Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

ST GENOVEVA VAN PARIJS

(St Geneviève, St Genovefa, St Jenovefa, St Genoveffa, St Violante)
Feestdag : 3 Januari

genoveva2aaLeven en Legende :

Genoveva werd omstreeks 422 geboren in Nanterre als dochter van Severus en Gerontia, eenvoudige landbouwers. Op negenjarige leeftijd hoedde zij de kudde schapen van haar ouders toen daar de kerkvorsten Germanus van Auxerre en Lupus van Troyes passeerden op weg naar Engeland.
Genoveva vertelt hen dat zij een leven toegewijd aan God wilde leiden. Germanus was door haar ernst zo getroffen dat hij haar een halsketting met een kruis schonk en haar een bijzondere roeping ten dienste van God. voorspelde.

Toen Genoveva even later fel aandrong bij haar moeder om mee naar de kerk te mogen en deze het haar ietwat hardhandig verbood werd de moeder met blindheid geslagen. Genoveva liep om water om de ogen van haar moeder te wassen. Terwijl ze dit deed begon ze te wenen, haar tranen vielen in de schaal met water en vermengden zich met het water. Toen ze met dit water de ogen waste kon haar moeder terug zien.

Na de dood van haar ouders ging ze bij haar peettante in Parijs wonen. Daar ontmoette ze ook weer de H.Germanus. Ze leidde er een leven van gebed en liefdadigheid, dagelijks ging ze in de achterbuurten de armen opzoeken om hen eten te geven. Zelf at ze slechts alleen op de donderdagen en zondagen enig gerstebrood met wat bonen.


Blindheid is nauw met haar leven verbonden gebleven, een vrouw die haar schoenen wilde stelen werd blind en een blindgeboren jongetje kreeg door haar het zicht terug. Toch beschuldigden sommige medebewoners haar van bedriegerij en hypocrisie, waarschijnlijk waren ze jaloers op haar visioenen. genoveva1aa
Men stond op het punt haar in de rivier te gooien toen ze werd gered door tussenkomst van de H.Germanus. Toen Attila en zijn wrede Hunnen dreigden Parijs in te palmen riep Genoveva de inwoners op tot boetedoening en gebed. De vrouwen hiertoe overreden ging gemakkelijk, maar de mannen wilden liever de strijd aangaan. Genoveva beweerde dat de plekken in en buiten Parijs waar ze dachten veilig te zijn toch ook door de Hunnen overrompeld zouden worden. Daarop lieten velen zich overhalen om in Parijs te blijven en zie het wonder geschiedde, op het laatste ogenblik boog het leger van Attila zich af in de richting van Orléans.

Enkele jaren later werd de stad belegerd door de Franken en brak er hongersnood uit onder de bevolking. Met Gods hulp trok Genoveva in de wijde omtrek van dorp tot dorp op bedeltocht voor graan. Ze slaagde erin dit voedseltransport met boten via Troyes ongemerkt langs de Seine de stad binnen te leiden. Parijs werd weliswaar ingenomen door de Frankische koning Childerik I maar smeekbede van Genoveva om gevangenen te sparen van de dood werden verhoord.

Ook andere wonderen worden over haar verteld. De werklieden die aan de Saint Denis kerk aan het bouwen waren hadden op zeker ogenblik geen drinken meer en wilden het werk neerleggen, maar door tussenkomst van Genoveva werd hun wijnvoorraad terug aangevuld. Op één nacht ging ze met haar dienstmeisje naar de kerk om haar nachtelijke gebeden te doen. Maar de kaars die haar dienares in handen had waaide plots uit, toen Genoveva de kaars overnam begon deze plots weer te branden.

In 522 zou ze gestorven zijn, eeuwen lang werd haar gedachtenis in ere gehouden in Parijs, als dank voor alles wat zij gedurende haar leven voor de stad gedaan had, daar kwam eerst een einde aan wanneer in 1793 de aanhangers van de Franse revolutie alles wat met haar verband hield vernietigden. Haar relieken werden openbaar verbrand en haar zilveren schrijn werd omgesmolten.

Patrones van :
genoveva3aa

Parijs, boerinnen, herderinnen , hoedenmakers, waskaarsmakers, wijnboeren.

Aanroepen tegen :

chronische infecties, huiduitslag, koorts, lepra, oogpijn, pest, pokkenlittekens, miltvuur, tegen grote droogte.

Afbeelding en attributen:
  • - als een jonge  herderin met herdersstaf omring door schapen
  • -dikwijls draagt ze het medaillon met kruis dat ze van de H Germanus kreeg toen ze nog maar 9 jaar oud was
  • -met de duivel die de kaars die ze vasthoudt wil uitblazen met een blaasbalg
  • -met de vrouwen van Parijs die ze aanmaant boete te doen en te bidden -met spinrokken en klossen
  • - terwijl ze de armen bezoekt, met brood in haar schort            
Bronnen :

•   "100 heiligen" Malcolm Day, uitg Librero, Kerkdriel NL 2002
•   "Beschermheiligen in de lage landen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven, 2006
•   "De Heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999
•   "Vroom Vlaanderen" Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje, Hasselt 1999.
•   "Genovefa van Parijs" http://www.heiligen.net /heiligen genovefa

Tekst: Johan P.
Terug naar boven
Terug naar maandheiligen