Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE EUPHEMIA VAN CHALCEDON

(St Euphemia van Rovinj , St Euphémé, St Eufemia)
Feestdag : 16 september (11 juli is de oost-orthodoxe  kerken)

euphemia4aLeven en legende :

Euphemia werd geboren omstreeks 290 als dochter van een gerespecteerde patriciërs familie in de stad Chalcedon in de buurt van Konstantinopel.
Vanaf haar jonge leeftijd had ze een christelijke opvoeding genoten en werd ze in haar stad bekend vanwege haar deugd en schoonheid.

Tijdens de christen vervolgingen door de Romeinse keizer Diocletianus weigerde ze te offeren voor de Romeinse goden. Daarop werd ze gevangen genomen en op bevel van landvoogd Priscus op een wiel vastgebonden, maar het wiel brak en verpulverde tot as.
Toen werd bevolen haar is stukken te zagen maar ook de zaag brak. Het vuur waarin men haar vervolgens gooide doofde van zelf uit. Ten einde raad moest ze de arena in tussen de wilde dieren, maar de leeuwen likten haar voeten en lieten haar met rust. Ook de slangen deden haar niets. Uiteindelijk werd ze gedood met het zwaard. Ze was nog maar 15 jaar oud.

Vrome Christenen begroeven haar in Chalcedon. Bij het einde van de christen vervolging werd een grote kerk op haar graf gebouwd. In deze kerk had op 11 juli in 451 het vierde concilie plaats. Tijdens dit concilie ging het o.a. om de vraag of Christus alleen een menselijke of ook een goddelijke natuur had. Toen men niet tot een eensgezind besluit kon komen bad men tot Euphemia om raad.
De aanwezige bisschoppen legden twee geschreven exemplaren in de tombe van Euphemia. Toen men de tombe de dag erna weer opende lag de menselijke versie aan haar voeten terwijl ze de goddelijke versie in haar handen hield. Dit maakte indruk op de concilievaders en had invloed op hun uiteindelijk besluit dat Christus ook een goddelijke natuur bezat.euphemia3a

Toen de Perzen in 620 de stad Chalcedon trachtten te veroveren brachten de christenen de relieken van Euphemia ijlings naar Konstantinopel in veiligheid. Daar werden ze in een stenen sarcofaag gelegd. Toen keizer Nicefor even later in Konstantinopel weer de christenen begon te vervolgen belandde de sarcofaag op een stormachtige nacht in de zee. Waarschijnlijk wilden vrome vissers haar in veiligheid brengen en sloeg de sarcofaag noodlottig over boord en leek ze voor altijd verloren.

In de vroege ochtend van 13 juli in het jaar 800 luidden plotseling de klokken van de kerk in Rovinj (Kroatië). De inwoners haastten zich naar buiten en vonden tot hun verbazing een stenen sarcofaag op het strand. Ze probeerden deze met paarden en ossen de stad in te trekken maar het lukte niet.

Ondertussen verscheen Euphemia aan een kleine jongen en zei hem "Ik ben Euphemia van Chalcedon die haar bloed heeft vergoten voor Christus. Jij zult mijn graf naar de kerk kunnen brengen". De jongen spande daarop zijn nog jonge kalveren in en trok zo de sarcofaag tot aan de kerk op de bergtop. 
Daar opende men de sarcofaag en zag men het lichaam van een mooi meisje en naast haar lag een perkament met een Latijnse tekst vertaald als volgt : "Dit is het lichaam van de heilige Euphemia, een maagd die de marteldood stierf in Chalcedon en in de hemel herboren is op 16 september in het jaar 304 van de heer".

Tegenwoordig, twaalf eeuwen na haar verschijning is de heilige Euphemia de beschermheilige van de stad Rovinj. Nog steeds is Rovinj een bedevaartsoord en kan men in de kerk de sarcofaag van Euphemia aanschouwen.

Afbeelding en attributen :euphemia1a
  • -als een jonge vrouw met een lelie, een martelaarspalm en soms een kroon op haar hoofd.
  • -naast haar zit een leeuw of een beer en aan haar voeten slangen.
  • -liggend op een wiel of met een gebroken wiel in haar hand of aan haar zijde.
  • -met haar borst doorsteken met een zwaard.
Bronnen :

•    "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven 2002
•    "De Heiligen", Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999
•    "Over St Euphemie, de legende van de marmeren doodskist" Izdaje Zupin ured Rovinj .

Tekst Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen