Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT BENEDICTUS LABRE

(St Benoit Labré, St Benet Labré, St Benedetto Labré,
St Benedito Labré, St Benedek Labré, St Bento Labré)
Feestdag : 16 april

benedictus5a
Leven en legende :

Benedict werd op 26 maart 1748 geboren als oudste van vijftien kinderen in de Noord-Franse plaats Armettes. Zijn ouders hadden een eenvoudig winkeltje. Benedict toonde al vroeg zijn belangstelling voor geestelijke zaken.

Toen hij dertien jaar was werd zijn opvoeding toevertrouwd aan zijn heeroom E.H. Francis Labré, pastoor te Erin. In 1766 werd de streek getroffen door een ernstige  epidemie. Samen met zijn heeroom verzorgde Benedict de zieken zoveel hij kon. Toen zijn heeroom ook ziek werd en stierf besloot Benedict in een kloosterorde in te treden.

Maar overal waar hij zich aanbood werd hij geweigerd of na een tijdje doorgestuurd. Dat gebeurde bij de Kartuizers, de Trappisten en de Cisterciënzers. Wellicht omdat hij er armzalig uitzag. Ten einde raad besloot hij in 1770 dan maar om "zwervende monnik" te worden. Als een zielige bedelaar trok hij door heel Europa. Vervuild, smerig en totaal berooid trok hij van het ene bedevaartsoord naar het andere.benedictus1a
Hij deed niets liever dan de plaatsen bezoeken waar ooit een heilige geleefd had of begraven was en dit al biddend en bedelend. Stilaan begonnen de mensen hem te zien als een heilige. De "vagebond van God" of "de gebedsman" werd hij genoemd. Geregeld geraakte hij in extase en kreeg hij visioenen en verschijningen.

Sommige mensen  hadden een diepe verering voor hem, anderen maakten hem belachelijk, scholden hem uit, bespotten en berispten hem, ja rammelden hem zelfs af. Maar Benedict verdroeg het allemaal. Zijn biechtvader bijvoorbeeld was niet erg op hem gesteld en vroeg hem werk te zoeken. Benedict antwoordde "Het is Gods wil dat ik bedel, kijk maar !" Toen de biechtvader het biechtgordijn wegtrok straalde er een wonder licht door zijn hele kapel.

Nog maar 35 jaar sterft Benedict in de Goede week op de trappen van de Santa Maria ai Monti kerk in Rome en dit op 16 april 1783. Op zijn begrafenis in dezelfde kerk waren wel duizend aanwezigen.
In 1881 werd hij door paus Leo XIII heilig verklaard.

Patroon van :

armen, bedelaars, daklozen, landlopers, ontheemden, zwervers.
Tehuizen voor daklozen en zwervers worden Labréhuizen genoemd.

Afbeelding en attributen :benedictus3a
  • - als bedelaar in lompen gekleed een koord om het middel gebonden met daaraan een bedelnap, een pelgrimsstaf in de hand
  • - met behaard gezicht, warrige hoofdharen, zijn kleren zijn vaak gescheurd en vuil
  • - met een rozenkrans met grote kralen, hij drukt een kruisbeeld tegen zijn borst
Bronnen :

•   "De heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen, 1999
•   "Dagkalender van alle heiligen" Ghislain Truyens, Romain Rutten, uitg Book & Media Publishing, Deurne, 2001
•   "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven 2002
•   "Wikipedia, Benedictus Jozef Labré"

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen