Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

ST JOHANNES DE DEO

(St Johannnes van God, St John of God; St Jean de Dieu, St Giovanni di Dio,
St Joäo de Deus, St Juan de Dios, St Johannes von Gott-)
Feestdag : 8 maart

johannes de deo2aLeven en legende:

Johannes of Joäo werd in 1495 geboren in Montemoro Novo in de omgeving van Lissabon. Over zijn jeugdjaren is alleen geweten dat hij op zijn achtste ontvoerd werd en in Spanje terecht kwam. Hij zou zijn ouders nooit meer terug zien.
Hij ontmoette er een volwassene die zich over hem ontfermde. Die man gaf hem de naam Joäo van God omdat hij de jongen als een geschenk van God beschouwde. Helaas liet hij de jongen weer redelijk snel aan zijn lot over.
Om aan de kost te komen verhuurde hij zich als soldaat. Zo streed hij als huursoldaat in het leger van keizer Karel en hielp hij o.a. de stad Wenen verdedigen tegen de Turken.
Toen het leger ontbonden werd nam hij allerlei baantjes aan, zo was hij schaapherder in Andalusië, rentmeester van een arme edelman die moest uitwijken naar Afrika, slavenhandelaar voor de Moren in Noord Afrika.

Terug in Spanje werd hij verkoper van religieuze boeken en catechismussen en trok zo van stad tot stad. Zo kwam hij ook in Granada terecht. Het was in die stad dat zijn leven in 1539 een totaal andere wending kreeg na het aanhoren van een preek van de heilige Johannes van Avila. Hij besloot zijn leven te veranderen en zich in dienst te stellen van zieken, vooral krankzinnigen. Om te boeten voor het leed dat hij de mensen als huursoldaat en slavendrijver had aangedaan legde hij zichzelf zulke merkwaardige straffen op dat men hem gek verklaarde en opsloot bij de zwakzinnigen.johannes de deo1a

Na zijn ontslag  besloot hij een hospitaal te bouwen voor deze mensen, hij bedelde hiervoor overal geld bijeen. De bisschop van Tuy werd zijn beschermer. Tot in de hoogste kringen vond hij financiële steun voor zijn werk. Zijn zorg voor de geesteszieken kenmerkte zich door de humane aanpak. Hij beschouwde hen niet als bezetenen, wat in die tijd voor zulke mensen gangbaar was, maar als zieke patiënten.
Voor het eerste werden verlamden, mensen met een besmettelijke ziekte en krankzinnigen in aparte afdelingen onder gebracht en kreeg iedere zieke zijn eigen bed. Eens vond hij ’s nachts een arme zieke op straat liggen. Hij nam hem vol erbarmen op en droeg hem naar zijn hospitaal waar hij de vuile voeten van de zieke begon te wassen.
Opeens bemerkte hij dat de voeten van die man doorboord waren. Die man kreeg de gelaatstrekken van Jezus en sprak "Joäo wat jij voor de armen doet, doe je voor mij. Jij kleedt en spijst hen, je kleedt en spijst mij. Mij heb je zojuist de voeten gewassen".

Versleten door de jaren lange zware dienst in zijn ziekenhuis werd Johannes ziek, maar hij verborg zijn ziekte zodat hij niet verplicht kon worden de verzorging van zijn zieken op te geven. Op 8 maart 1550 ongeveer 55 jaar oud overleed Johannes de Deo. Zijn werk vormde de basis voor de stichting van de Orde van de broeders van barmhartigheid, ook wel de orde van St Johannes de Deo genoemd, die na zijn dood gesticht werd. Deze orde zou in heel Europa hospitalen oprichten. In 1690 werd Johannes de Deo heilig verklaard.

Patroon van :

zieken, ziekenhuizen, verplegers, stervenden, boekdrukkers, papiermakers, boekhandelaars, hartpatiënten.

Afbeelding en attributen :johannes de deo4a
  • -gekleed in een lange bruine pij, lederen gordel en scapulierachtige bovenmantel, soms met een doornenkroon op het hoofd
  • -om zijn hals hangt een touw of riem met daaraan een collectebus of offerblok waarmee hij aalmoezen inzamelt
  • - deze collectebus hangt ook wel eens aan zijn gordel of houdt hij gewoon in zijn hand
  • - soms draagt hij een bedelaar op zijn rug of korven met voedsel
  • - terwijl hij de voeten van een bedelaar wast
  • - het Christuskind zit soms op zijn arm en houdt dan een granaatappel met een kruis in zijn hand (= symbool van de stad Granada)
Weerspreuk :

Op Johannesdag regen, Het weer valt veertien dagen tegen.

Bronnen :

•   "De Heiligen ", Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen,1999
•   "Meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven 2002
•   "Alle heiligen", Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg Media &Publishing, Deurne 2001
•   "100 Heiligen", Malcolm Day, uitg Librero, Kerkdriel (Nl) 2002
•   "Devotieprentjes in woord en beeld nr 82", Gerard Croon.

Tekst: Johan P.
Terug naar boven
Terug naar maandheiligen