Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT PANTALEON VAN NICODEMIË.

(S. Pantaleone, St. Pantaleao)
Feestdag: 27 juli

pantaleon01Leven en legende:

Pantaleon was een kind van een senator in Nistodonia, nu Izmid in Turkye. Hij werd een goede arts en bracht het zelfs tot lijfarts van Keizer Maximianus. Onder invloed van zijn moeder die zich tot het christendom bekeerd had werd hij ook christen. Op een wandeling in het veld vond hij een dood kind en er naast de giftige slang die het kind gebeten had.
In de naam van Jezus beval hij het kind gezond op te staan en de slang van aanstonds te sterven. Aldus geschiedde. Op een ander ogenblik wist hij op een wonderbare wijze een blinde weer het gezicht terug te schenken. Door deze voorvallen bekeerde ook zijn vader zich tot het christendom. Afgunstige collega’s meldden echter aan de keizer dan Pantaleon het christendom aangenomen had. Toen de keizer hem hierover ondervroeg bekende hij het. Hierop werd hij gemarteld.
Eerst werd hij op een rad gebonden dat echter uit elkaar sprong, vervolgens werd hij voor de wilde dieren gegooid maar die deden hem niets, toen bond men een molensteen aan hem en gooide hem in het water, maar de golven dreven hem steeds terug. Ten einde raad bond men hem aan een dorre olijfboom en sloeg men hem tot bloedends toe. Op de plaats waar het bloed tegen de boom spatte, begon de boom echter te bloeien. Toen bond men zijn handen boven zijn hoofd en spijkerden ze vast aan de boom. Toen ook dat nog niet hielp onthoofdde men hem en uit zijn wonden vloeide melk in plaats van bloed.

Patroon van:pantaleon02

artsen, chirurgen, apothekers, vroedvrouwen, voedsters (vanwege de melk)

Aanroepen tegen:

hoofdpijn, tuberculose, veeziekten, eenzaamheid, huilende kinderen.

Afbeelding en attributen:
  • gekleed in een lange tunica met toga en sandalen, op het hoofd een doek en in zijn handen medische instrumenten, flesjes of een schaaltje.
  • met zijn handen boven zijn hoofd vast geklopt aan een boom.
  • met zwaard, palmtak.
  • met een zieke persoon aan zijn zijde.
  • gebonden aan een palm of olijfboom.
  • met een klein kind en een slang
pantaleon03Weerspreuken:

•Wenn gedeihen soll der Wein, muss Pantaleon trocken sein.
•Opdat de wijn zou rijpen, moet het op Pantaleon droog zijn.
•Pantaleon warm und trocken, macht der Bauer Froblocken.
•Is het op Pantaleon warm en droog, dan juichen de boeren opgetogen.

Bronnen:

•“De heiligen”, Stijn Van der Linden. Uitg. Contact. Antwerpen. 1999
•“ Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen.” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Uitg. Davidsfonds. 2002
•“ Levens en legende van Gods lieve heiligen”, Fr.Frumentius; Uitg. Opdebeek , Antwerpen. 1923
•“Spreuken en boerenwijsheid als weervoorspellers.” A.H.De Weyer. Uitg. Bigot.Baarn. 1992

Tekst: J.P.

Terug naar boven

Terug naar lijst noodhelpers