Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT GEORGIUS VAN CAPPADOCIË

(St. Joris, St.Georg, St.George, St. Giorgio, St. Jorge, St. Jerzy, St. Joeri )
Feestdag: 23 april.

joris02Leven en legende:

Hij werd geboren in Cappadocië en was een Grieks soldaat die zijn Romeinse officier de christenvervolging verweet en openlijk een bevelschrift hierover van de keizer verscheurde. Hij werd daarom gevangen genomen en verplicht aan de goden te offeren. Omdat hij weigert wordt hij gemarteld met ijzeren kammen en in een ketel met gloeiend lood gegooid. Toen dit alles niet hielp liet men hem de giftbeker drinken. Hij maakte een kruisteken boven de beker en dronk hem uit zonder schadelijke gevolgen te ondervinden. Uiteindelijk moest men hem onthoofden om hem te doden.
Hij werd beroemd door de legende rond St. Joris met de draak, een klassiek verhaal over het gevecht tussen goed en kwaad. In Silene, leefde in de moerassen een afschuwelijke draak met een zeer giftige adem. Als de draak woedend was of honger had kwam hij tot aan de stadsmuren waar hij met zijn giftwalmen vele mensen doodde. Om hem te sussen gaven de bewoners van de stad hem dagelijks twee schapen te eten, maar toen de schapen bijna op waren werd er per dag één schaap en één kind gegeven. Men lootte er telkens om welk kind aan de draak zou geofferd worden. Op zekere dag besliste het lot dat het enige dochtertje van de koning aan de beurt was. Toen zij doodsbang buiten de stadsmuren was achtergelaten kwam St. Joris daar toevallig op zijn wit paard voorbij en hij vroeg het meisje waarom ze zo weende. Zo vernam hij het verhaal van de draak en haar droevig lot. Hij sprak “ Wees niet bang, ik zal U helpen in de naam van Christus”. Plots verhief de draak zijn kop sissend uit het moeras. St. Joris sprong op zijn paard, sloeg een kruisteken en bond met lans en zwaard de strijd aan met de draak die hij tenslotte doodde.De prinses, de koning en heel zijn volk waren hem dankbaar en lieten zich op zijn verzoek onderrichten in het christendom en dopen. Het goud en de andere sierlijke dingen die St. Joris als beloning kreeg liet hij onder de armen verdelen.
Patroon van: ridders, soldaten , ruiters, paardenfokkers, scouts, smeden, zadelmakers, schuttersgilden, blikmakers, boogschutters, boeren. De ridderlijke figuur van Sint Joris heeft altijd een bijzondere verering gehad. Richard Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon van de kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engelandjoris04.

Aanroepen tegen:

huidziekten van paarden, pest, syfilis, slangenbeten, jicht, oorziekten, oorlogsgevaar, geloofstwijfels.

Afbeelding en attributen:
 • als ridder op een wit paard met helm, maliënkolder met kruis op de borst of schild, wapenstok, terwijl hij met een lans de draak doorboort.
 • rechtstaand met zijn lans in de muil van de draak die verslagen aan zijn voeten ligt.
 • met het prinsesje dat de prooi van de draak moest worden.
 • met martelaarspalm, zwaard en vaandel.
 • met wiel en giftbeker (hij moest de giftbeker drinken).
 • met koningin Alexandra, die zich door hem liet bekeren.
Weerspreuken:

(rond deze tijd van het jaar kan de natuur al in volle bloei zijn en valt er wel eens regen, dit wordt in de weerspreuken mooi weergegeven joris01)

 • Is het weer op St. Joris dol, dan kruipt de vos uit zijn hol, maar is het schoon en zonder vlagen, hij schuilt nog veertien dagen.
 • St. Joris die de draak overwon, houdt meer van regen dan van zon.
 • 't Liefst rijdt er langs de wegen, Sint Joris in de regen.
 • Regent het voor Sint Jorisdag, dan duurt zeer lang de regenslag.
 • Valt er voor Sint Joris geen regen neer, dan komt er na hem des te meer.
 • Hoe hard Sint Joris ook lachen mag, er komt voor hem geen zomerdag.
 • Als Sint Joris zijn baard schudt (het sneeuwt), is het sneeuwen voorbij.
 • Als het woud met Sint Joris groen is, kan men vroeg oogsten.
 • Sint Joris warm en schoon, heeft ruw en nat tot loon.
 • Sint Joris guur of goed, wil lover om zijn hoed.
 • Wenn sich zu St. Georg ein Rabe im korn verstecken kann, deuet es ein gutes Jahr an.
 • Klimmt Georg grittn auf an Schimml, Kimmt a guats Fruhjahr von Himmel, Ist aber Georgi mild und schön, wird man noch rauhes Wetter sehn.
Bronnen:

•“De heiligen”, Stijn Van der Linden, uitg.contact Antwerpen 1999
•“Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen”, A Claes, uitg. Davidsfonds. 2002
•“Spreuken en boerenwijsheid als weersvoorspellers,” uitg.Bigot 1992

Tekst: J.P.

Terug naar boven

Terug naar lijst noodhelpers