even op moeder terwijl ik een wandelstok ga zoeken in het bos.” Terwijl de man weg was bad de vrouw tot de H.Guido. Toen haar man terugkeerde uit het bos, kon ze hem zien en was ze genezen van haar blindheid.
•Gelovigen die last hadden van aambeien gingen op bedevaart naar een willekeurige kerk waar een Sint Guidobeeld stond, ze kregen daar dan een rode draad die ze om hun hals moesten hangen. Tegelijk werd een stukje eikenhout uitgedeeld, dit moesten ze raspen en tussen hun eten mengen, zo zouden ze genezen worden.
•Op zijn feestdag trekt in Anderlecht een processie uit en heeft er een paardenzegening plaats waaraan vroeger ook de Brusselse koetsiers deelnamen.

Bronnen:

•"Vroom Vlaanderen “ , Jaak Venken, uitg. ’t Kandelaartje 1999. “Dagkalender van alle heiligen” Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg.Book & Media Publishing 2001
•"De heiligen”, Stijn van der Linden, uitg. Contact Antwerpen 1999.
•"365 Heiligendagen “, Kees van Kemenade, Paul Spapens, uitg. Kempen pers Eindhoven 1993

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand