Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

ST EDWARD DE  BELIJDER  (St Eduard Confessor)

(St Edward, St Edouard; St Edvard, St Eduardo , St Edoardo )
Feestdag : 13 oktober (soms ook 5 januari )

edward1aLeven en legende :

Deze laatste Angelsaksische koning van Engeland werd omstreeks 1003 geboren als zoon van koning Ethered II van Engeland en zijn gemalin Emma van Normandië.
Bij een inval van de Deense Vikingen werden zijn ouders afgezet en gevangen weggevoerd naar Denemarken. Daar werd vader Ethered gedood. De Deense Viking die met deze taak belast was had medelijden met Emma en haar twee zonen en liet hen in leven zodat zij na enkele omzwervingen konden vluchten naar Normandië waar hun moeder van afkomstig was. Dit gebeurde toen Edward ongeveer tien jaar was.

In 1035 probeerden Edward en zijn broer Alfred de kroon van Engeland te heroveren, maar ze mislukten en Alfred liet hierbij zelfs het leven. De Deense Viking overheersing duurde nog tot 1042.
Toen de laatste Deense Viking koning Hardeknoet kinderloos stierf werd aan Edward gevraagd hem op te volgen. Edward werd weldra op handen gedragen door zijn onderdanen, vooral omdat hij de vrede wist te bewaren ondanks invasie pogingen van andere Viking stammen en omdat hij de belastingen drastisch verlaagde of zelfs afschafte.

Om het volk te behagen trouwde hij ook in 1045 met Godwina de dochter van de graaf van Wessex. Samen leidden ze een leven van onthouding, ze leefden als broer en zus. Edward zorgde ook goed voor de christelijke godsdienst, zo liet hij de abdij van Westminster bouwen wat hem volgens de legende in een droom door de heilige Petrus zou gevraagd zijn. Verscheidene  kerken en kloosters die door de Vikingen vernield waren liet hij herstellen. Van Edward werd gezegd dat hij zich liever bezig hield met geloofs-  dan met staats-zaken. Hij was zeer godsvruchtig, stond bekend om zijn vrijgevigheid aan de armen en was gekant tegen ijdelheid en eigen waan.edward2a

Tijdens zijn bewind nam de invloed van edelen uit Normandië sterk toe. Dit tot ongenoegen van zijn schoonvader de graaf van Wessex, zeker toen Edward kinderloos zijnde als zijn opvolger na zijn dood  Willem I hertog van Normandië aanduidde. Graaf Godwin had liever gehad dat zijn zoon Harold hiervoor in aanmerking kwam. Na de dood van Edward eiste Harold dan ook de troon op en beweerde hij dat Edward hem deze beloofd had op zijn sterfbed.

Er ontstond zo een strijd om de opvolging tussen Harold en Willem van Normandië die door deze laatste gewonnen werd in de slag bij Hastings waar Harold ook sneuvelde. In 1066 stierf Edward een natuurlijke dood. Na zijn dood bleef de waardering van het volk voor deze in hun ogen goede vorst aanhouden.
Reeds in 1161 werd Edward heilig verklaard door paus Alexander III

Patroon van :

kinderloze echtparen, moeilijke huwelijken, gescheiden echtparen.

Aanroepen tegen :

krop, klierziekten

Afbeelding en attributen :
  • -als koning met kroon, zwaard en een ring die hij vasthoud of aan een bedelaar geeft  Dit attribuut heeft te maken met de legende dat Edward die ring aan een bedelaar zou gegeven hebben in de buurt van zijn geliefde Westminster Abbey. Twee jaar later ontmoetten enkele Engelse pelgrims in het Heilig Land een oude grijsaard die zich uitgaf als de evangelist Johannes. Hij gaf hun de ring met de vraag hem terug te geven aan Edward met de mededeling dat hij binnen een half jaar zou sterven en dat gebeurde dan ook.
  • - als een koning die een zieke op zijn rug draagt om deze naar de kerk te brengen.
  • - met scepter en een duif (als teken van zijn zachtmoedigheid)
  • - met een kerk in zijn hand (hij herstelde vele vernielde kerken.)
Bronnen :

•   "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitgv Davidsfonds Leuven 2002
•   "De Heiligen", Stijn van der Linden, uitgv Contact, Antwerpen 1999
•   "Alle heiligen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitgv Media & Publishing Deurne 2001  
•   Wikipedia : "Eduard de belijder"

Tekst Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen