Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT BONIFATIUS VAN MAINZ

(St Bonifatius van Fulda, St Bonifatius van Dokkum, St Boniface,
St Bonifas, St Bonifatio, St Winfried, St Winfrid, St Vinfrido)
Feestdag : 5 juni

bonifatiusMAINZ1aLeven en legende :

Bonifatius werd als Winfried geboren in het plaatsje Credition in het Engelse koninkrijk Wessex omstreeks 680.
Nog maar 6 jaar oud vroeg hij al aan zijn vader de toestemming om in een klooster te treden. Zijn vader vond hem veel te jong en weigerde dit. De man werd echter zwaar ziek en na vele dagen van erg lijden stemde hij toch toe en bood zich met zijn zoon aan in het klooster Adescancaste in het huidige Exeter.

Bonifatius werd door de monniken goed ontvangen. Naar oud gebruik werd hem de kroon geschoren  en daarna mocht hij kloosterkleren dragen.
Op vijftienjarige leeftijd werd hij tot leraar aangesteld in de kloosterschool van Nuthcelle en toen hij dertig was tot priester gewijd. Hij blonk uit door zijn geleerdheid en met boeiende welsprekendheid wist hij de moeilijkste thema’s eenvoudig te verklaren. Op veertigjarige leeftijd besloot hij missionaris te worden en in 716 stak hij voor de eerste keer de Noordzee over. Hij wilde het geloof gaan verkondigen aan de Friezen. Dit werd echter een mislukking omdat de Friezen onder leiding van hun koning Radboud hardnekkig vast hielden aan hun oude geloof, Winfried kon Radboud niet beloven dat hij na zijn dood zijn voorvaderen zou weerzien en werd gedwongen huiswaarts te keren.

In 718 reisde hij met een aanbevelingsbrief van de bisschop van Winchester naar paus Gregorius II van Rome. Deze vroeg hem het geloof te gaan verkondigen aan de Germanen ten Oosten van de Rijn  en gaf hem de nieuwe naam Bonifatius. Na de dood van Radboud in 719 kon Karel Martel de Friezen verslaan en konden Bonifatius samen met Willibrordus aan hun bekering beginnen. bonifatiusMAINZ4a

Om de heidenen te imponeren gebruikte Bonifatius een bepaalde stijl. In plaats van zich als een nederige dienaar van God aan te melden deed hij zijn intrede met veel pracht en praal. In vol priesterornaat, met een kostbaar kruis in de hand schreed hij voort te midden van zijn volgelingen die met luide stem psalmen zongen. Zo overdonderde hij de ongelovigen terwijl hij daarbij hun afgodsbeelden en heiligdommen vernielde.

Vooral gekend is het omhakken van de Dondereik in Geismar. In gans Hessen was deze eik toegewijd aan de god Thor goed gekend. Bonifatius begaf zich met zijn gevolg, gelovigen en ongelovigen, naar de eik en begon hem met een bijl om te kappen terwijl iedereen angstig toekeek. De ongelovigen hoopten dat Thor zich zou wreken en de christenen verwachtten dat hun God Bonifatius zou helpen. Het was een lang en vermoeiend werk en toen de boom eindelijk krakend neerviel en er niets gebeurde, juichten de christenen. De ongelovige Germanen waren met verstomming geslagen. Velen bekeerden zich tot het christendom.

In 732 beloonde paus Gregorius II Bonifatius zijn bekeringsijver en benoemde hem tot aartsbisschop van het Germaanse missie gebied met als zetel de stad Mainz. In 744 stichtte Bonifatius  de abdij van Fulda en drukte de wens uit om er na zijn dood begraven te worden. In 753 trok hij weer eens, samen met 52 lotgenoten, naar het land van de Friezen dat hem van in het begin nauw aan het hart lag. Radboud II die zijn vader had opgevolgd zag hem niet graag komen. bonifatiusMAINZ3a

Nabij Dokkum sloeg Bonifatius  met zijn volgelingen zijn kamp op, niets vermoedend werden zij op een morgen onverwachts door Radboud II en zijn trawanten overvallen en gedood. Terwijl Bonifatius niets anders in zijn hand had dan zijn evangelieboek om zich te verdedigen werd hij gedood. Door dit feit wordt de heilige afgebeeld met een zwaard dat een boek doorboord. De mannen van Radboud II roofden heel het kamp leeg.
Het lijk van Bonifatius werd eerst naar Utrecht gebracht en daarna volgens zijn wens naar de abdij van Fulda waar het nog altijd rust in de domkerk. De verering van Bonifatius ontstond  reeds kort na zijn dood.

Patroon van :

kleermakers, bierbrouwers, boekhandelaars, transportarbeiders, vijlenmakers.

Afbeelding en attributen :
  • -Als bisschop een evangelie boek in de hand dat doorboord wordt met een dolk of een zwaard.
  • -aan zijn kruisstaf waarmee hij een bron laat ontspringen.
  • -met een bijl warmee hij de dondereik omhakte.
  • - met een vos, een raaf.
  • -met een tros druiven of een
  • -met een wiel, het stadswapen van Mainz.
Bronnen :

•    "Vroom Vlaanderen" Jaak Venken; uitg ’t Kandelaartje, Hasselt 1996
•    "De Heiligen" Stijn van der Linden , uitg Contact, Antwerpen 1999
•    "Dagkalender van alle heiligen" Ghislain Truyens, Romain Rutten, uitg Book & Media Publishing, Deurne 2001
•    "Beschermheiligen in de lage landen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven  2006
•    "http:// nl.wikipedia. bonifatius"

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen