Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE ODA VAN SINT OEDENRODE  (SINT ODA VAN BRABANT)

(St Odette, St Ota, St Ute, St Odde)
Feestdag : 27 november (soms 28 november)

oda3aLeven en Legende:

Volgens de overlevering was Oda de dochter van de Schotse koning Eugunatius VIII. Zij was sinds haar geboorte blind. Verscheidene bedevaarten van haar ouders naar allerlei heiligen met de vraag hun kind het zicht weer te geven hadden geen succes.
Op een dag meldde zich een pelgrim aan het paleis. Hij vertelde dat er in het verre plaatsje Luik sinds kort een bedevaartsoord van de heilige martelaar bisschop Lambertus was gesticht en dat vele blinden er het gezicht terug kregen. Hij was er zelf getuige van geweest. Oda kreeg van haar ouders de toestemming om met enkele dienaars de verre pelgrimstocht naar Luik te maken.

Toen Oda vernam dat haar rijtuig Luik naderde stapte zij uit en legde de verdere tocht te voet af. Aan het graf van Lambertus knielde zij neer en bad vurig om genezing. En het wonder gebeurde blind boog ze de knieën, maar ziende stond ze recht.
Eenmaal terug thuis wilde haar vader haar uithuwelijken, maar Oda had liever als dank haar leven aan God gewijd. Haar schoonheid maakte echter dat er hertogen, graven en prinsen om haar hand vroegen. Oda’s vader koos een geschikte schoonzoon en legde ook al een trouwdatum vast. De godsvruchtige prinses zag maar één uitweg en vluchtte ’s nachts samen met haar vroegere voedstervrouw. Ze trokken overzee naar Frankrijk en kwamen na talrijke omzwervingen in de streek van het Nederlandse Venray terecht. Doch ook daar kreeg ze te maken met opdringerige huwelijks kandidaten. Ze kreeg het zo op haar heupen door die hofmakerij dat ze naar de streek van Weert vluchtte en in de heide een hut bouwde en er zich als kluizenares vestigde. Vlak bij de hut bouwden verschillende eksters een nest.oda4a

In Schotland bleven de ongeruste ouders maanden lang zonder nieuws van hun dochter. De vader besloot op onderzoek uit te gaan en stak ook over naar het vasteland. Zo kwam hij ook op zekere dag in de omgeving van Weert en wilde hij zijn intrek nemen in een eenvoudige dorpsherberg. Toen hij zijn eten wilde betalen liet de waard hem gelijkaardig geld zien. Uit de uitleg van de waard kon de koning opmaken dat zijn dochter hier ook enige tijd geleden geweest was. Eindelijk was er een teken van zijn dochter.
De volgende dagen zette hij vol goede moed zijn zoektocht verder in de wijde omgeving. Hij vroeg overal om inlichtingen maar het bleek allemaal voor niets. Het viel hem wel op hoe op een bepaalde plaats in de Weertse heide de eksters met veel gesnater begonnen op te vliegen wanneer er iemand naderde, als of ze deze persoon wilde verjagen.

Hij besloot die plaats eens beter te verkennen. En daar vond hij in een hut zijn dochter gezond en wel met haar voedstervrouw en nog enkele dienaressen. De vader die blij was dat zijn dochter nog leefde en zag hoe gelukkig zij was in  haar eenzaamheid verzoende zich met zijn dochter en keerde als een gelukkig man terug naar Schotland. Toen Oda niets meer te vrezen had van haar vader vestigde ze zich kort bij het plaatsje Rhode waar ze rond 725 stierf. De omwonende waren zeker dat zij met een heilige te doen hadden en  noemde het plaatsje al gauw St Oda’Rhode stilaan verbasterd tot Sint Oedenrode. Haar graf werd een bedevaartsoord voor ooglijders.

Aanroepen tegen:oda2a

oogziekten en blindheid

Afbeelding en attributen:
  • -   met een ekster of duif die haar waarschuwde wanneer er onraad was.
  • -   als een koningsdochter rijk gekleed met kroon staand naast de Hl Lambertus.
  • –  als kluizenares met gesel knielend voor het graf van de Hl Lambertus.
  • -  als non met een witte sluier en een kerkmodel of boek dat ze tegen haar borst drukt.   
Bronnen:

•   "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes; Kathy Vincke, uitg Davidsfonds  Leuven 2002
•   "Vroom Vlaanderen" Jaak Venken , uitg ’t Kandelaartje Hasselt 1999
•   "Alle Heiligen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg Media & Publishing, Deurne 2001
•   "De Heiligen", Stijn van der Linden , uitg Contact Antwerpen 1999

Tekst: Johan P.
Terug naar boven
Terug naar maandheiligen