Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE BIBIANA VAN ROME

(St Viviana, St Viviane, St Bebiana, St Biba, St Vibiana, St Vivien)
Feestdag : 2 december

bibiana4aLeven en Legende :

Bibiana werd geboren in 352 in Rome als dochter van Flavianus een hoge keizerlijke ambtenaar. Flavianus en zijn vrouw Dafrosa waren christenen en hadden twee mooie dochters Bibiana en Demetria.
Ze leefden in den tijd van keizer Julianus Apostatus of Julianus de Afvallige zo genoemd omdat hij christelijk was opgevoed maar zich later bekeerde tot de traditionele Romeinse zonne-godsdienst.

Tijdens het bewind van Julianus heerste er geen echte christenvervolging zoals voorheen, toch gebeurde het nog regelmatig zeker op de ogenblikken dat Julianus niet in Rome aanwezig was omdat hij bijvoorbeeld op veldtocht was.

Het was de prefect Apronianus van Rome die de christenvervolging terug in gang zette. Toen deze vernam dat het huis van Flavianus en Dafrosa een schuiloord was voor de christenen en dat zij ter dood gemartelde christenen fatsoenlijk begroeven liet Apronianus het hele gezin gevangen nemen en verplichtte hij hun offers te brengen voor de Romeinse goden. 
Toen zij dit weigerden werden ze gevangen gezet en gemarteld. Dafrosa werd onthoofd en Flavianus werd verbannen naar Toscane waar hij al na enkele dagen overleed ten gevolge van de ondergane martelingen. bibiana1a
Dan keerde Apronianus zich tegen Bibiane en Demetria. Hij liet alle goederen van hun ouders in beslag nemen waardoor ze niets meer bezaten. Hij zette hun kennissen en familieleden zo zwaar onder druk dat niemand het voor hen durfde opnemen. Slechts als ze hun geloof zouden afzweren zouden ze hun vroegere leven terug kunnen opnemen. Dat weigerden ze zodat ook zij in de gevangenis terecht kwamen, te midden van epileptici en zwakzinnigen.

Regelmatig werden ze ook gefolterd. Na vijf maanden moesten ze weer voor Apronianus verschijnen. Voor Demetria werd het allemaal te veel en ze bezweek ter plekke voor de voeten van Apronianus. Toen Bibiana ondanks dit voorval toch haar geloof trouw bleef werd ze overgedragen aan de zorg van de kwaadaardige vrouw Rufina.
Deze probeerde haar te dwingen tot prostitutie. Wanneer Bibiane weigert wordt ze aan een zuil vast gebonden en gegeseld met gesels waaraan loden bolletjes bevestigd zijn en dit tot ze dood neervalt. Als toemaatje steken de beulen nog een dolk door haar borst.

Dit zou gebeurd zijn in 367, ze was nauwelijks vijftien jaar oud. Twee dagen lang ligt haar lichaam buiten als voeder voor de honden, maar deze raken haar niet aan. Uiteindelijk haalt een christen haar lichaam ongezien weg en begraaft haar.

Op haaar graf zou later een kerk gebouwd worden onder paus Simplicius in 467, de chiesa si Santa Bibiana. In 1625 liet paus Urbanus VIII deze kerk door architect Giane Lorenzo Bernine restaureren. Tot vandaag kan men deze kerk in Rome gaan bezoeken.

Patrones van :

epileptici, verstandelijke gehandicapten en drankzuchtigen

Aanroepen tegen :
bibiana2a

epileptici, alcoholisme, hoofdpijn, krampen, buikpijn, ongelukken.

Afbeelding en attributen :
  • -als jeugdige martelares vastgebonden aan een stenen zuil terwijl ze gegeseld wordt, in haar linkerhand draagt ze de martelaarspalmtak
  • -met een gesel in haar hand
  • -met een dolk in haar borst
  • -met haar zus Demetria.
Weerspreuken :

Regen op Sinte Bibiana, blijft tot zeven dagen erna.
Als het regent op sinte Bibiana, dan regent nog nog zeven dagen erna.

Bronnen :

•   "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven 2002
•   "De heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999
•   "365 Heiligendagen", Kees van Kemenade, Paul Spapens, uitg Kempen pers, Eindhoven,1993
•   "Luc Cielen"  in Rinkkrant 908 van december 2005

Tekst Johan P.
Terug naar boven
Terug naar maandheiligen