Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT BONIFATIUS KLOETINK (CLUTINC)

(Bonifatius van Brussel,Bonifatius van Lausanne, Bonifatius van Ter Kameren)
Feestdag : 19 Februari

bonifatius2aLeven en legende :

Bonifatius werd omstreeks 1180 geboren in hartje Brussel in een familie van goudsmeden. Toen de moeder van Bonifatius in verwachting was ontmoette ze ’s morgens vroeg toen ze naar kerk ging om de mis bij te wonen een oude man die haar zei : "de zoon die U draagt zal aangenaam zijn aan God, hij zal door de mensen geëerd worden om zijn wijsheid en deugden."

Daarna heeft men die man nooit meer terug gezien. Op vijfjarige leeftijd werd Bonifatius naar school gestuurd in de nabijheid van zijn ouderlijke woonst nl. de abdij Ter Kameren bij de zusters Cistercienzen.
Hij blonk uit door zijn leergierigheid en kende reeds op jeugdige leeftijd latijn. Toen hij zeventien jaar was werd hij naar de universiteit van Parijs gestuurd om zich te vervolmaken. Ook hier deed hij schitterende studies en werd hij zo bekwaam dat men hem zelfs een leerstoel aanbood.

Hij leefde echter eenvoudig, ging gekleed in een ruw kleed, bad veel en vastte regelmatig. In Parijs werd hij ook priester gewijd. Na een conflict met een aantal collega’s verhuisde hij naar Keulen waar hij de leiding kreeg over de kapittelschool van de domkerk. Zijn voorbeeldig leven, gepaard gaand met zijn uitzonderlijke kennis bleef niet onopgemerkt en in 1231 benoemde paus Gregorius IX hem tot bisschop van Lausanne. Daar brak voor hem een moeilijke tijd aan. Veel leden van de clerus gedroegen zich volgens hem onwaardig en omdat hij daar streng tegen optrad maakte hij zich veel vijanden. Er werd zelfs een moordplan in zijn kerk tegen hem gesmeed.

Gelukkig had een aanwezige broeder de moordenaars zien binnen sluipen en kon deze door zijn luid geroep de aandacht van de bisschop en andere aanwezige gelovigen trekken zodat de aanslag mislukte.
In een investituur strijd tussen de paus en keizer Frederik II koos Bonifatius de kant van de paus. Dit was niet naar de zin van de keizer die Bonifatius liet gevangen nemen. Vastgebonden op een paard werd hij de stad uitgeleid. Gelukkig werd hij op bijna wonderbare wijze bevrijd door zijn gelovigenbonifatius1a.

Omdat zijn leven in Lausanne niet meer veilig was smeekte hij de paus herhaaldelijk om ontslag. De paus probeerde hem te bewegen om een andere bisschopszetel aan te nemen, maar Bonifatius zocht vooral naar rust. Uiteindelijk zwichtte de paus en trok Bonifatius zich terug in zijn geboortestreek.

Hij kreeg er de leiding van de abdij van Ter Kameren. Hij verrichte af en toe nog bisschoppelijke functies  zoals het wijden van kerken in de bisdommen Luik en Utrecht. Ook nam hij nog deel aan het concilie van Lyon in 1245. In zijn nadagen leidde hij een leven van een kluizenaar in een kleine cel nabij de abdij en zou hij nog vele visioenen krijgen.

Toen hij eens met kerstmis ziek in bed lag en niet in staat was om aan het heilig misoffer deel te nemen beklaagde hij zich daarover in een gebed bij de Hl Maagd. Daarop verscheen hem de heilige Maagd en toonde ze hem het kindje Jezus en legde het op zijn bed. Hierop strekte het kindje zijn armen naar hem uit. Bonifatius trok de doek die het kindje beschermde weg en was verrukt door de schoonheid van het kind.

Sindsdien zei hij tegen zijn medebroeders: "Als we in het hiernamaals niets anders te doen zullen hebben dan het aanschouwen van Christus gezicht, dan is het nu de moeite waard om al de pijn van de wereld daarvoor te verdragen".
Ook Sint Joris gereden op zijn wit paard zou hem eens verschenen zijn om hem iets mee te delen.

bonifatius3a


Achttien jaar verbleef Bonifatius nog in Ter Kameren. Hij stierf op 19 februari 1260 met het evangelieboek in zijn hand en omringd door zijn broeders en zusters van de abdij. De klokken begonnen  van zelf te luiden.

Zijn relieken worden in Ter Kameren vereerd. Bonifatius werd in 1702 heilig verklaard.

 

Aanroepen tegen : 

koorts .


Afbeelding en attributen :
  • -   met bisschopsmijter en staf een boek in zijn hand.
  • -   terwijl O.L.Vrouw en het kind Jezus hem komen bezoeken.
Bronnen :

•   "De heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact Antwerpen 1999
•   "Vroom Vlaanderen" Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje Hasselt 1999
•   "Dagkalender van alle heiligen" Ghislain Truyens, Romain Rutten  uitg Book & Media Publishing  Deurne 2001
•   "Bonifatius van Lausanne" Wikipedia

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen