Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT HERMENEGILDUS VAN SEVILLA

(St Hermenegild, St Ermenegild, St Herménégild,
St Hermengildo, St Irmgild, St Irmingild)
Feestdag : 13 april

hermenegildus1aLeven en legende :

Hermenegild werd omstreeks 564 geboren als oudste zoon van de Visgotische koning Leovigild en koningin Theodosia. Koning Leovild was een aanhanger van het Arianisme waarin de godheid van Christus ontkend wordt en zo werd Hermenegild tezamen met zijn jongere broer Reccared  in deze sfeer opgevoed.
In 579 droeg Leovild een deel van zijn grondgebied en de daarbij horende macht over aan zijn oudste zoon, het betrof de stad Sevilla en haar wijde omgeving. Even later huwde Hermenegild met de christelijke dochter Ingundis van koning Sigibert van Austrasië.

Onder invloed van zijn vrouw en van de HL Leander van Sevilla bekeerde Hermenegild zich tot haar geloof, liet zich dopen en werd zo opgenomen in de katholieke kerk.
Zijn vader was hierover zo kwaad dat hij zijn zoon het recht op zijn troonopvolging ontnam en indien Hermenegild niet zou terug keren tot het geloof waarin hij was grootgebracht zou zijn vader hem alles afnemen, zijn bezittingen, zijn vrouw, ja zelfs zijn leven. Hermenegild liet zijn vader weten dat hij hem onvoorwaardelijk zou gehoorzamen zelfs als hij daardoor zijn kroon en bezittingen moest afgeven, maar dat hij vast besloten bleef in het geloof van zijn vrouw, daar kon zijn vader hem niet vanaf brengen.

Daarop besloot Leovild tegen zijn zoon ten strijde te trekken. Hij sloeg het beleg rond de muren van Sevilla. Hermenegild had voor alle zekerheid zijn vrouw en kind bij de Romeinse opperbevelhebber in Spanje in veiligheid gebracht. Het beleg duurde een jaar. Ondertussen zocht Hermenegild overal om steun. Hij stuurde zelfs zijn geestelijke leidsman, de hl Leander naar Het Byzantium om hulp. Daar liet men hem weten dat ze niets voor hem konden doen gezien ze zelf alle krachten nodig hadden om het Romeinse rijk te verdedigen tegen de Perzen.hermenegildus2a

Nu wendde Hermenegildus zich tot de Romeinse opperbevelhebber in Spanje, deze beloofde hem hulp maar liet zich omkopen door  Leovild en leverde zelfs Ingundis en haar zoon aan hem uit. Sevilla viel en Hermenegild moest vluchten en zocht zijn heil in een kerk in Osseto. Leovild waagde het niet die heilige plaats te schenden.

Daarom stuurde hij zijn tweede zoon Reccared naar Hermenegild toe met de belofte van de vader dat hij Hermenegild zou vergeven indien hij zich zou overgeven. Hermenegild geloofde zijn broer met wie hij zich altijd goed verstaan had, hij ging naar buiten en gooide zich voor de voeten van zijn vader neer, zijn vader omarmde hem. Maar toen Hermenegild op de vraag of hij het christendom wilde afzweren, neen antwoordde nam hij zoon zijn Koninklijke gewaden en tekenen van waardigheid af en sloot hem op in de gevangenis. Om hem op andere gedachten te brengen liet hij hem folteren, maar Hermenegild was niet te vermurwen.

Toen Pasen naderde stuurde Leovild een Ariaanse bisschop naar hem toe om hem te overhalen uit diens hand de communie te ontvangen. Maar Hermenegild weigerde resoluut en zei dat hij liever alles opgaf dan de hemel te verliezen. De woedende vader, die begreep dat zijn zoon bestand was tegen al zijn pogingen om hem afvallig te maken, beval daarop een van zijn soldaten hem te doden. Met een bijl doorkliefde deze het hoofd van Hermenegild.

Dit gebeurde op paaszaterdag in het jaar 585. Zijn broer Recarred was hierover ontzet, maar durfde eerst niet tegen zijn vader ingaan. Ingundis werd verbannen naar Noord-Afrika, daar kwijnde ze weg en stierf.
Eerst toen Recarred zijn vader opvolgde in 589 bekeerde ook hij zich, hij had zijn broer altijd bewonderd om zijn standvastigheid in het geloof en verweet zijn vader dat hij hem had gebruikt om zijn broer in de val te lokken .
In 1636 werd Hermenegild heilig verklaard.

Afbeelding en attributen :hermenegildus3a
  • - in koninklijke kledij met martelaarpalm en bijl
  • - terwijl hij de communie weigert van de Ariaanse bisschop
  • - geketend in de gevangenis
  • – met een kruis in zijn handen
Bronnen :

•    "De heiligen", Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpn 1999
•    "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven 2002
•    "Heiligen levens", Alban Butler, uitg Rebo productions, Lisse 1991.
•    "www.heiligen.net/heiligen hermenegild"

Tekst : Johan P.
Terug naar boven
Terug naar maandheiligen